Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura consisteix en aproximar-nos, des de la Perspectiva del Cicle Vital, a l'estudi de les característiques de les persones joves i adultes immerses en processos d’ensenyament-aprenentatge. També es pretén abordar la naturalesa d'aquests processos d'ensenyament-aprenentatge i que en fer-ho, els/les alumnes es situïn en la perspectiva crítica de la Sociologia de l’Educació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA AMADO CODONY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. Psicologia del desenvolupament més enllà de la infància

          1.1. Reconceptualitzant el desenvolupament

          1.2. Els conceptes d'adolescència, joventut, adultesa i vellesa

          1.3. Desenvolupament físic, cognitiu i afectiu al llarg del cicle vital

2. Educació de persones joves i adultes

          2.1. Possibilitats formatives

          2.2. Característiques de l'aprenentatge en persones adultes

          2.3. Aspectes normatius de l'ensenyament de persones adultes

3. Sociologia de l'educació

          3.1. Introducció a la Sociologia i a la Sociologia de l'Educació

          3.2. Temes de debat en Sociologia de l'Educació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 6,50 2,00 6,50 15,00
Elaboració individual de treballs 3,00 10,00 2,00 15,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 2,00 14,00
Resolució d'exercicis 2,00 10,00 2,00 14,00
Tutories de grup 0 0 5,00 5,00
Total 13,50 44,00 17,50 75

Bibliografia

 • Coleman, JC (1982). Psicología de la adolescencia. Madrid: Morata. Catàleg
 • Delgado, B. (Coord.) (2008). Psicología del desarrollo desde la infancia a la vejez.. Aravaca: McGraw-Hill. Catàleg
 • Enguita, M.F. (1999). Sociología de la Educación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fernández, F. (Coord.) (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Fernandez, Evaristo (1991). Psicopedagogia de la adolescencia. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Ferrandez, Adalberto; Puente, Juan Manuel. (1991). Educación de personas adultas. Vol 1 i 2. Madrid: Anagrama. Catàleg
 • Funes, J. (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Leyens, Jacques-Phillipe. (1991). Psicologia Social. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Maisonneuve, J. (1985). Psicologia Social. Mèxic: Paidós. Catàleg
 • Marín, Gerardo (1976). Lecturas de psicología social contemporánea. Mèxic: Trillas. Catàleg
 • Moraleda, Mariano (1992). Psicología del desarrollo. Barcelona: Buixareu universitaria. Catàleg
 • Moreno, A. (2001). Sociología de la Educación. Claves teóricas. Oviedo: Septem. Catàleg
 • Moreno, A. (2009). Psicologia del desenvolupament II. Adolescència, joventut, edat adulta i vellesa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Santrock, J.W. (2003). Adolescencia. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Varis autors (2001). Psicologia de la educación y el desarrollo en la edad escolar. Grupo editorial universitario. Catàleg
 • Varis autors (2009). La formació bàsica de persones adultes. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball en grup Es requerirà la realització d'un treball en grup en que a partir de la descripció de les característiques d'un grup de persones grans, caldrà dissenyar una activitat d'ensenyament-aprenentatge centrada en algun aspecte del desenvolupament físic, cognitiu o afectiu. 40 No
Prova d'avaluació individual final L'avaluació individual final consistirà en la realizació d'un examen tipus test amb 15-20 preguntes amb 3 opcions de resposta cada una. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura resulta de la combinació de les següents activitats d'avaluació:

- Un 60 % de la nota final correspon a la puntuació obtinguda en una prova d'avaluació final individual de tots els continguts de l'assignatura.
Caldrà obtenir una qualificació de mínim 5 punts en aquesta activitat per a poder superar l'assignatura. Els/Les alumnes que no obtinguin aquesta puntuació podràn fer una prova de recuperació en la que podràn obtenir com a màxim, una qualificació de 6 punts sobre 10.

- L'altre 40 % de la nota final correspon a la puntuació obtinguda en el treball en grup.

No es controlarà l'assistència però en la qualificació final de l’assignatura es tindrà en compte la participació a les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un/a estudiant obtindrà la qualificació de NP (No Presentat) quan no realitzi o entregui, en la data prèviament establerta, alguna de les activitats d'avaluació detallades en l'apartat "Activitats d'Avaluació".

La nota de no presentat en qualsevol de les activitats d'avaluació suposa no aprovar l'assignatura.

Avaluació única:
Els/Les alumnes que optin per la modalitat d'avaluació única en aquesta assignatura hauran de comunicar la decisió a la instància corresponent dins del termini establert.

Aquesta modalitat d'avaluació consistirà en la realització d'una prova final durant el període d'avaluació (consultar calendari d'examens) que valdrà el 100 % de la nota de l'assignatura.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts en aquesta prova per a superar l'assignatura.

Si no s'obté la qualificació mínima de 5 punts es podrà recuperar la prova, podent obtenir com a màxim, una qualificació de 6 punts sobre 10.

La prova inclourà una part test (15-20 preguntes amb 3 opcions de resposta) i una part escrita.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Els/Les estudiants han de sol·licitar les tutories enviant un correu electrònic a la professora. Les tutories es faran virutalment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els/les estudiants es farà via correu electrònic o virtualment quan es consideri necessari en funció del contingut i la temàtica a tractar.

Observacions

ANNA AMADÓ CODONY

Despatx 050 (Facultat d'Educació i Psicologia-Planta 0)
Horari de tutories: a convenir a través del correu electrònic
Correu electrònic: anna.amado@udg.edu
Telèfon: 972 41 81 92