About the UdG > Governance > Committees > Description
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Comissió de Seguretat de Dades de Caràcter Personal


Competències:

Formular la proposta de Reglament de la seguretat i tractament de les dades de caràcter personal, per tal que pugui ser aprovat pel Consell de Govern.

 

Aplicació i seguiment del reglament de seguretat i tractament de les dades de caràcter personal de la UdG.

 

Atenció i seguiment de les incidències que es puguin produir.

 

Propostes de modificació del reglament de seguretat i tractament de les dades de caràcter personal de la UdG.