Cooperació

Convocatòria de subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'R+D+I

Convocatòria de subvencions per a la incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per a l'any 2019 (INTCO 2019)

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha obert la convocatoria INTCO 2019 per subvencionar la preparació de projectes d'R+D+I col·laboratius adreçats a les convocatòries del programa europeu d'Horizon 2020, en els quals participin conjuntament grups de recerca de Catalunya i organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de Catalunya.

Import màxim de subvenció: 6.000 euros

Termini de presentació de les sol·licituds: 30 de novembre de 2019

La sol·licitud l’ha de presentar el responsable del projecte europeu i cal que disposi d'un certificat digital vàlid que permeti signar electrònicament els formularis.

Línies prioritàries de subvenció:  Els Reptes Socials (Societal Changes) del Pilar III del programa europeu Horizon 2020 prioritzats en aquesta convocatòria són els reptes socials 2, 3, 4 i 5:

-          «Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy»

-          «Secure, clean and efficient energy»

-          «Smart, green and integrated transport»

-          «Climate action, environment, resource efficiency and raw materials».

Tanmateix, això no exclou que es puguin presentar propostes relacionades amb altres reptes del programa Horizon 2020.

Període d'execució dels projectes: Es finançaran les despeses des de l'1 de juliol de 2019 fins a la data límit de presentació de sol·licituds en la convocatòria 2020 corresponent del programa Horizon 2020.

Més informació:

Bases

Modificació de les bases

Convocatòria INTCO 2019

Presentació de sol·licituds a través d’AGAUR

Preguntes freqüents