Life at the UdG > UdGsalut > Conscious breathing
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Respiració conscient

Durada 5 minuts

Aquesta pràctica ens acompanya a identificar i connectar amb la nostra respiració, útil per incorporar en el dia a dia (al matí o al vespre) per aprendre a ser conscients del moment present i començar o acabar el dia de forma relaxada i amb l’atenció ben dirigida.