Study at the UdG > UdGsalut > Sound bath
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Bany sonor

Durada 1 hora

Viatge sonor amb instruments musicals per escoltar de fons mentre es realitza una activitat o bé per parar i dedicar-se un espai de relaxació.