UdG Qualitat > Sistema de garantia interna > Pla de millora
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Pla de millora

El Pla de Millora és el document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. Aquest pla és:

  • Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora;
  • Complet: abraça tote les titulacions de grau i màster del entre i tots els procediments del SGIQ;
  • Dinàmic: tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat;
  • Exhaustiu: conté tots els elements necessaris per identificar la procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns;
  • Rigorós: les propostes de millora sorgeixen dels informes del marc VSMA o d'altres procediments avaluatius del centre;
  • Sistemàtic: l’estructura del Pla, permet la traçabilitat de les actuacions i el seu desplegament temporal;
  • Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat del centre.

La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les titulacions.

El seguiment d’aquest pla de millora recau en la Comissió de Qualitat del centre docent qui, en l’informe de seguiment anual, analitzaran la situació de cada un dels objectius i accions de millora, tal com es descriu al procediment P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents.