Research > Research at the UdG > Lines of research > Detail
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Investiga

Línia de recerca: Propagació de flama en combustibles sòlids i gasos.

Estudiem la combustió de sòlids i gasos per tal de determinar la velocitat de propagació de la flama i la distribució de temperatures. La nostra recerca contempla la part experimental, la de simulació i la teòrica. En la part experimental, disposem d'una cambra de combustió pressuritzada d'atmosfera controlada que ens permet estudiar la combustió de mostres de diferents materials en condicions diverses. En la part de simulació desenvolupem models propis de combustió en volums finits que intenten reproduir el comportament observat. Una vegada validats, els apliquem a fenòmens que no es poden reproduir en el laboratori com ara incendis forestals, urbans, etc. En la part teòrica apliquem mètodes matemàtics per simplificar el nostre model físic i així obtenir aproximacions analítiques simples per a la velocitat de propagació de la flama i les seves principals característiques.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
2205.04 Mecànica de fluids (vegeu 2204.04)
3313.99 Altres

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.