Research groups > EXIT > Lines of research
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents

Línies de recerca

El grup està focalitzat en diverses línies d’expertesa, totes dins de l’àmbit general de l’enginyeria de control i Sistemes. Aquestes línies d’expertesa consisteixen en especialitzacions de tècniques d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic:

 • Mètodes de control estadístic multivariant de processos. Aquesta línia intenta implementar tecnologies i algorismes com PCA i PLS a la detecció de falles (gràfics de control) i diagnosis (anàlisi de les contribucions), tant de processos continus com processos per lots.
 • Soft-sensors i reconstrucció de sensors. Aquestes tècniques d’aprenentatge automàtic i mètodes estadístics es centren en aprofitar la redundància de informació provinent de varies fonts (sensors) per a predir variables desconegudes.
 • Representació qualitativa de senyals i tendències.
 • Mineria de dades estructurades. El grup ha aplicat amb èxit algorismes pel descobriment de patrons en seqüències.
 • Raonament Basat en Casos (Case-Based Reasoning o CBR): tecnologia per donar suport a la presa de decisions d'acord a experiències anteriors.
 • Scheduling i optimització de recursos.
 • Automatització augmentada. El grup estudia mitjançant aquesta línia de recerca la cooperació home-robot i aplicacions educatives amb robots mòbils.
 • Infraestructures d’adquisició de dades: Els desenvolupaments en aquesta branca estan orientats al disseny de sistemes incrustats i xarxes de sensors sense fils encarades a l’IoT i a CPSs.

Aquesta expertesa queda repartida dins dels àmbits d’aplicació: Medicina i Healthcare i Smart cities/Smart grids.

Medicina i healthcare: 

 • Serveis de salut personalitzats per tal de donar suport a la presa de decisions en telemedicina. 
 • Eines de predicció i prevenció en els sistemes de gestió de malalties cròniques.

Smart cities / Smart grids:

 • Monitorització d’edificis i comunitats basats en models estadístics multivariant. Diagnòstic de falles i detecció de components anòmals en edificis i veïnatges. Suport a procediments de mesura i verificació.
 • Prediccions de demanda. Algoritmes de reconeixement de patrons per identificar usos i hàbits. Optimització i assignació de recursos en entorns distribuïts i workflows

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.