Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut. Fonaments de la investigació científica. Característiques i etapes en la investigació. Problemes i objectius d'investigació. Revisió bibliogràfica. Hipòtesi i variables. Disseny de treballs de investigación.Obtención de dades en la investigació científica. Anàlisi de dades i interpretació de resultats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / MONIQUE MESSAGGI SARTOR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de Fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
 • Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. An overview about research.

2. Scientific Method: Conceptual part

3. Scientific Method: Design part

4. Scientific Method: Empirical Part.

5. Research Project and Ethics.

6. Literature Search and Reference Management.

7. Statistics.

8. Statistics.

9. How to develop a clinical trial Efficcacy and Effectiveness Grade Information

10. Scientific Paper Read Journals Communication in congress

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 44 31 75
Treball en equip 44 31 75
Total 88 62 150

Bibliografia

 • Armitage P., Berry G., Matthews J.N.S. (2001). Statistical Methods in Medical Research (4th Edition). Wiley-Blackwell.
 • Kumar, R. (2014). Research Methodology: A step-by-step guide for beginners (4th Edition). SAGE Publications Ltd.
 • Hicks, C. M. (2009). Research Methods for Clinical Therapists (5th Edition). Churchill Livingstone.
 • Fletcher R.H., Fletcher S. W., Fletcher, G.S. (2014). Clinical Epidemiology. The essentials. (5th Edition). Lippincott Williams and Wilkins.
 • Schlesselman J. (1982). Case-Control studies: design, conduct, analysis. Oxford University Press, Inc..
 • Peter Laake, Haakon Breien Benestad, Bjorn Reino Olsen (2015). Research in Medical and Biological Sciences. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Research Project Research Project 60
Examen Multiple choice test 40

Qualificació

ASSESSMENT OF THEORETICAL PART (40% of the overall score): It is consists of multiple choice questions evaluating all the contents of the subject during the semester.

• ASSESSMENT OF PRACTICAL PART (60% of the overall score):60 % of the overall score: Group work (Material and Methods of a Research project).

• IMPORTANT: At least a score of 5 for each part is required to calculate the overall score.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Not evaluated through the continuous assessment.
- Not evaluated through final assessment.

Observacions

At the end of the course the student will be able to:
- Review the design procedures of the scientific research.
- Identify the main body of a scientific paper.
- Write a scientific research draft report in physiotherapy.
- Use the bibliographic searching properly in order to develop the theoretical framework of the research.
- Understand processes related to scientific data: data collection and data classification.
- Apply tests of statistical significance.
- Analyze statistical data presented in scientific articles.