Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aquest curs es divideix en tres eixos temàtics: La recreació, el turisme i l'organització d'esdeveniments. Totes tres temàtiques es tracten individualment, però també es descobreixen els punts en comú. El paraigües que les engloba és l'oci, un dels àmbits més importants de les activitats físiques, especialment en aquesta època i societat en que vivim. Crear experiències significatives que satisfacin els objectius lúdics, socials i vivencials dels usuaris, clients o practicants és un repte pel qual cal una innovació constant i eines flexibles i adaptables. En aquest àmbit de l'oci destaquen les activitats recreatives, sense objectiu merament competitiu o de salut, el turisme actiu i esportiu i els esdeveniments esportius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Sergi Oliveras i Ferrer  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Sergi Oliveras i Ferrer  / Josep Oriol Sallent Bonaventura
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Organització d'esdeveniments esportius

          1.1. Fases en l'organització d'esdeveniments esportius

          1.2. Tècniques de gestió de projectes aplicades a l'organització d'esdeveniments

          1.3. Funcions de les àrees de l'equip organitzador

2. Esport i recreació

          2.1. Concepte, actualitat i educació de l'oci

          2.2. Característiques i usuaris de les AFR

          2.3. Planificació de les AFR

3. Turisme i Esport

          3.1. Introducció al turisme i a l'Esport i Turisme

          3.2. Turisme actiu. Agents, productes, reptes i tendències

          3.3. Turisme esportiu. Agents, productes, reptes i tendències

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 50,00 5,00 66,00
Elaboració individual de treballs 5,00 5,00 0 10,00
Prova d'avaluació 1,00 13,00 0 14,00
Sessió participativa 20,00 0 2,00 22,00
Sessió pràctica 5,00 0 0 5,00
Treball en equip 9,00 22,00 0 31,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 53,00 90,00 7,00 150

Bibliografia

 • Cascón, Paco (1995 ). La Alternativa del juego 1 : juegos y dinámicas de educación para la paz . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Cerveró i Puig, Josep (2001 ). Màrqueting turístic . Vic: Eumo. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1997 ). Fluir : una psicología de la felicidad = (Flow) . Barcelona: Editorial Kairós. Catàleg
 • Miranda Viñuelas, Julián (1996 ). La Recreación y la animación deportiva : sonrisa y esencia de nuestro tiempo . Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Ocio y deporte: un análisis multidisciplinar (2004 ). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Valls, Josep Francesc (1999 ). La Gestió d'empreses de turisme i lleure : l'art de provocar la satisfacció . Barcelona: Columna :Proa. Catàleg
 • Sallent, O (2008). El valor de proveer experiencias únicas en turismo activo: aportaciones práctica. Dins (Ed.), Documentos de Estudios de Ocio (, p. 231-248). Deusto: Universidad de Deusto.
 • Sallent, O (1991). El Deporte y el Turismo: un campo fascinante. Apunts: Educació Física i Esports, (26), 53-60
 • Lacroix, M. (2005). El culte a l'emoció. Atrapats en un món d'emocions sense sentiments. Barcelona: La Campana.
 • Standeven, J. De Knop, P. (1999). Sport Tourism. Champaign, IL.: Human Kinetics.
 • Tarssanen, S Kylänen, M. (2006). A Theoretical model for Producing Experiences - A Touristic Perspective. Articles on Experiences, (2), . Recuperat , a www.leoland.fe
 • Allen, J. et al. (2008). Festival & Special Event Management (5ª). Wiley.
 • Sahnoun, P.; Doury, N. (1990). Com buscar un espònsor. Pleniluni.
 • Getz, D. (2005). Event studies: theory, research and policy for planned events. Elsevier Butterworth-Heinemann.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ATA: Organització d'una activitat físico-esportiva recreativa per a una població determinada, creació d’un element d’avaluació i avaluació d’altres grups. Especificats en documents al campus virtual de l'assignatura
No hi ha nota mínima per fer mitjana
15 No
TE: Treball d'equip: Activitat de treball autònom en equip sobre l’organització d’un esdeveniment. Precisa d’una dedicació més important, reunions, treball de camp, presentació a classe, etc..
Els estudiants que van realitzar el Raid al tercer curs, es converteixen en alumnes col.laboradors que han d'aportar la seva experiència en millorar i controlar l'esdeveniment.
Especificats en documents al campus virtual de l'assignatura.
Consta d'una part assistencial i pràctica
25 No
DA: Millora del dossier d'àrea de l'esdeveniment que s'ha organitzat a partir de l'experiència i de literatura sobre el tema.
Els alumnes col.laboradors hauran de fer un dossier valoratiu sobre l'esdeveniment en el qual estaven implicats.
.
Hi ha una avaluació sobre el grup segons la millora en relació a l'any anterior i l'adaptació a l'esdeveniment en concret. Hi ha una avaluació de l'aportació individual de cada alumne segons literatura acadèmica. 17,5
VE: Voluntariat en esdeveniments organitzats per l'alumne i per altres alumnes Es passarà llista i per cada esdeveniment on s'assisteixi (sigui esdeveniment propi o d'altres alumnes) es comptabilitzarà un percentatge determinat:
Marató de TV3: 50%
Crea Xarxa d'Euses: 35%
Jornada Esportiva: 15%
7,5 No
AE: Activitat d’avaluació escrita: Activitat de valoració de l’aprenentatge del contingut amb examen escrit. Examen escrit.
Compta pel 35% de la nota final
35

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada (només pot optar l'alumnat que hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions obligatòries). Inclou:
- ATA: Activitat de treball autònom consistent en organitzar i executar una activitat física recreativa. Compta pel 15% de l'avaluació continuada.
- TE: Treball en Equip per planificar, implementar, executar i avaluar un esdeveniment esportiu. Compta pel 35% de l'avaluació continuada.
- AE: Avaluació Escrita a través d'un examen. Compta pel 35% de l'avaluació continuada i és recuperable.
- DA: Millora del dossier d'àrea en el qual s'ha estat implicat, a partir del dossier de l'any passat. Compta pel 10% de l'assignatura i és recuperable.
- VE: Implicació com a voluntari/a en un esdeveniment esportiu (propi o d'altres alumnes). Compta pel 5% de l'assignatura.

L'assignatura s'aprova amb un cinc.
És obligatori haver tret un 5, com a mínim, al TE (Treball en Equip) i a l'AE (Avaluació Escrita) per poder fer mitjana.

Recuperació:
L'ATA només es pot recuperar el dossier.
L'avaluació escrita es pot recuperar.
La millora del dossier es pot recuperar.
La resta d'ítems d'avaluació no es poden recuperar.

En cas que un/a estudiant no compleixi amb els criteris de l'avaluació continuada haurà de fer l'avaluació final:
1. Aprovar l’examen escrit – 60%
2. Presentar un treball sobre la generació d’experiències - 20%
3. Presentar els apunts de l’assignatura - 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de tres activitats d'avaluació:
1. Aprovar l’examen escrit – 60%
2. Presentar un treball sobre la generació d’experiències - 20%
3. Presentar els apunts de l’assignatura - 20%

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- És obligatori haver tret un 5, com a mínim, al TE (Treball en Equip) i a l'AE (Avaluació Escrita) per poder fer mitjana.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
A principi de curs el professor indicarà amb quina periodicitat es respondran els correus electrònics

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són els següents:

OA1. Adquirir una visió general i un posicionament crític envers l’oci, les seves dimensions, els conceptes que s’estudien, els actors que s’hi impliquen i les tendències actuals.
OA2. Conèixer suficientment els àmbits d’aplicació i els diferents recursos per implicar-se, especialment en el cas del turisme esportiu i actiu
OA3. Realitzar activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits d’aplicació
OA4. Adquirir les eines necessàries per continuar la recerca i l’aprofundiment de continguts.
OA5. Adquirir els recursos per poder efectuar el primer pas en els diferents projectes escollits

Assignatures recomanades

 • Activitat física a la natura
 • Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Instal·lacions esportives
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida
 • Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES. En el cas dels esdeveniments esportius s'organitzaran amb normalitat.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i les sessions pràctiques es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle. En el cas dels esdeveniments esportius, l'execució no es desenvoluparà.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
ATA: Es centrarà amb l'organització d'una activitat esportiva i l'entrega es realitzarà a través del moodle (15%).
TE: Treball d'equip. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (35%).
AE: Activitat d’avaluació escrita. L'examen es realitzarà virtualment (50%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i les entregues es realitzaran de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen i l'entrega del treball es realitzarà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.