Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es basa en el coneixement i atenció de les necessitats bàsiques de la persona dins el context de la salut i la malaltia, en patologia tant mèdica com traumàtica, i també en emergències sanitàries.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
YOLANDA MORALES LOZANO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. CURES RELACIONADES AMB LES NECESSITATS BÀSIQUES DELS INDIVIDUS:

2. Mesures de protecció. Higiene hospitalària.

3. Oxigenació. Valoració.Les constants vitals.Oxigenoteràpia

4. La pell, Ferides agudes: valoració i tractament Cremades: valoració i tractament

5. La mobilitat: Valoració. Conseqüències de la immobilitat.Intervenció al pacient immobilitzat. Risc de caigudes.

6. CURES RELACIONADES AMB EL PACIENT EN SITUACIÓ D'URGENCIA

7. PAS, Valoració Primaria i Secundaria

8. Traumatismes i hemorràgies.

9. Malalties cardiovasculars i accidents vasculars

10. Patologia neurològica

11. Taller SVB( suport vital bàsic)

12. Taller Trauma I

13. Taller Trauma II

14. LA COMUNICACIÓ SANITÀRIA AMB L'INDIVIDU

15. 19.EDUCACIÓ PER LA SALUT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 6 15
Classes expositives 33 45 78
Prova d'avaluació 0 7 7
Total 42 58 100

Bibliografia

 • David Ballester Ferrando, Concepcion Fuentes Pumarola (2010). Manual de tècniques i procediments d'infermeria (1). Girona: Documenta Universitaria.
 • Carnevali, DL; Durand Thomas (1993). Diagnostic Reasoning and Treatment Decision Making in Nursing.. Philadelphia: Lippincott Company.
 • Estivill, E; Sáenz de Tejada, Y (2008). El camí del son. Normes essencials per aconseguir un bon son. Badalona: ARA Llibres.
 • Pla de salut de Catalunya, 2011-15 (2012). Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. .
 • Smeltzer, S. C.; Bare, B.G (1996). Medical-Surgical Nursing. Brunner and Suddarth’s . Philadelphia: Textbook of. Lippincott Company. .
 • Martin Zurro, A (2011). Atenció Familiar y Salud Comunitaria. . Barcelona: Elsevier.
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2012 ). Manual de enfermería intensiva. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 23-10-2012, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=549 Catàleg
 • FCCS Fundamental Critical Care Support (2003) (Segona edició en esp). Sociedad de Medicina Crítica. .
 • Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias para Residentes. (2002). Complejo Hospitalario de Toledo. Pfizer..
 • Guia d’urgències i emergències mèdiques. (2007). Sistema d’Emergències Mèdiques. .
 • ED Morgan, MAJ, MC, (2000). Ambulatory Management of Burns. American Family Physician. USA; SC Bledsoe, CPT, .
 • Van de Werf F et al. (2009). Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Manej. Rev Esp Cardiol., (62),
 • (2012). Guías de práctica clínica de la ESC para el manejo del Síndrome Coronario Agudo . Rev Esp Cardiologia, (65),
 • Bosch X et al. (2011). Modelo de intervención coronaria percutánea primaria en Cataluña. . Rev Esp Cardiología,,
 • Myers, Ehren (cop. 2008 ). Notas de enfermería . México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Smith, Sandra F (2009 ). Técnicas de enfermería clínica : de las técnicas básicas a las avanzadas (7a ed.). Barcelona: Pearson Educación. Catàleg
 • Ortega Pérez, Arturo (cop. 2010 ). Primeros auxilios : adaptado a las recomendaciones ILCOR 2005 . Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Martínez M. Sanchis MC,, Verano C, Moya L, Sanchis C. (2010). Cuaderno de higiene en el medio hospitalario. Editex.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'aula d'explicació dels continguts teòrics Examen sobre els diferents continguts de l'assignatura, tipus test,

60
Test d'elecció múltiple a complimentar després d'algunes sessions teòriques. Cada test realitzat tindrà una puntuació entre 0 i 10 punts. 15
Tallers teòric-pràctics relacionats amb urgències i emergències Assistència i aprofitament dels tallers pràctics 25

Qualificació

Sistema d'avaluació:

Avaluació final: És necessari aprovar amb un mínim de 5 sobre 10 a l'exàmen d'avaluació final tipus test per poder afegir la puntuació de l'avaluació continuada.

Avaluació continuada: Correspondrà a la suma de les notes de les diferents activitats que s'hagin demanat als alumnes al llarg del curs. No sumaran aquelles activitats en les que l'alumne hagi obtingut una nota inferior a 5 sobre 10.

Qui no assoleixi l'examen d'avaluació final tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Observacions

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l'alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L'alumne haurà d'assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L'incompliment d'aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • FISIOLOGIA