Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L'atenció a les persones que pateixen ferides cròniques requereix pràctiques basades en l'evidència, i les infermeres són les professionals que més poden aportar-ne i aplicar-les. Cal conèixer els diferents tipus de lesions relacionades amb la dependència, a les extremitats inferiors, les tumorals i altres de baixa prevalença, així com la seva prevenció i el seu tractament. Fer una valoració integral de la persona i de la seva família (no només de la ferida) ens permetrà oferir unes cures infermeres adaptades al pacient i a la seva situació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Erica Homs Romero  / Angel Romero Collado
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Erica Homs Romero  / Angel Romero Collado
Idioma de les classes:

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Erica Homs Romero  / Angel Romero Collado
Idioma de les classes:

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB13 - Identificar els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es
 • CES09 - Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES12 -Estar informat respecte de l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria

Continguts

1. Fases de cicatrització de les ferides.

          1.1. Factors que afecten la cicatrització.

          1.2. Tipus de cicatrització.

          1.3. Interferències en el procés de cicatrització: ferida crònica.

          1.4. Infeccions originades al lloc quirúrgic.

          1.5. Cura de les cicatrius.

2. Valoració integral de les persones amb ferides cròniques.

          2.1. Nutrició.

          2.2. Monitorització de les ferides.

          2.3. Dolor en les persones amb ferides.

3. Lesions cutànies relacionades amb la dependència.

          3.1. Lesions per pressió i cisallament.

          3.2. Lesions per fricció.

          3.3. Lesions cutànies associades a la humitat.

          3.4. Altres: laceracions, nafra terminal de Kennedy.

4. Nafres a les extremitats inferiors.

          4.1. Nafres d'etiologia venosa.

          4.2. Nafres d'etiologia arterial.

          4.3. Nafres d'etiologia neuropàtica.

          4.4. Nafres d'etiologia hipertensiva arterial.

5. Ferides de baixa prevalença.

          5.1. Ferides tumorals.

          5.2. Epidermòlisi bullosa.

6. Tractament de les ferides cròniques.

          6.1. Preparació del llit de la ferida.

          6.2. Maneig de la càrrega bacteriana.

          6.3. Materials i productes per a la cicatrització de les ferides cròniques. Cura en ambient humit.

          6.4. Cures de la pell perilesional.

7. Recursos per a cuidadors i persones amb ferides cròniques.

8. Què no fer en ferides cròniques.

9. Seminaris

          9.1. Prevenció de les lesions per pressió (canvis posturals, superfícies especials per al maneig de la pressió, productes sanitaris).

          9.2. Compressió terapèutica de les extremitats inferiors: mitges, embenatges, productes sanitaris. Descàrregues per al peu diabètic.

          9.3. Antimicrobians, desbridament de la ferida i recollida de mostres en ferides cròniques.

          9.4. Anèstèsia i sutures de ferides.

          9.5. Recursos online en ferides.

          9.6. Resolució de casos clínics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Seminaris 14,00 10,00 0 24,00
Sessió expositiva 3,75 26,50 7,50 37,75
Treball en equip 1,00 12,25 0 13,25
Total 18,75 48,75 7,50 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives. Classes participatives amb l'ajut de projeccions i visionat de documents. Avaluació mitjançant prova tipus test o pregunta oberta, recuperable. 35
Seminaris. Avaluació mitjançant la realització d'un portafoli. 35
Realització de material divulgatiu per a pacients/cuidadors amb ferides. Realització d'algun tipus de material audiovisual per a cuidadors o pacients que presentin ferides. 30

Qualificació

L’avaluació es realitzarà mitjançant un sistema d’avaluació continuada (AC).

- Contingut teòric: avaluació presencial amb prova escrita tipus test o pregunta oberta.
Es realitzarà una vegada acabat el temari realitzat segons el calendari previst. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

- Seminaris: Els seminaris són d'assistència obligatòria (mínim 5 de 7, es descomptarà la part proporcional de la nota l'absència a algun d'aquests seminaris), i es realitzarà una avaluació de cadascun dels seminaris mitjançant un portafoli. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

-Realització de material divulgatiu per a pacients/cuidadors amb ferides: Es realitzarà l'avaluació d'un material divulgatiu, en qualsevol suport audiovisual que es pugui fer difusió, d'algun tema relacionat amb les persones que tenen ferides o en risc de patir-ne basat en la darrera evidència disponible. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

L'AR és només per als alumnes que han SUSPÈS alguna de les avaluacions, en cap cas per a pujar nota de l'assignatura.

A principi de curs es farà pública la programació de l’assignatura i de les proves d’avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol de les avaluacions presencials o bé la presentació d'alguna de les activitats d'avaluació que es proposin, dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
Aquesta consistirà en la realització d'una prova escrita on s'incloguin els continguts teòrics de l'assignatura i els seminaris (70%). Caldrà fer el material divulgatiu per a pacients i/o cuidadors (30%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

En cas que no s'obtingui una qualificació mínima de 5 a totes les proves (AC/AR/seminaris/Material divulgatiu), no es farà mitja amb la resta.

En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es demanaran per correu electrònic. Es faran en línia, mitjançant el correu electrònic o videotrucada, o presencialment, depenent de les necessitats de l'alumna.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Qualsevol comunicació general es realitzarà a través de la secció 'Avisos i notícies' del Moodle de l'assignatura.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge vinculats a l'assignatura són els següents:

Planifica les cures infermeres adaptades a les necessitats de cada persona.
Aplica els métodes i procediments necessaris per identificar els problemes de salut relacionats amb les ferides i per establir un pla de cures.
Demostra un judici clínic adequat a partir d'un cas clínic amb un pacient estandarditzat que presentava una ferida.
Argumenta els criteris que ha fet servir per arribar a aquest judici clínic.
Demostra la sel·lecció de les proves més adequades i el tractament més cost-efectiu en funció de l'etiologia de la nafra.
Llegeix artícles científics en anglès amb la darrera evidència científica disponible i els aplica a la pràctica clínica.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Reconeix en les activitats professionals i no professionals l’impacte dels rols de cura en la salut de les cuidadores informals.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Infermeria comunitària II
 • Pràctiques de simulació clínica III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que la situació ho requereixi i entrem a un escenari de 100% virtualitat, les sessions expositives es realitzaran via online i els seminaris a través de treball en grup en línia.
En cas que la situació permiti un escenari de 100% presencialitat les activitats es realitzaran de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
En cas que la situació ho requereixi i entrem a un escenari de 100% virtualitat, l'avaluació continuada i dels seminaris es realitzarà en línia mitjançant un qüestionari tipus test o pregunta oberta a la plataforma Moodle.
Les avaluacions recuperables, també es realitzaran en línia mitjançant un qüestionari tipus test o pregunta oberta a través de la plataforma Moodle.
El % i els continguts de cadascuna de les avaluacions (AC) no patirà cap modificació del disseny original.
En cas que la situació permiti un escenari de 100% presencialitat: les avaluacions no patiran cap canvi i es realitzaran de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es demanaran per correu electrònic i es faran en línia, mitjançant el correu electrònic o videotrucada depenent de les necessitats de l'alumna.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.