Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i la fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: El sistema musculoesquelètic. El sistema articular. El sistema cardiovascular. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang. El sistema limfàtic. El sistema immunitari.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Maria Pilar Avila Castells  / Ana Carrera Burgaya  / Aaron Castanera Duro  / Aida Cateura Vall-llosera  / Montserrat Corominas Iglesias  / Joaquim Ensesa Juando  / Anna Franquet Simon  / Alba Garcia Castillo  / Maria Judit Homs Avila  / Albert Palahi Alcacer  / Anna Prats Puig  / Maria Josep Rico Hernandez  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Rebeka Serrano Romero  / Miquel Sitjar Suñer  / Francesc Xavier Xifro Collsamata
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Pilar Avila Castells  / Alba Berenguer Simon  / Aida Cateura Vall-llosera  / Joaquim Ensesa Juando  / Gemma Fontbernat Mach  / Anna Franquet Simon  / Sandra Gelabert Vilella  / Maria Judit Homs Avila  / Albert Palahi Alcacer  / Rosa Prat Sala  / Anna Prats Puig  / Maria Josep Rico Hernandez  / Marta San Millán Alonso  / Juan San Molina  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Rebeka Serrano Romero  / Miquel Sitjar Suñer  / Enrique Verdú Navarro
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Ana Carrera Burgaya  / Joaquim Ensesa Juando  / Anna Franquet Simon  / Sandra Gelabert Vilella  / Maria Judit Homs Avila  / Afra Masià Plana  / Albert Palahi Alcacer  / Maria Josep Rico Hernandez  / Marta San Millán Alonso  / Juan San Molina  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Rebeka Serrano Romero  / Miquel Sitjar Suñer
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES02 - Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica
 • CES11 - Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits i conèixer l'estructura i funció del cos humà

Continguts

1. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA: Nomenclatura anatòmica. Posició anatòmica. Els plans i eixos corporals: eix de simetria. relacions entre plans i eixos. Nomenclatura d'orientació i direcció corporal. Descripció i classificació de les articulacions: tipus d'articulacions: segons la funció i els eixos de moviment; articulacions específiques, moviments que es produeixen, amplitud de moviment articular (ROM).

2. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

3. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Estudi de l’anatomia descriptiva i topogràfica del sistema cardiovascular: el cor i les principals artèries i venes del cos humà. - El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu. Anàlisi i interpretació fisiològica del cicle cardíac a partir del diagrama de Wiggers. Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. - Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

5. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic. Els òrgans dels sentits: Descripció anatòmica i funció. Vista, oïda, olfacte, gust, tacte.

6. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció.

7. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

8. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

9. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

10. SISTEMA REPRODUCTOR Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor masculí. Els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, el conducte ejaculador, la uretra. Les glàndules accessòries: vesícules seminals, pròstata i glàndules bulbouretrals. El penis: mecanismes d’erecció i ejaculació. Característiques del semen. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor femení. Els ovaris, les trompes de fal•lopi, l’úter, la vagina, la vulva. Cicle ovàric i cicle menstrual. Les glàndules mamàries. Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Fecundació.

11. SANG. SISTEMA IMMUNITARI. SISTEMA LIMFÀTIC. Composició de la sang, cèl·lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. limfòcits: Immunoglobulines. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació. Vasos i ganglis limfàtics. Tim. Melsa. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. Immunització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 58,00 18,00 85,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 18,50 7,50 26,00
Seminaris 8,00 20,00 0 28,00
Sessió expositiva 9,00 59,00 18,00 86,00
Total 26,00 155,50 43,50 225

Bibliografia

 • Cura Rodríguez, José Luis del (2018). Radiología esencial (2ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Drake, Richard L (2018). Gray anatomía básica (2ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Hall, John E (2016). Tratado de fisiología médica : (13a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • LeVeau, Barney F (1991). Biomecánica del movimiento humano de Williams y Lissner / ([2a ed.]). México, D. F.: Trillas. Catàleg
 • Netter, Frank H (2007). Atlas de anatomía humana (4a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Netter, Frank H (1976). Corazón. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Nordin, Margareta (2013). Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético / (4ª ed.). Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Ojeda Sahagún, José L (2004). Neuroanatomía humana :. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Patton, Kevin T (2013). Anatomía y fisiología (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Reith, Edward J (1982). Texto básico de anatomía y fisiología para enfermería /. Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Schünke, Michael (2015). Prometheus : texto y atlas de anatomía (3a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2012). Atlas de anatomía humana (23a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Thibodeau, Gary A (2008). Estructura y función del cuerpo humano. Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Tortora, Gerard J. (2018). Principios de anatomía y fisiología (15.ª edición). Ciudad de México: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Weber, Edward C (2009). Netter anatomía radiológica esencial. Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes Magistrals i expositives (AC1). Es treballa, s'analitza i s'aprofundeix en els continguts, conceptes teòrics de l'assignatura. Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics aportats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva, els seminaris i els treballats amb el grup de l'ABP. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura. 40
Classes Magistrals i expositives (AC2). Es treballa, s'analitza i s'aprofundeix en els continguts, conceptes teòrics de l'assignatura. Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics aportats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva, els seminaris i els treballats amb el grup de l'ABP. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura. 40
Seminaris de Sistema muscular,antropometria i dissecció (AC3).
Es comptabilitzen 4 seminaris relatius als sistemes d'observació i dissecció; orígen, inserció, funció, innervació i estiraments musculars. Tallers pràctics a la sala dissecció. Observar la tècnica de dissecció anatòmica i la seva aplicació per conèixer les diferents regions topogràfiques anatòmiques del cos humà.
S'avaluaran els Seminaris 1 i 2 relatius al coneixement teòric i pràctic del Sistema Muscular.
És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura.
10
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). Es treballen els continguts relatius a l'estructura i el funcionament del cos humà presentats en forma de casos que l'estudiant ha de desenvolupar. S'avalua el procediment de la metodologia ABP amb el desenvolupament de 5 casos. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota ponderada final de l'assignatura. 10

Qualificació

L'avaluació correspon al sistema d'avaluació continuada amb les activitats següents:
1. Primer examen presencial (AC1).
2. Segon examen presencial (AC2).
El criteri de qualificació és el mateix tant a la prova de 1r semestre com a la prova de 2n semestre. Cadascun té un pes del 40% i suposen el 80% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple de 60 preguntes test que inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. Ambdós corresponen activitats d’avaluació recuperable.
3. Els Seminaris de Sistema muscular (AC3)
Els Seminaris de Sistema muscular (1 i 2) tenen un pes del 10% de l’assignatura. Corresponen a una prova de resposta múltiple de 20 preguntes test amb una única resposta correcta. La prova integra i mostra el coneixement del Sistema muscular ( reconeixement i identificació dels músculs, origen, inserció, funció, innervació, estirament). La nota mínima per calcular la mitjana són 5 punts. L'activitat relativa al sistema muscular correspon a una activitat d’avaluació recuperable.
4. L’ABP. La nota obtinguda de la metodologia d’ABP té un pes del 10% en la nota global. L’avaluació del procés inclou la participació de l’estudiant a les sessions tutorials i l’exposició i comunicació oral a la sessió plenària. El professor tutor és qui avalua la participació i l’aportació de l'estudiant sobre el cas tractat. La nota mínima per calcular la mitjana són 5 punts.
El resultat final del procés de l’ABP correspon a la mitjana entre el resultat de l’ABP de primer semestre i el resultat d’ABP aconseguit el segon semestre.
Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar les activitats d’avaluació continuada especificades (AC1, AC2, AC3_ sistema muscular i l’ABP). En el cas de no superar alguna de les activitats, s’haurà de realitzar l’activitat recuperable que correspon a una prova presencial amb el mateix disseny i característiques originals i que es recuperaran al mes de Juny segons el calendari previst per L’EUI. El procés d’ABP també té fixada una data de recuperació en el calendari de l’EUI.
En el cas de superar les activitats d’avaluació continuada la nota d l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma de les notes de les 4 activitats prèviament ponderades. Per considerar superada una assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.En el cas de no superar alguna de les activitats que integra l’assignatura, l’assignatura queda suspesa.
Una vegada superada una assignatura, no podrà ser objecte d’una nova avaluació.
Qualificació amb menció matrícula d’honor. La menció de matrícula d’honor es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor atorgades no serà superior al 5% d’estudiants matriculats en l’assignatura.
En el cas d’estudiants matriculats en segona convocatòria o posterior, el professor responsable de l’assignatura tindrà en compte els resultats de les proves del procediment d’ABP i els seminaris de sistema muscular (sempre i quan els hagi superat amb la nota mínima).
Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a cap de les 4 activitats d'avaluació continuada especificades en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT (NP) a l'acta de l'assignatura.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
L'avaluació única consisteix en una prova fragmentada en dos semestres i en les dates programades. Les dues proves tenen les mateixes característiques.
1r Semestre. (té un pes del 45% de l'activitat).
Consisteix en un qüestionari de resposta múltiple que inclou 60 preguntes test amb 4 opcions de resposta. amb una única resposta correcta.
La nota mínima per superar la prova és de 5 punts. La prova té l’opció d’avaluació recuperable. Si l'estudiant no es presenta al sistema d’avaluació única descrit, suposarà obtenir un no presentat a l'acta de l'assignatura.

2n Semestre.(té un pes del 45% de l'activitat)
Consisteix en un qüestionari de resposta múltiple que inclou 60 preguntes test amb 4 opcions de resposta. amb una única resposta correcta.
La nota mínima per superar la prova és de 5 punts. La prova té l’opció d’avaluació recuperable. Si l'estudiant no es presenta al sistema d’avaluació única descrita, suposarà obtenir un no presentat a l'acta de l'assignatura.

ABP (procés) ( té un pes del 10% de l'activitat)
Desenvolupament d’un cas en 2 tutories amb metodologia ABP: La primera tutoria de formulació d’objectius d’aprenentatge a partir d’una situació concreta (Cas). Els objectius d’aprenentatge seran sobre continguts de les assignatures del curs. La segona tutoria de resolució dels objectius d’aprenentatge formulats en la primera. En aquesta tutoria a més s’exposarà un o més objectius a la resta del grup amb algun suport audiovisual. El temps entre les dos tutories serà de 48 hores.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i via correu electrònic.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu

Observacions

A continuació s'exposen els resultats d'aprenentatge:
-Diferència els òrgans i estructures com components de sistemes i aparells del cos humà.
-Relaciona les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
-Aplica els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de normalitat del cos humà.
-Demostra coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
Així mateix a l'assignatura s'integren les competències transversals següents:
Competència: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
-Resultats d'aprenentatge: Sap desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere: Sap distingir tant en les anàlisis teòriques com en les anàlisis empíriques els efectes de les variables sexe i gènere. Identifica les contribucions dels estudis de gènere en la temàtica investigada. Produeix, recull i interpreta les dades empíriques de manera sensible al gènere. Sap utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent els estadístics, per conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, condicions, valors i aspiracions de dones i homes
Competència ODS: “Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona”.
Resultats d’aprenentatge:
- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.


Temporalització de Setembre de 2023 a Juny de 2024.
El material bibliogràfic el trobareu al mòdul 611/612 de la secció d'infermeria de la biblioteca.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- Escenari 1, 100% virtual: les activitats seran virtuals i es mantindran les activitats d'avaluació programades a l'entorn virtual.
- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb el professorat.

Modificació de l'avaluació:
- Escenari 1, 100% virtual: La modificació en l'avaluació programada
Quedarà afectada en les avaluacions següents:
Avaluació continuada 1 (AC1) i avaluació continuada (AC2). L'avaluació estarà basada exclusivament amb el qüestionari de resposta múltiple de 40 preguntes el que tindrà un valor de 10 punts. El desenvolupament escrit de dos temes quedarà anul·lat i no es proposarà.
- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en les activitats descrites a l'apartat d'avaluació, en excepció de la presencialitat amb el professorat.

Tutoria i comunicació:
- Escenari 1, 100% virtual. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant i es realitzaran de forma virtual.
- Escenari 2, 100% presencial. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.