Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Recerca i desenvolupament públic i industrial. Avaluació de projectes a la industria química.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES BORREGO MORE  / LIDIA FELIU SOLEY  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / ALFONS POLO ORTIZ  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Introducció al disseny a la industria química

          1.1. Naturalesa del disseny

          1.2. Organització d'un projecte

          1.3. Documentació d'un projecte

          1.4. Codis i estàndards

          1.5. Factors (marges) de disseny

          1.6. Sistemes d'unitats

          1.7. Disseny de producte

2. Projectes de recerca

          2.1. La carrera investigadora

          2.2. Tipus de recerca

          2.3. El projecte de recerca

          2.4. El sistema català de R+D+I

          2.5. La transferència de tecnologia i la innovació

          2.6. La propietat intel·lectual i industrial

          2.7. Emprenedoria i Spin-Off

          2.8. Publicació i documentació científiques

3. Diagrames de flux de procés

          3.1. Presentació dels diagrames de flux

          3.2. Anatomia del procés de producción química

          3.3. Selecció de procesos

          3.4. Programes de simulació de processos

          3.5. Estudis de perillositat i operabilitat (HAZOP)

4. Aspectes econòmics

          4.1. Despeses de producció

          4.2. Inversions

          4.3. Benefici

          4.4. Efecte de l'escala de les operacions

          4.5. Efecte de la producció a baixa capacitat. Llei dels rendiments decreixents

          4.6. Absorció de despeses i marginalitat

          4.7. Mesura de la rendibilitat

          4.8. Valor del diner en el temps

          4.9. Avaluació de projectes

5. Portafoli docent

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 17,00 0 20,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 13,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 1,00 12,00 0 13,00
Exposició dels estudiants 1,00 10,00 0 11,00
Resolució d'exercicis 4,00 12,00 0 16,00
Seminaris 2,00 8,00 0 10,00
Sessió expositiva 24,00 4,00 0 28,00
Sessió participativa 8,00 25,00 4,00 37,00
Total 45,00 101,00 4,00 150

Bibliografia

 • Towler, Gavin P (cop. 2013 ). Chemical engineering design : principles, practice and economics of plant and process design (2nd ed.). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Heaton, C.A. (1991 ). An Introduction to industrial chemistry (2nd ed.). London [etc.]: Blackie Academic & Professional. Catàleg
 • Jiménez Gutiérrez, Arturo (cop. 2003 ). Diseño de procesos en ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Perry, Robert H. (cop. 2001 ). Manual del ingeniero químico (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Shreve, Randolph Norris (cop. 1984 ). Shreve's chemical process industries (5th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Büchner, W. (1989 ). Industrial inorganic chemistry . Weinheim: VCH. Catàleg
 • Weissermel, Klaus (1993 ). Industrial organic chemistry (2nd ed., revised and extended). Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg
 • Mayer, Ludwig (cop. 1987 ). Métodos de la industria química : en diagramas de flujo coloreados . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Kirk, Raymond E. (Raymond Eller), 1890-1957 Othmer, Donald F. Grayson, Martin Eckroth, David (cop. 1985 ). Kirk-Othmer concise encyclopedia of chemical technology . New York [etc.]: John Wiley and Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis Proves, avaluació d'exercicis i problemes de procés.

Resolució de qüestions teòriques durant el període acadèmic. No recuperable.
16 No
Presentació oral del projecte (en grup) Valoració final de informes, memòries, treballs, projectes, etc. (individual o en grupo).
Valoració de la presentación del projecte. No recuperable
21,3 No
Presentació escrita del projecte (en grup) Valoració final de informes, memòries, treballs, projectes, etc. (individual o en grupo).
Valoració de l'informe del projecte. Recuperable
42,7
Desenvolupament de competències transversals Aquesta activitat és per treballar i avaluar dues competències transversals CB3 (Treball en equip) i CB5 (Ètica).
En relació amb la CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip.
Per la CB5 caldrà redactar dues reflexions que seran avaluades per altres companys del curs. Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries.
En totes dues competències, les notes de les activitats formaran part de l’avaluació del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.
20 No

Qualificació

Resolució d'exercicis:
1. Es valorarà la resposta a les qüestions plantejades com a tests d'autoaprenentatge durant el període acadèmic (QHS)via qüestionaris Moodle.
2. Es valorarà la prova d'avaluació del segon capítol.
Avaluació continuada. No recuperable.

Presentació oral del projecte:
Es valorarà la presentación del projecte. No recuperable.

Presentació escrita del projecte:
Es valorarà l'elaboració i informe del projecte. Recuperable.

General (excepte l’activitat de desenvolupament de competències transversals )
La nota d'avaluació continua (no recuperable) modificarà les altres notes a través d'un coeficient multiplicatiu amb valor entre 1.0 i 1.2 (augment entre 0 i 20%). No s'exigeixen notes mínimes per fer mitjana.

Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Si no es realitzen en els terminis indicats es posaran 0 dels percentatges corresponents de la nota final.

Per aprovar l'assignatura, s'ha d'obtenir una nota igual o superior a 5.0/10 o 4.0/8 de la part que no correspon a l’activitat de Desenvolupament de competències transversals

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" només quan l'estudiant no hagi comparegut a cap activitat d'avaluació

Avaluació única:
Els estudiants que ho desitgin poden acollir-se a l'avaluació única. Aquesta avaluació es troba incorporada en la normativa UdG i està regulada en el reglament de la Facultat de Ciències (limitació temporal i de supòsits).

Consistirà en un examen final que contindrà els diferents aspectes de l’assignatura i valdrà el 80% de la nota de l’assignatura. Per a l’activitat de desenvolupament de competències transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, tant seguint l'avaluació continuada com seguint l'avaluació única.

Tutoria

Les tutories es faran, individualment o en grup d’elaboració de projecte, presencialment. Les tutories es programaran i realitzaran prèvia sol·licitud dels estudiants via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació estudiant professor es portarà a terme presencialment, via correu electrònic o via Fòrum de Moodle. La sol·licitud de tutories s’ha de realitzar sempre per correu electrònic.

Observacions

Mètodes docents:

Metodologia semipresencial. Els estudiants rebran el material docent necessari per a la comprensió, l’aprenentatge i l’estudi de l'assignatura. També rebran el material necessari per les activitats d'avaluació.

Durant la primera part de l’assignatura (classes expositives i resolució d'exercicis), l’estudiant rebrà, a més dels continguts comuns de Facultat, la informació teòrica-pràctica necessària per elaborar i avaluar econòmicament un projecte de naturalesa química. A la segona part de l’assignatura (cerca d'informació i elaboració del projecte) els estudiants, organitzats en grups, elaboraran i presentaran un projecte. Per a poder dirigir adequadament la seva feina, els estudiants rebran seminaris presencials addicionals per grups.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria química
 • Química dels compostos orgànics
 • Química dels elements

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial:

+ Les classes expositives fetes per professors de la Facultat seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la presencialitat de l'alumnat.

+ Les classes expositives amb ponent extern convidat es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat, o seran substituïdes per altres realitzades per professors de la Facultat.

+ Tots els seminaris a grups de projectes es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet).

+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail

+ Els estudiants hauran de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Escenari no presencial:

Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes expositives es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament.

+ L'estudiant haurà coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial:

No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: examen de la part comuna i exposició oral presencials i els treballs escrits s'entregaran igualment presencialment o a través del Moodle.

Escenari no presencial:

+ L'examen de la part comuna es realitzarà per via telemàtica mitjançant un qüestionari del Moodle. La presentació orals passarà a fer-se en linia

+ Els treballs s'entregaran a través del Moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial:

+ La comunicació estudiant professor es portarà a terme via correu electrònic o Fòrum de Moodle. La sol·licitud de tutories s’ha de realitzar sempre per correu electrònic.

+ Les tutories individuals es realitzaran via correu electrònic, i les grupals telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.

+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.

Escenari no presencial:

Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.