Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Metodologies bàsiques en Citologia i Histologia Animal i Vegetal. Bases microscòpiques de l'organografia.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mireia Alcalde Masegu  / Eva Bussalleu Muntada  / Sandra Fernandez Piñan  / Maria Carme Gubern Mérida  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Jordi Pedragosa Ollé  / Andrea Riberas Sanchez  / Olga Serra Figueras  / Olga Tura Ceide
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mireia Alcalde Masegu  / Eva Bussalleu Muntada  / Sandra Fernandez Piñan  / Maria Carme Gubern Mérida  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Jordi Pedragosa Ollé  / Andrea Riberas Sanchez  / Olga Serra Figueras  / Olga Tura Ceide
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mireia Alcalde Masegu  / Eva Bussalleu Muntada  / Sandra Fernandez Piñan  / Maria Carme Gubern Mérida  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Jordi Pedragosa Ollé  / Andrea Riberas Sanchez  / Olga Serra Figueras  / Olga Tura Ceide
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació

Continguts

1. Normes d'observació histològica.

2. Característiques principals dels diferents tipus de teixits animals.

3. Histologia de la llengua.

4. Histologia de l'intestí.

5. Histologia del sistema nerviós central.

6. Marcatge de peroxidasa a cèl.lules fagocítiques. Identificació de cèl.lules de defensa en diferents teixits en situacions normals i patològiques.

7. Ús de línies transcripcionals reportadores d'Arabidopsis per determinar l'activació de promotors

8. Diferenciació i morfogènia de la tija.

9. Diferenciació i morfogènia de l'arrel.

10. Organització del cos de la planta. Arabidopsis com a planta model i l'ús de mutants per entendre la funció cel·lular

11. La fulla: relació estructura-funció i modificacions per adaptar-se a l'ambient.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 0 2,00
Elaboració individual de treballs 4,00 3,00 0 7,00
Prova d'avaluació 5,00 1,00 0 6,00
Seminaris 1,00 5,00 0 6,00
Sessió pràctica 29,00 24,00 0 53,00
Visionat/audició de documents 0 1,00 0 1,00
Total 39,00 36,00 0 75

Bibliografia

 • Gartner, Leslie P (cop. 2011 ). Atlas en color de histología (5a ed.). México: Médica Panamericana. Catàleg
 • Gartner, Leslie P (cop. 2007 ). Atlas color de histología (4ª ed). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Ross, Michael H (cop. 2007 ). Histología : texto y atlas color con biología celular y molecular (5a ed.). México, D.F. [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Piezzi, Ramón S (2006 ). Nuevo atlas de histología normal : de di Fiore . Buenos Aires: el Ateneo. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2006 ). Atlas de anatomía humana (22a ed). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Kühnel, Wolfgang (cop. 2005 ). Atlas color de citología e histología (11ª ed. corr. y aum.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Junqueira, L. C (cop. 2005 ). Histología básica : texto y atlas (6a ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Boya Vegue, Jesús (cop. 2004 ). Atlas de histología y organografía microscópica (2a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Wheater, Paul R (DL 2000 ). Wheater's histología funcional : texto y atlas en color (4a ed.). Barcelona: Harcourt. Catàleg
 • Krstic, Radivoj V (1994 ). Human microscopic anatomy : an atlas for students of medicine and biology (Corrected 2nd print.). Berlin [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
 • Stevens, Alan (1993 ). Texto y atlas de histología . Madrid: Times Mirror de España División Mosby. Catàleg
 • Esau, Katherine (1985 ). Anatomía vegetal (3ª ed. revisada y puesta al día). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Evert, Ray F (cop. 2006 ). Esau's plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function and development (3th ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 1996 ). Biología molecular de la célula (3ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Huguet i Blanco, Gemma (1996 ). Introducció al diagnòstic histològic vegetal i animal . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Figueres, M; Huguet G; Kádár E, Molinas M, Serra O (2012). Diagnòstic Histològic Animal i Vegetal. Recuperat , a http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/Diagnostic_Histologic_Animal
 • Marisa Molinas (2007). Histologia Vegetal. Guia didàctica.. Recuperat , a http://ciencies.udg.es/ciencies/depart/biologia/suro/histo/biologiacelular/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionari pre -lab: histologia animal Qüestionari online a realitzar previ a la les pràctiques. S’haurà de visionar la documentació subministrada abans de fer el qüestionari. 1 No
Diagnòstic histològic d'òrgans i teixits animals. Motivació i participació activa de l'estudiant en les sessions de laboratori. Es realitzaran preguntes durant la pràctica per avaluar la capacitat d'observació i integració amb els coneixements prévis. Igualment s'avaluarà la presentació dels exercicis previs sobre normes d'observació histològica que s'hauran de portar fets el primer dia de pràctiques(sigui d'animal o vegetal) i els dibuixos que es vagin realitzant durant la sessió pràctica. 4 No
Prova d'identificació histològica animal (laboratori) Es realitzarà l'identificació d'estructures histològiques en microfotografies i es demanaran coneixements d'observació histològica que es valoraran en un prova escrita al laboratori l'ultim dia de pràctiques. 20 No
Qüestionari pre -lab: histologia vegetal Es realitzarà un breu qüestionari d’autoavaluació online previ a les pràctiques. S’haurà de visionar la documentació subministrada abans de fer el qüestionari 5 No
Prova d'histologia vegetal (laboratori). Identificació i interpretació d'estructures histològiques. 10 No
Presentació de resultats de les pràctiques (laboratori) Presentació de resultats de la pràctica assignada al final de les sessions pràctiques 10 No
Examen Final Histologia Vegetal i Animal (aula). Prova escrita. 25% correspondrà a citologia i histologia animal i 25% a citologia i histologia vegetal. 50

Qualificació

- La nota final serà el resultat de la mitjana de totes les notes segons els percentatges assignats a cada activitat d'avaluació.
- L'assistència a les sessions pràctiques és obligatòria i indispensable per a l'avaluació.
- L'examen final d'Histologia Animal i Vegetal (aula) corresponent a una prova escrita serà la única activitat recuperable. La nota mínima requerida de l'examen final (animal i vegetal junt) o de l'examen de recuperació ha de ser de 4 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats d’avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells alumnes que no es presentin a l'examen final ni a les proves d'identificació histològica animal i vegetal.

Avaluació única:
L’assistència a les pràctiques serà obligatòria. Es requerirà que facin els 2 qüestionaris pre-labs per poder presentar-se a l’avaluació única que correspondrà a un examen final i tindrà un pes d’un 100% de la nota total.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
A més caldrà tenir amb compte que la nota mínima requerida de l'examen final (animal i vegetal junt) o de l'examen de recuperació ha de ser de 4 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats d’avaluació.

Tutoria

Els dubtes sobre l'assignatura es realitzaran per mitjà d'hores de tutoria concertades amb l'estudiant. En el cas que les tutories no poguessin ser presencials, es realitzarien per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà per mitjà del Fòrum d'avisos i notícies del moodle. En el cas que es tracti d'informacions personalitzades per un alumne concret, es realitzarà via correu electrònic o missatge personal al moodle.

Observacions

Histologia animal:
Per a la realització de les pràctiques haureu de portar llapís, goma i el guió de pràctiques.
El guió de practiques, Introducció al diagnòstic histològic animal, el trobareu en format PDF a l'apartat de Continguts i Documents de l'assignatura. L'heu d'imprimir a una cara i enquadernar-lo en espiral, de forma que quedi la pàgina de l'esquerra en blanc per poguer-hi fer anotacions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Es continuaran realitzant les mateixes activitats previstes en les condicions de presencialitat.

Escenari tancament UdG.
Tota la docència passarà a ser virtual. Per tal que s'assoleixin els coneixements necessaris en format virtual s'utilitzaran diferents recursos:
- Es posaran a disposició dels estudiants uns guions on hi haurà detallada la base teòrica i tots els procediments.
- Es proporcionaran exercicis per consolidar conceptes i/o fer autoavaluació.
- Es posarà a disposició dels estudiants una col.lecció de microfotografies d'alta resolució de les preparacions d'histologia animal utilitzades en les pràctiques per a que puguin fer un seguiment online de les observacions.
- S'entregarà documentació que s’haurà d'analitzar en grups de treball o individualment.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Els estudiants en aquestes condicions, treballaran durant el període necessari, en format de docència virtual, tal i com es detalla a l’escenari tancament UdG o mitjançant assistencia a les pràctiques amb videoconferència en streaming.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
Les activitats i criteris d’avaluació no es modificaran i seran les mateixes que en presencialitat.

Escenari tancament UdG.
Les activitats i criteris d’avaluació no es modificaran i seran les mateixes que en presencialitat.Les activitats d’avaluació passaran a realitzar-se en format on line si és indispensable. Es requerirà l’ús de càmera.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Com en l’escenari de tancament

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial.
Tutories i comunicació mitjançant correu electrònic i videoconferència a hores convingudes

Escenari tancament UdG.
Tutories i comunicació mitjançant correu electrònic i videoconferència a hores convingudes

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Tutories i comunicació mitjançant correu electrònic i videoconferència a hores convingudes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.