Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Sòlids inorgànics. Compostos de coordinació.
Crèdits:
7,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Competències

 • Conèixer els aspectes més importants de la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats
 • Conèixer les reaccions químiques més importants i les seves característiques
 • Conèixer els principis i procediments de l’anàlisi químic i de la caracterització dels compostos químics
 • Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i els models teòrics que els descriuen
 • Conèixer la cinètica dels canvis químics, incloent la catàlisi, i la seva aplicació a la interpretació mecanística de les reaccions químiques
 • Conèixer les propietats característiques de cadascun dels elements de la Taula Periòdica i els seus compostos, incloent les seves relacions i tendències dins la Taula Periòdica
 • Conèixer les propietats dels diferents compostos orgànics, alifàtics, aromàtics, i heterocíclics, i dels compostos organometàl•lics
 • Conèixer la relació entre les propietats macroscòpiques de les substàncies i les propietats individuals del àtoms i molècules que les formen, incloent macromolècules tant naturals com sintètiques
 • Conèixer la química de les molècules i dels processos biològics
 • Capacitat de demostrar els coneixements adquirits i la comprensió dels seus fets essencials: conceptes, principis i teories
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes comuns tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat d’avaluar, interpretar i sintetitzar dades i informació química
 • Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, tant de naturalesa qualitativa com quantitativa
 • Capacitat per aprendre, necessària per continuar el propi desenvolupament professional
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació

Altres Competències

 • Anàlisi de l'estructura i reactivitat dels compostos inorgànics, amb especial èmfasis als elements de transició i els seus compostos de coordinació. Sòlids inorgànics.
 • Analitzar la configuració electrònica d’un complex de metall de transició en funció de la naturalesa del lligand, del metall i del nombre de coordinació
 • Preveure la geometria d’un complex de metall de transició en funció de la configuració electrònica del metall i naturalesa dels lligands
 • Deduir les propietats magnètiques d’un complex de metall de transició a partir de la geometria del complex i de la configuració electrònica del metall.
 • Preveure l’estabilitat d’un compost organometàl•lic de metall de transició, basant-se en la naturalesa del lligand i del metall (regla 18 electrons).
 • Descriure el funcionament de les reaccions catalitzades pels metal•loenzims més rellevants per cada metall de transició, i descriure l’estructura del seu centre actiu.

Continguts

1. TEMA 1 – Introducció a la descriptiva dels elements de transició. Generalitats dels elements de transició

2. 1.1 Definició i característiques generals dels elements de transició. 1.2. Posició a la Taula Periòdica 1.3. Estats d’Oxidació. 1.4. Estructura electrònica i enllaç. 1.5. Propietats estructurals i físiques. 1.6. Propietats Magnètiques dels compostos de metalls de transició. 1.7. Propietats Òptiques dels compostos de metalls de transició

3. TEMA 2 – Grup 3: Sc, Y, La, Ac. Generalitats dels seus elements i compostos

4. 2.1. Característiques generals del elements - Abundància - Propietats - Reactivitat - Usos 2.2. Òxids i Hidròxids 2.3. Halurs 2.4. Hidrurs 2.5. Carburs 2.6. Complexes

5. TEMA 3 – Grup 4: Ti, Zr, Hf

6. 3.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 3.2. Òxids 3.2.1 Òxids mixtes 3.3. Halurs 3.4. Complexes 3.4.1 Complexes amb estat d’oxidació (+4) 3.4.2 Complexes amb estat d’oxidació (+3) 3.4.3 Complexes amb estat d’oxidació (+2) ANNEX 3.1 QUÍMICA ORGANOMETÀL•LICA - Compostos organometàl•lics del grup 4

7. TEMA 4 – Grup 5: V, Nb, Ta

8. 4.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 4.2. Òxids 4.2.1 Òxids de V5+. Isopolimetalats. 4.2.2 Òxids de Nb5+ i Ta5+ 4.2.3 Oxohalurs de M5+ 4.2.4 Òxids i oxoanions de V4+ i estats d’oxidació inferiors 4.2.5 Òxids Nb4+ i Ta4+ 4.3. Halurs 4.3.1 Halurs de M5+ 4.3.2 Halurs de M4+ i amb estats d’oxidació inferiors 4.4. Compostos organometàl•lics del grup 5

9. TEMA 5 – Grup 6: Cr, Mo, W

10. 5.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 5.2. Òxids 5.2.1 Òxids de Cr6+ 5.2.2 Òxids de Mo6+ i W6+ 5.2.3 Bronzes de Tungstè (Eox. 5-6) 5.2.4 Òxids de M4+ 5.2.5 Òxids de M3+ 5.2.6 Oxohalurs 5.3. Halurs 5.3.1 Halurs de M6+ 5.3.2 Halurs de M5+ 5.3.3 Halurs de M4+ 5.3.4 Halurs de M3+ 5.3.5 Halurs de M2+ 5.4. Sulfurs 5.5. Complexes 5.6. L’enllaç quàdruple 5.7. Compostos organometàl•lics ANNEX 5.1.- Química Bioinorgànica del Cr, Mo, V

11. TEMA 6 – Grup 7: Mn, Tc, Re

12. 6.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 6.2. Òxids 6.2.1 Òxids M7+ 6.2.2 Òxids M6+ 6.2.3 Òxids M5+ 6.2.4 Òxids M4+ 6.2.5 Òxids M3+ i M2+ 6.2.6 Oxoanions 6.3. Halurs 6.3.1 Halurs M7+, M6+, M5+ 6.3.2 Halurs M4+ 6.3.3 Halurs M3+ 6.3.4 Halurs M2+ 6.3.5 Oxohalurs 6.4. Complexes 6.4.1. Estat d’oxidació +7 (d0) 6.4.2. Estat d’oxidació +6 (d1) 6.4.3. Estat d’oxidació +5 (d2) 6.4.4. Estat d’oxidació +4 (d3) 6.4.5. Estat d’oxidació +3 (d4) 6.4.6. Estat d’oxidació +2 (d5) 6.5. Compostos Organometàl•lics 6.5.1 Alquils 6.5.2 Carbonils 6.5.3 Ciclopentadienils 6.6. Química Bioninorgànica del Mn 6.6.1. Superòxid Dismutases (SOD) 6.6.2. Catecol Dioxigenases 6.6.3. Centre Generador Oxigen (CGO) del Fotosistema II

13. TEMA 7 – Grup 8: Fe, Ru, Os

14. 7.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 7.2. Òxids 7.2.1 Òxids heterometàl•lics (ferrites) 7.2.2 Oxoanions 7.3. Halurs 7.3.1 Halurs M+7, M+6, M+5 7.3.3 Halurs M+4 7.3.3 Halurs M+3, M+2, M+1 7.4. Complexes 7.4.1 Complexos Eox +6 (d2) 7.4.2 Complexos Eox +5 (d3) 7.4.3 Complexos Eox +4 (d4) 7.4.4 Complexos Eox +3 (d5) 7.4.5 Complexos Eox +2 (d6) 7.5. Compostos organometàl•lics 7.5.1 Alquils 7.5.2 Carbonils 7.5.3 Ciclopentadienils Annex 7.1 Química Bioinorgànica del Fe

15. TEMA 8 – Grup 9: Co, Rh, Ir

16. 8.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 8.2. Òxids i Sulfurs 8.3. Halurs 8.3.1 Halurs M+6 8.3.2 Halurs M+5 8.3.3 Halurs M+4 8.3.4 Halurs M+3 8.3.5 Halurs M+2 8.4. Complexes 8.4.1 Complexes Eox +4 (d5) 8.4.2 Complexes Eox +3 (d6) 8.4.3 Complexes Eox +2 (d7) 8.4.4 Complexes Eox +1 (d8) 8.5. Compostos Organometàl•lics 8.5.1 Alquils 8.5.2 Carbonils 8.5.3 Ciclopentadienils 8.6. Bioinorgànica del Co

17. TEMA 9 – Grup 10: Ni, Pd, Pt

18. 9.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 9.2. Òxids i Sulfurs 9.3. Halurs 9.3.1 Halurs M+6 9.3.2 Halurs M+5 9.3.3 Halurs M+4 9.3.4 Halurs M+3 9.3.5 Halurs M+2 9.4. Complexes 9.4.1 Complexes Eox +6 i +5 9.4.2 Complexes Eox +4 (d6) 9.4.3 Complexes Eox +3 (d7) 9.4.4 Complexes Eox +2 (d8) 9.4.5 Complexes Eox +1 (d9) 9.4.6 Complexes Eox 0 (d10) 9.5. Compostos Organometàl•lics 9.5.1 Alquils i arils 9.5.2 Carbonils 9.5.3 Ciclopentadienils 9.5.4 Alquens i alquins 9.5.5 Complexos p-al•lílics 9.6. Química Bioinorgànica 9.6.1 Ureasa 9.6.2 Hidrogenasa

19. TEMA 10 – Grup 11: Cu, Ag, Au

20. 10.1. Característiques generals del elements - Abundància - Obtenció - Usos i Propietats - Reactivitat 10.2. Òxids i Sulfurs 10.3. Halurs 10.4. Complexes 10.4.1 Complexes Eox +3 (d8) 10.4.2 Complexes Eox +2 (d9) 10.4.3 Complexes Eox +1 (d10) 10.5. Compostos Organometàl•lics 10.5.1 Alquils i arils 10.5.2 Carbonils 10.5.3 Alquens i alquins 10.5.4 Ciclopentadienils Annex 10.1. Química Bioinorgànica del Cu

21. TEMA 11 - Grup 12: Zn, Cd, Hg

22. 11.1 Propietats Generals 11.2 Òxids 11.3 Halurs 11.4 Complexes 11.5 Compostos Organometàl·lics 11.6 Bioinorgànica del Zn

23. TEMA 12 - Lantànids

24. 12.1 Propietats Generals i compostos més rellevants 12.2 Complexes

25. TEMA 13- Actínids

26. 13.1 Propietats generals i compostos més rellevants 13.2 Complexes 13.2.1 Urani

27. Cadascun dels temes descrits en aquest programa va acompanyat de problemes que es desenvoluparan paral.lement a les classes de teoria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Cotton, F. A., Wilkinson, G (1999). Advanced Inorganic Chemistry (6). John Wiley.
 • Greenwood, N.N, Earnshaw, A (1997). Chemistry of the Elements (2ona Ed). Butterworth-Heinemann.
 • Shriver, D. F. ; Atkins, P. W (1999). Inorganic Chemistry (3era ed.). Oxford University Press.
 • Lee, JD (1996). Consice Inorganic Chemistry (5ena). Champman.
 • Purcell, K.F.; Kotz, J. C. (1989). Introducción a la Química Inorgánica. Reverté.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Es realitzarà un examen escrit final es el qual s’hauran de resoldre qüestions i problemes representatius del temari de l'assignatura, i es prioritzarà la comprensió i no pas la memorització dels continguts.

Observacions

Es subministraran resums del temari a impartir a mesura que s'avanci en els continguts de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.