Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Examen dels principals mètodes i tècniques per obtenir coneixement del passat, segons el període històric de què es tracti.
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Altres Competències

  • Al final de l'assignatura l'alumne estarà en disposició de decidir quins són els mètodes adequats per obtenir informació del passat a partir de les restes materials que s'hi originaren (cultura material, restes óssies, restes vegetals, etc.). Igualment hauria d'estar capacitat per valorar críticament els mètodes emprats en un treball d'investigació realitzat per un historiador.

Continguts

1. Mètodes i tècniques de reconstrucció del passat a partir de les restes materials. 2. La datació del passat i la cronologia. Mètodes relatius, absoluts i radiomètrics. 3. La reconstrucció del medi i els canvis climàtics. 4. L'estudi de les poblacions humanes. La història de l'alimentació. 5. L’estudi de la cultura material.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 10 16
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 1,5 54 55,5
Sessió expositiva 21 0 21
Total 28,5 84 112,5

Bibliografia

  • Álvarez Pérez, Aurelio, Rodà, Isabel (1992). Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la arqueología. Barcelona [etc.]: Fundació Caixa de Pensions [etc.]. Catàleg
  • Campillo, Domènec, Subirà, M. Eulàlia (2004). Antropología física para arqueólogos. Barcelona: Ariel. Catàleg
  • Evin, Jacques (1998). Les Méthodes de datation en laboratoire. Paris: Errance. Catàleg
  • Hole, Frank, Heizer, Robert F. (1977). Introducción a la arqueología prehistórica. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
  • C. Orton, P. Tyers i A. Vince (1997). La cerámica en arqueología. Barcelona: Crítica. Catàleg
  • Reynolds, Peter J. (1988). Arqueologia experimental : una perspectiva de futur. Vic: Eumo. Catàleg
  • G. Ripoll (a cura de) (1992). Arqueología hoy. Madrid: UNED. Catàleg
  • Whitley, David S. (2001). Handbook of rock art research. Walnut Creek [etc.]: Altamira Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques. Explicació dels mètodes d'investigació més comuns. L'assistència a classe i la participació a les discussions i als debats. 10
Classes pràctiques. Observació de materials procedents del passat i discussió dels mètodes a emprar pel seu estudi.
Discussió a partir de la lectura d'articles científics.
Il·lustració i consolidació dels conceptes impartits durant les classes teòriques a partir de restes materials del passat dipositades a la nostra universitat.
Examen dels continguts Continguts, exposició i redacció. 90
Estudi dels continguts
Lectura articles

Qualificació

L'avaluació es realitzarà a partir d'un examen únic al final de l'assignatura i de l'assistència i participació a les classes.
A l'examen es posaran a prova els coneixements adquirits, tant a les classes teòriques com a les classes pràctiques. La puntuació obtinguda representarà el 90% de la nota.
L'assistència continuada a les classes i la participació a les discussions sobre les lectures representaran el restant 10%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no faci l'examen obtindrà la qualificació de "no presentat".

Observacions

El curs començarà el 22 d'octubre, ja que l'assignatura és de 4,5 crèdits i no de 6. L'acabament serà el mateix que per a les altres assignatures del primer semestre.

Si per qualsevol circumstància un alumne preveu que no podrà assisitir amb regularitat a classe, ho ha de comunicar al professor durant els primers quinze dies de classe.