Consell Social > Coneix el Consell Social > Acords i resolucions
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Consell Social

Acords i resolucions

Acords presos pel Consell Social

Any Òrgan Acte Sessió Article
2023 Ple del Consell Social Acords Aprovació de la composició de la comissió avaluado Aprovació de la composició de la comissió avaluadora d’ajuts del Consell Social 2023
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració específica entre la UdG i l’Escola Universitària ERAM per als premis consell social a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, signat el 30/12/11
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació del nou conveni de col·laboració Patronat Politècnica relatiu als premis CFGS i Batxillerat
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació de les bases de la convocatòria dels ajuts per a dur a terme projectes institucionals del 2023
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació de les bases de la convocatòria dels ajuts al PDI del 2023
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació del pla d’actuació del Consell Social del 2023
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 1/23 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2022 (estimació de recurs)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Màster Universitari en Recursos Humans, Desenvolupament de Persones i Assessorament Laboral
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Estudis Globals-Global Studies
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Direcció d’Empreses Hoteleres i Gastronòmiques
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Fisioteràpia i del Grau Interuniversitari Phisiotherapy
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de l’itinerari del doble Grau en Història i Història de l’Art
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponent a la 1a convocatòria AAI Funcionari 2022, avaluació positiva
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Màster Universitari en Recursos Humans, Desenvolupament de Persones i Assessorament Laboral
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Estudis Globals-Global Studies
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Direcció d’Empreses Hoteleres i Gastronòmiques
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Fisioteràpia i del Grau Interuniversitari Phisiotherapy
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Informe al Consell de Govern de l’itinerari del doble Grau en Història i Història de l’Art
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 2/23 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponent a la 1a convocatòria AAI Funcionari 2022, avaluació positiva
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Màster en Advocacia i Procura
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Informe al Consell de Govern de la memòria del Grau en Nutrició i Dietètica
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Aprovació de les Bases reguladores dels ajuts al personal investigador del Programa d’incentius per a la retenció i captació de talent investigador d’excel·lència de la universitat de Girona (POSTDOC_UdG_talent)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'exercici 2023
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Aprovació de la designació del membre que pertany a la Comissió Assessora d’Economia i Infraestructures en representació del Consell Social
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 3/23 Aprovació de la designació dels membres del Consell Social, a les comissions delegades del Ple i altres comissions del Consell Social
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 4/23 Aprovació de la proposta d’acord pel qual s’estableixen els preus pels conceptes als quals fa referència al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per al curs 2023-2024, la bonificació a aplicar sobre el preu dels màsters i les condicions d’aplicació d’exempcions per matrícules d’honor
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 4/23 Aprovació de la liquidació del pressupost de la UdG corresponent a l’exercici 2022
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de l’Informe al Consell de Govern de l’itinerari del doble Grau en Biologia i Biotecnologia
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de l’Informe al Consell de Govern de l’itinerari del doble Grau en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació dels preus dels programes d’aquests màsters de formació permanent per al curs 2023-2024 (1a convocatòria)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de les Bases Reguladores dels Ajuts per a Projectes Pont de la Universitat De Girona (PONT_UdG)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de les Bases de la Convocatòria de Beques de transferència, innovació i emprenedoria de la UdG – Santander (BTIE - UdG - Santander)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de la col·laboració del Consell Social a l'Associació del Patronat de l'Escola Politècnica pel finançament d'activitats de foment de transferència del coneixement i d'atracció de talent dels anys 2024, 2025 i 2026
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de modificacions puntuals i tècniques de la RLT de la Universitat de Girona
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de la supressió de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach i de Llengües Modernes, de la creació del Servei d’Aprenentatge i Innovació Docent – Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (SAID-ICE) i de modificació de la RLT
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació de la supressió de la Unitat de Compromís Social i de l’Oficina Universitat Empresa (assignada a l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica), de la creació de la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional (UCSOP), i de modificació de la RLT
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 5/23 Aprovació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost 2024 de la UdG
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de la col·laboració del Consell Social a l'Associació del Patronat de l'Escola Politècnica per la convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinats als estudiants de la UdG pels anys 2024, 2025, 2026
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de Recerca per al personal docent i investigador funcionari corresponents a la 1a Convocatòria AAI Contractat (2023) – Avaluació (avaluació positiva)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de les retribucions addicionals per mèrits de Recerca per al personal docent i investigador funcionari corresponents a la 1a Convocatòria AAI Contractat (2023) – Reconeixement
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de l’atorgament de mèrits docents corresponents a la convocatòria del 2022
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació del conveni entre la Universitat de Girona i la Fundació Parc Recerca i Innovació de la UdG relatiu a la gestió i arrendament dels edificis del Parc propietat de la UdG
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de l’acceptació de la proposta de l’administració concursal del negoci jurídic de reversió dels drets reals de superfície identificats en la proposta de l'administració concursal Consulting Yard S.L.P i en les condicions ressenyades en la mateixa
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de la designació d’un membre del Consell Social a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 6/23 Aprovació de la designació dels membres del Consell Social a les comissions delegades del Ple
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 7/23 Aprovació de la proposta de l'admissió a les persones sol·licitants al Programa de Personal Sènior Voluntari el programa Sènior
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 7/23 Aprovació de l'informe favorable al Consell Social sobre la modificació de la memòria del Màster Universitari en Ciències de Dades
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 8/23 Aprovació de les bases de la convocatòria dels Premis a Treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, 25a edició
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 8/23 Aprovació de la creació i de les bases de la convocatòria de la 2a edició dels Premis de Projectes finals d’estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS)
2023 Ple del Consell Social Acords Ple 8/23 Aprovació del projecte de pressupost de la UdG de l’exercici 2024
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de desafectació d’una bomba de buit de membrana marca ILMVAC model MP301Z amb número d’inventari 768713
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de despesa pluriennal relativa al conveni per a la coedició de la revista Recerque: Història, Economia, Cultura
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació del servei d'assessorament en temes fiscal per a la Universitat de Girona
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació del subministrament d’equips de sobretaula, en modalitat de rènting, per a aules de la Universitat de Girona
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació del subministrament i distribució de material d'oficina no inventariable amb destinació als diferents centres i serveis de la Universitat de Girona
2023 Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, del Consell Social Acords EPP1/23 Aprovació de la proposta de despesa pluriennal relativa a la contractació de la subscripció en línia a la revista electrònica de la BDC “American Institute of Physics” (AIP), en modalitat AxA, dins del grup de compra dirigit pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) - Exp. CSUC 22/46

*Acords anteriors al 2010, contacteu amb secretaria, secret.csocial@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.