About the UdG > Corporate identity > UdG Brand > Logo evolution
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

About the UdG

Logo evolution

We add time, concentrate our efforts, change the image

“The eagle survives because it is capable of renewing its beauty.” (Brunetto Latini, 13th century)

Why the renewal of the corporative image?

One of the main challenges that the University of Girona faces is strengthening its brand, improving its image to turn it into an element of internal cohesion and international projection.  

An image that is consistent with the University’s dynamics, that differentiates it from other universities and, at the same time, participates in its future as an instrument for combining Girona’s university assets.

The new UdG image speaks to us of the concept of a time of quality. A time of university life, a time for discovery, for enjoying new experiences, a time for personal growth in a place (Girona) that is ideal for developing the ideas of learning, of sharing, of showing respect and solidarity.

 

Una reinvenció que respecta la història

Recordem que l’anterior símbol de la Universitat de Girona es va aprovar l’any 1992 i va ser fruit del treball de la dissenyadora Núria Duran a partir de la història de la pròpia Universitat, amb un esment explícit a la façana de l’edifici de Les Àligues, seu del rectorat. Aquest símbol fundacional de l’àliga es manté com a escut institucional en casos d'especial rellevància. 

La reinvenció que es proposa és més que una reinvenció. I, sobretot, és més que un canvi perquè sí. Representa una variació profunda a partir de dues idees que respecten la història i la tradició gràfica de la Universitat de Girona, amb una adaptació als nous temps:

  • Un recordatori del vol de l’àliga
  • Una recordatori visual de la façana de les Àligues: les formes corbes de l’escut esdevenen el signe de les claus.

Els antecedents i un plantejament renovat

A partir d’un estudi de marca dut a terme amb participació de la comunitat universitària, es van descriure, analitzar i agrupar tant les essències com les necessitats de la institució, en relació tant a la pròpia UdG com a la seva presència en l’entorn.

Un cop fet aquest estudi, es proposa una nova imatge que conté les idees de reductibilitat i adaptació a nous suports i formats, de manera especial a la comunicació que es desprèn de l’univers digital, que reclama un tractament diferenciat i essencial de la imatge. En conseqüència, s’avança cap a una visió més minimalista de la marca, una preeminència del logotip "Universitat de Girona" (amb un especial esment a la valoració de Girona com a eix cabdal), i un criteri que tendeix més a l’abstracció, en la línia més moderna del disseny, i que valora la funció metonímica en la qual la part explica el tot.

Un nou compromís amb la societat

La marca de la UdG –la nova imatge– busca assolir el que podem anomenar un “nou compromís” amb la societat, una manera nova d’implicar-se amb el país i d’ensenyar un projecte que s’arrela a Girona i que s’expandeix arreu. Aquest compromís es basa en la consideració de Girona com una ciutat universitària en la qual la UdG té un pes prevalent i notori, tant per la incidència social com l’oferiment d’un servei dirigit, abans que res, a les persones. També en la transversalitat de l’oferta acadèmica gironina i de les possibilitats que s’obren quant a la recerca i la transferència. Girona és un temps i una manera de fer diferenciada i la Universitat recull aquests actius i els assumeix com a propis.

La marca inclou un plantejament de l’ordenació dels “espais” universitaris i la cerca d’un criteri homogeneïtzador que transmeti el compromís d’un tot: un servei públic d’un alt nivell d’excel·lència. La UdG ha crescut i els temps han canviat. La nova imatge de la UdG entén aquest repte i funciona com una cúpula que acull i com un trampolí que projecta. 

Com és la nova imatge?

És per això que l’evolució del símbol de l’àguila fins a la doble clau reflecteix tant la persistència de la història com la voluntat d’afrontar el futur amb renovades dosis d’implicació amb el coneixement i la societat.

La nova imatge, tant recorda el vol d’un ocell com un llibre obert i prové de l’escut que presideix l’entrada de l’edifici de rectorat, amb una presència notable de la tipografia (Tiempos i Akkurat, en funció de les utilitzacions i registres, utilitzades en el seu desenvolupament en exclusiva pel Servei de Publicacions). El color corporatiu institucional –homogeni i estable– serà, en primera instància –el que s’anomena “primari”– el Pantone BlueReflex C, mentre que els secundaris, a utilitzar en determinades aplicacions, seran els Pantone 7401C i Cool Gray 1C, en funció d’un sistema visual que té en compte el cromatisme gironí i alhora estableix nous codis d’identificació paral·lels a la presència del logotip.

El símbol esdevé (amb la doble utilització de les ales, assimilades, com hem fet notar, a unes claus) una mena de contenidor que encapsula la presència del logotip (Universitat de Girona). Així, el contingut real, eix cabdal de la denominació, s’imposa al contingut simbòlic, que roman de manera imperceptible però constant com a receptacle del concepte.

La proposta incorpora un sistema visual que permet combinar elements per poder expressar-se amb facilitat en qualsevol suport d’identificació i de comunicació de marca, i de manera especial en atenció als requeriments dels nous canals de les xarxes socials. La Universitat disposa així de més instruments, i més variats, per ser més àgil, més flexible, i poder arribar a un conjunt més ampli de població, amb més arrelament al territori i més capacitat de projecció exterior.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.