Escola de Doctorat

Cursos formatius

Curs 2019 - 2020

L’Escola de Doctorat ofereix una sèrie de cursos formatius de caràcter transversal que tenen com a finalitat donar al doctorand o doctoranda una formació complementària, que l’estudiant pot fer independentment de la seva formació investigadora.

Els estudiants dels programes de doctorat propis i interuniversitaris coordinats per la UdG que van començar els estudis a partir del curs 2017-2018 s’han de matricular i superar obligatòriament 2 crèdits de cursos formatius al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral. Per als estudiants que van iniciar els estudis abans del curs esmentat és opcional matricular-s’hi.

Estan regulats pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen cost econòmic.

La matrícula d’aquests cursos es fa exclusivament a través de l’aplicació d’automatrícula , juntament amb la tutela acadèmica, dins els períodes establerts al calendari acadèmic .

Els cursos tenen un màxim de places en oferta.

Per causes justificades, aquesta matrícula es podrà anul·lar o ampliar (si hi ha places disponibles).

S’ha d’utilitzar el formulari de sol·licitud estàndard que consta a l’apartat d’impresos de la web de l’Escola de Doctorat.

Només es tramitaran sol·licituds anul·lació o ampliació de matrícula per cursos que comencin amb un mínim de 7 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data del registre d’entrada d’aquesta sol·licitud a la universitat.

No es podrà ni anul·lar ni ampliar si el curs ja ha finalitzat.

Anul·lació de matrícula no comporta la devolució d’aquest cost econòmic.

A continuació podeu consultar l’oferta de cursos, on trobareu l’enllaç a l’aplicació de matrícula. També trobareu informació a l’apartat “Informació addicional” de la pàgina web de cada programa de doctorat. 

A - Bones pràctiques en recerca

Impartida per:  Dra. Anna Quintanas

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 14 i 21 de febrer i 6 de març de 2020 

Horari: 14 i 21 de febrer de 15:00 a 18:00 h

            6 de març de 15:00 a 19:00 h.

Lloc: Facultat de Lletres (aula a concretar)

Impartida per:  Dr. Marcel Swart

Núm. de crèdits (hores): 0,5 (5 h.)

Llengua: anglès

Dates: 25, 26 i 27 de novembre de 2019

Horari: 25 i 26 de novembre de 16:00 a 18:00 h.

            27 de novembre de 16:00 a 17:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències:

           - 25 i 26 de novembre: Aula E10

           - 27 de novembre: Aula AC-021

Impartida per:  Dra. Montse Planes Pedra

Núm. de crèdits (hores): 0,5 (5 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 30 i 31 de març de 2020

Horari: de 17:30 a 20:00 h. 

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (aula a concretar)

Impartida per:  Sr. Sergi Gil Caballero i Sra. Lluïsa Matas Jordi

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà / anglès

Dates: 5, 12, 19 i 26 de març de 2020 i 2 d'abril de  2020

Horari: de 15:30 a 17:30 h. 

Lloc: Sala de RMN i sala de reunions dels STR 

B - Gestió i anàlisi de dades de recerca

Impartida per:  Sra. Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1 (18 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre de 2019

Horari: de 08:20 a 11:20 h.

Lloc: Aula informàtica 1 (Facultat de Ciències)

Impartida per:  Dr. Pepus Daunis i  Dra. Glòria Mateu

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 1 i 2 d’abril de 2020

Horari: de 09:00 a 14:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

Impartida per:  Dr. Marc Saez

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà / anglès

Dates: 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2019

Horari: de 15:30 a 18:00 h.

Lloc: totes les sessions a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

        18 de novembre - Aula informàtica 1 

        19, 20 i 21 de novembre - Aula informàtica 3

Impartida per:  Sra. Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1 (15 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 21 i 28 de maig i 4, 11 i 18 de juny de 2020

Horari: de 08:20 a 11:20 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

Impartida per:  Sra. Natàlia Adell

Núm. de crèdits (hores): 1 (18 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 6, 13, 20 i 27 de febrer i 5 i 12 de març de 2020

Horari: de 08:20 a 11:20 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

Impartida per: Dra. Pilar Albertín

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h)

Llengua: català / castellà

Dates: 18 de desembre de 2019 i 22 de gener de 2020

Horari: de 15:00 a 20:00 h.

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (aula a concretar)

Impartida per:  Dr. Joel Martí (UAB)

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 10, 17 i 24 de gener de 2020

Horari: 10 i 24 de gener de 10:00 a 13:00 h

            17 de gener de 10:00 a 14:00 h

Lloc: Aulari Comú (aula a concretar)

Impartida per: Dr. Juan Muñoz Justícia. Profesor Titular de Psicologia Social. Departament de Psicologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: castellà

Dates: Curs posposat (properament us informarem de les noves dates)

Horari: 2 dies en horari de 16:15 a 19:15 h.

             1 dia en horari de 16:15 a 20:15 h.

Lloc de realització:  A concretar

 

C - Comunicació i difusió de la recerca

Impartida per:  Dr. Modest Fluvià, Dr. Ricard Rigall

Núm. de crèdits (hores): 0,5 (5 h.)

Llengua: castellà

Dates: 16 i 17 de juny de 2020

Horari: de 16:00 a 18:30 h.

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (aula a concretar)

 

Impartida per:  Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 16, 17, 23 i 24 de març de 2020

Horari: de 17:00 a 19:30 h.

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (aula a concretar)

Impartida per:  Dr. Albert Ruda

Núm. de crèdits (hores): 0,5 (5 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 9 i 10 de desembre de 2019

Horari: de 16:00 a 18:30 h.

Lloc: Aula 5E de la Facultat de Dret

 

Impartida per:  Sra. Isabel Planas

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: de l’11 al 15 de maig de 2020

Horari: de 16:00 a 18:00 h.

Lloc: Facultat de Dret (aula a concretar)

 

Impartida per:  Dr. Joaquim de Ciurana

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: anglès

Dates: 14, 21 i 28 de gener de 2020

Horari: 14 i 21 de gener de 15:00 a 18:00 h.

            28 de gener de 15:00 a 19:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

 

Impartida per:  Dra. Avel·lina Suñer i Dr. Enric Saguer

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: català / castellà

Dates: 2, 3, 4 i 5 de març de 2020

Horari: 2 i 3 de març de 15:00 a 17:30 h

           4 de març de 15:00 a 18:00 h.

           5 de març de 15:00 a 17:00 h.

Lloc: Facultat de Lletres (aula a concretar)

 

Impartida per: Sra. Meius Ferrés

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h)

Llengua: català / castellà

Dates: 3, 10 i 17 de febrer de 2020

Horari: 3 de febrer de 15:00 a 18:00 h.

           10 i 17 de febrer de 15:00 a 18:30 h.

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (aula a concretar)

Impartida per:  Dr. Miquel Solà

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Llengua: anglès

Dates: del 9 al 13 de març de 2020

Horari: de 15:00 a 17:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

Impartida per:  Sra. Cristina Valentí, Sra. Meius Ferrés, Dra. Sílvia Simon, Sr. Pere Puigvert

Núm. de crèdits (hores): 1 (16 h)

Llengua: català / castellà

Dates: 15, 16, 22 i 23 d’abril de 2020

Horari: de 10:00 a 14:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències (aula a concretar)

D - Lideratge i desenvolupament professional

Impartida per:  Dr. Rudi de Castro

Núm. de crèdits (hores): 1 (10 h.)

Dates: 1, 2, 3 i 11 de juny de 2020

Horari: d’11:30 a 14:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (aula per determinar)

 

Impartida per:  Dra. Judit Fullana

Núm. de crèdits (hores): 1 (9 h.)

Dates: 5, 12 i 26 de febrer de 2020

Horari: de 16:30 a 19:30 h.

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia (aula per determinar)