Facultat d'Educació i Psicologia

Facultat d'Educació i Psicologia

Un espai on compartir

Facultat d'Educació i Psicologia

Facultat d'Educació i Psicologia

Història, experiència, territori

Investiguem i desenvolupem coneixements teòrics i pràctics relacionats amb l'educació, la salut i l'atenció a les persones i comunitats. Promovem aprenentatges crítics, reflexius i cooperatius.