Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Formació transversal de l'Escola de Doctorat

L’Escola de Doctorat ofereix una sèrie de cursos formatius de caràcter transversal que tenen com a finalitat donar al doctorand o doctoranda una formació complementària a la seva formació investigadora.

Els estudiants dels programes de doctorat propis i interuniversitaris coordinats per la UdG que van començar els estudis a partir del curs 2017-2018 s’han de matricular i superar obligatòriament 2 crèdits de cursos formatius al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral. Per als estudiants que van iniciar els estudis abans del curs esmentat és opcional matricular-s’hi.

Com: La matrícula es fa exclusivament a través de l’aplicació d’automatrícula, juntament amb la tutela acadèmica, dins els períodes establerts al calendari acadèmic per a la matrícula anual al Programa de Doctorat.

Cost: Els cursos estan regulats pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen cost econòmic.

Places: Limitades.

Condició: Únicament per causes justificades, la matrícula es podrà anul·lar o ampliar (si hi ha places disponibles).

Terminis: Només es tramitaran sol·licituds d’anul·lació o ampliació de matrícula per cursos que encara no hagin començat. Cal entrar la sol·licitud amb un mínim de 7 dies naturals abans de l’inici del curs que es vol anul·lar o matricular. No es podrà anul·lar o ampliar la matrícula si el curs ja ha finalitzat.

Com: Caldrà que el doctorand o doctoranda accedeixi a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, clicar el botó “Anar-hi” del tràmit “Sol·licitud a l’administració”, seleccionar l’àmbit de la sol·licitud i explicitar-ne el motiu: Ampliació o anul·lació de matrícula de cursos de doctorat

Cost: L’anul·lació de matrícula no comportarà la devolució del cost econòmic del curs.

Qualificació final: “Apte” o “no-Apte”.

Qualificació “Apte”:

 • Caldrà assistir a un 80% o més de les classes (es registrarà l’assistència).
 • Caldrà entregar un treball a final de curs que demostri els coneixements adquirits i que serà avaluat pels professors o professores.

Abans de matricular-vos, fixeu-vos si l'idioma del curs i la modalitat s'ajusten als vostres interessos.

A l’enllaç següent es poden consultar els horaris de tots els cursos: CALENDARI dels cursos de Formació transversal de l'Escola de Doctorat

A continuació podeu consultar l'oferta dels cursos que està agrupada en els següents 4 blocs.

Bones pràctiques en recerca

El curs planteja els conceptes bàsics de la teoria ètica, necessaris per a una gestió responsable del coneixement científic en les societats actuals, pluralistes i tecnificades. S'analitza el significat de conceptes com 'virtut', 'valors', 'deure' i 'responsabilitat' en el context del sistema tècnic i de les societats xarxa, amb les eines de l'ètica aplicada i es presenten les noves perspectives de la disciplina. 

Impartida per: Dra. Anna Quintanas

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 10 i 17 d'octubre de 15:00 a 18:00 h i 24 d'octubre de 15:00 a 19:00 h

Lloc: Curs online. La professora enviarà l'enllaç per correu electrònic uns minuts abans de l'inici de les sessions

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

El curs ensenya a desenvolupar i implementar teories, conceptes i mètodes rellevants per a la investigació transdisciplinar, orientada a la integració de coneixements socioambientals al context de l'emergència climàtica. El propòsit principal és la identificació de solucions i estratègies de caràcter transformador aplicables a contextos concrets.

Coordinada per: Dra. Anna M. Ribas

Impartida per: Dra. Sandra Ricart

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 27 i 28 de febrer de 09:30 a 13:30 i 29 de febrer de 9:30 a 11:30 h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències (dia 28/02: Aula C4 de la Facultat de LLetres i de Turisme)

Places: 20

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Medi Ambient

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Introduction to the principles and practices of Open Science, to gather the skills and competencies for the future of science in a rapidly changing world. Training the researchers in order to identify the needs of Open Science, in all different aspects (Open Access, Open Data, Open Source, Open Evaluation, Reproducible Research, Public Engagement). Learning skills and getting acquainted with Open Research Tools.

 • Open Access: ethical aspects
 • FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
 • Rewards and incentives: indicators and metrics
 • Citizen Science
 • EU-wide initiatives (EU Open Science Cloud, Open Science MOOC, FosterPlus)

Impartida per: Dr. Marcel Swart

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 28 i 29 de novembre de 16:00 a 18:00 h. i 30 de novembre de 16:00 a 17:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències aula E4 (dia 29 aula AC-021)

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Dotar de competències als alumnes per a identificar les implicacions ètiques de les seves recerques; per a examinar i analitzar les possibles vies per a portar-les a terme de manera respectuosa amb els drets i valors dels participants en les investigacions, i per a prendre les decisions més adequades segons sigui el cas.

Impartida per: Dra. Montserrat Planes

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 9, 16 i 23 i 30 d'abril de 17:00 a 19:30 h

Lloc: Moodle

Places: places exhaurides (20)

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Educació / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / AiE / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

The availability of NMR techniques in the UdG facilities is a good opportunity to take advantage of the NMR experiments for structural elucidation. This course should allow the students to increase their knowledge in the practical aspects of the NMR experiments

Impartida per: Dra. Lluïsa Matas Jordi i Dr. Angel Oliveras Rovira

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 16 i 23 de gener; i 6,13 i 20 de febrer de 15:00 a 17:00 h

Lloc: Facultat de Dret. Aula 3E

Places: 25

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Química

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Aquest curs tracta sobre els patrons, formals i informals, que determinen la validesa dels arguments –particularment en l’àmbit de les ciències socials.  El curs aportarà eines per explicitar els supòsits ocults que explicarien la incorrecció de certes formes de raonar en l’àmbit acadèmic.

Impartida per: Dr. Jose Luis Prades Celma

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 8, 10, 15 i 17 de maig de 15:00 a 17:30 h

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme aula B3 (dimecres), aula A3 (divendres)

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida /  Dret, Economia i Empresa / Turisme  / Arts i Educació

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

La sessió s’orientarà en com es pot incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, en cadascuna de les seves fases des de diferents models epistemològics i/o metodològics de transformació de la ciència en matèria d’igualtat; és a dir, en totes les seccions d’un projecte: des del propi títol fins al que es deriva a nivell de resultats, transferència i producció. També es plantejaran alguns reptes sobre com realitzar una “investigació sensible al gènere” en funció de les disciplines des d’un punt de vista interseccional i altres models.

Impartida per: Dra. Teresa Cabruja

S’imparteix en: català (material en castellà i anglès)

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 8 de febrer de 16:00 a 20:00 h; 15 i 22 de febrer de 16:00 a 19:00 h.

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia aula 061

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Gestió i anàlisi de dades de recerca

En aquest curs es presenta el programa SPSS i s’apliquen eines estadístiques per tal d’obtenir i interpretar resultats correctament. En el curs es treballa la creació d’una base de dades, el tractament d’aquesta i l’estadística descriptiva univariant i bivariant. Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant aquest programari estadístic i facilitant la interpretació dels resultats.

Impartida per: Sra. Natàlia Adell

Crèdits (hores): 1 (12)

Calendari: 3, 10, 17 i 19 d'octubre de 9:00 a 12:00 h

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Aula informàtica 03

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química /Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

En aquest curs s’expliquen els conceptes de contrastos d’hipòtesis, estimació puntual i per interval. També s’explica la inferència d’una i de dues poblacions i el model de regressió lineal. Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant l’SPSS i facilitant la interpretació dels resultats.

Per a poder seguir el curs correctament és necessari haver cursat prèviament el curs “Estadística amb SPSS aplicat a la recerca” o tenir adquirits els coneixements que s’expliquen a aquest curs.

Impartida per: Sra. Natàlia Adell

Crèdits (hores): 1 (12)

Calendari: 7, 8, 14 i 15 de novembre de 15:00 a 18:00h

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Aula informàtica 03

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química /Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Proporcionar les bases sobre què és la intel·ligència artificial (AI), una disciplina que es converteix en transversal a qualsevol camp de recerca, de manera que els estudiants puguin plantejar-se la incorporació de la IA a la seva recerca. Introducció als diferents enfocaments, paradigmes, tendències i reptes de l'AI. Conèixer les eines actuals d'AI per a l'aprenentatge automàtic i la presa de decisions, així com els problemes ètics, socials i de sostenibilitat relacionats.

Impartida per: Dra. Beatriz Lopez

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 17 de gener de 16:00 a 19 h; 18 de gener de 16:00 a 20:00 h; i 24 de gener de 16:00 a 19:00 h

Lloc: Escola Politècnica Superior. Aula informàtica III-01i

Places: places exhaurides (25)

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Aquest curs proporcionarà als estudiants un coneixement profund de la importància del disseny gràfic en les presentacions i comunicacions científiques. A més, els estudiants aprendran a crear infografies efectives que poden utilitzar per comunicar de manera més efectiva les seves troballes i investigacions.

Està destinat a doctorands de totes les disciplines que estan interessats en millorar les seves habilitats de comunicació científica a través del disseny gràfic i la creació d'infografies.

Impartida per: Sr. Ignasi Alcalde

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 20 i 21 de març de 9:00 a 14:00 h

Lloc: Facultat de Ciències Aula E10

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

Basic statistical knowledge is required to attend this course: parameter estimation, confidence intervals and hypothesis testing (one sample t-test, two sample t-test, ANOVA, type I and type II errors). More generally: sample, variability, distribution, p-value and significance level.

Basic concepts of experimental design will also be helpful: randomization, replicates, repeats, design strategies... Factorial designs (full and fractional) and concepts of significance, main effects, interactions and blocks and also concepts related to response surface methodology to optimize one or more responses will be explained. Sampling techniques will be reviewed and main methods will be implemented. Simple and visual tools as well as free software (R) will be used to execute the more complex calculations. We will focus on the interpretation of the results using practical examples

Impartida per: Dra. Marina Vives Mestres

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 2 i 4 d’abril de 10:00 a 12:00 h; i 9 i 18 d’abril de 10:00 a 13:00 h

Lloc: Moodle

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

The main objective of this course is that students can begin to analyze, from a statistical point of view, a set of data and obtain conclusions supported by the presented methodology. Furthermore, students will acquire a statistical culture that will allow them to face an initial critical reading of scientific articles.
All the concepts presented in the course will be treated in a practical way with specific data analysis software.

- Introduction to statistical software. Data reading and operations with variables.
- Description of one-dimensional data.
- Two-dimensional data description. Association measures.
- Introduction to statistical inference. Estimation and contrasts
- Fit in regression models. Linear regression and logistic regression.

Impartida per: Dr. Marc Saez

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 21, 22, 23 i 24 de novembre de 15:30 a 18:00 h

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aula informàtica 03

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

El curs d’estadística amb RStudio aplicat a la recerca és un curs introductori on s’expliquen les nocions bàsiques de la programació amb R. S’explica l’estructura de l’R, els paquets, els objectes, el llenguatge de programació, com treballar amb bases de dades i com obtenir taules de resultats i gràfics. L’objectiu del curs és familiaritzar-se amb el llenguatge de programació d’aquest programari i entendre altres instruccions de paquets específics.

Impartida per: Sra. Natàlia Adell

Crèdits (hores): 1 (12)

Calendari: 20 i 27 de novembre, i 4 i 11 de desembre de 15:00 a 16:15 h (Les sessions online indicades en el calendari es complementaran amb tutories en les que es realitzaran exercicis pràctics i es resoldran dubtes)

Lloc: Moodle

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics:

 1. Introducció a les metodologies qualitatives: per què usar metodologies qualitatives?, quin paradigmes epistemològics hi ha de base? quines tècniques son més usuals per utilitzar? i breu introducció a l'observació participant
 2. L´entrevista individual i grupal. Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals i Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives.

Els objectius del curs són:

 • Entendre el per què d´usar metodologies qualitatives.
 • Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives.
 • Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.

Impartida per: Dra. Pilar Albertín

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 18 de desembre de 15:00 a 19:00 h (presencial); i 11 i 25 de gener de 15:00 a 18:00 h (online)

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia Aula 251 / Moodle

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient/ Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

El curso tiene un triple objetivo. En primer lugar, fundamentar las estrategias de integración metodológica más allá del debate clásico cuantitativo-cualitativo e introducir los principales tipos de diseños mixtos. En segundo lugar, reflexionar sobre las potencialidades y debilidades de aplicar métodos mixtos en los propios proyectos doctorales y esbozar una propuesta en esta dirección. En tercer lugar, introducir técnicas de integración cuantitativo-cualitativo en la fase de análisis de datos.

1. Fundamentos de los métodos mixtos

- Tradiciones de investigación y métodos en ciencias sociales: la contraposición cuantitativo-cualitativo.

- ¿Por qué integrar CUAN y CUAL? Fundamentos de los métodos mixtos.

- Tipos de diseños mixtos y ejemplos de aplicación.

- Dificultades y retos de la investigación con métodos mixtos.

2. Integración metodológica en el análisis de datos

- Procedimientos de integración de datos CUAN-CUAL.

- Aplicaciones en software de análisis.

3. Presentación y debate de proyectos doctorales en curso.

Impartida per: Sr. Joel Martí

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 12 i 19 de gener de 10:00 a 13:00 h; i 2 de febrer de 10:00 a 14:00 h

Lloc: Facultat de ciències Aula E10 (entresol)

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE)

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

ATLAS.ti is a powerful qualitative data analysis software used by researchers. In this syllabus, we will learn the key functions of the software. Learning will be interactive and hands-on with sufficient time for participants to practice. Participants will be able to walk out the classroom and start using ATLAS.ti in their projects right away!

Please note: Atlas.ti for Mac will not be covered.

Learning objectives

1. Understand basics characteristics of Thematic Content Analysis

2. Accomplish importation and organisation of data in Atlas.ti

3. Perform data analysis using Atlas.ti’s coding, memo and visualisations tools

Contents

• Principles of Thematic Content Analysis

• Starting with ATLAS.ti (Setting up the hermeneutic unit and Organizing primary documents)

• Analysing with Atlas.ti (Coding, Memos, Comments and Families)

• Building a graphic representation: Networks

• Data exploration: Query Tool

Impartida per: Dra. Arantza del Valle Gómez

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 29, 30 i 31 de maig; i 3 i 4 de juny de 12:00 a 14:00 h

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula informàtica 

Places: 20

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida /  Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Curs de síntesi en què s'ofereixen models i estratègies per a iniciar-se en el coneixement de la llengua llatina.

Impartida per: Dr. Joan Ferrer

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 26 d'abril; 3, 24 i 31 de maig de 15:00 a 17:30 h

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme aula B2

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Comunicació i difusió de la recerca

Contingut:

Sessió 1: Mètodes i tècniques d'anàlisi econòmica a la investigació en Economia i Empresa

Sessió 2: Publicar treballs de doctorat en economia i empresa.

Impartida per: Dr. Ricard Rigall i Dr. Modest Fluvià

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 27 i 28 de maig de 16:00 a 18.30h

Lloc: Moodle / Facultat de dret Aula 5F

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Dret, Economia i Empresa / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

Se proporcionarán las orientaciones sobre diferentes cuestiones básicas relacionadas con la redacción y publicación de artículos:

1. La redacción: selección de la revista, organización de la información, pautas para redactar las diferentes partes del artículo (resumen, descriptores, introducción, estado del tema, método, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía).

2. El proceso de revisión. El papel de los editores y revisores de la revista. Reescribir/revisar el propio artículo a partir de los informes de los revisores de la revista.

3. Sistemas de clasificación de revistas científicas en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Salud. Iniciativas internacionales y nacionales. Índices de impacto de las revistas. Indicadores del impacto de loa artículos. 

4. Criterios de valoración de la producción científica de un autor nacionales e internacionales. Índices H y G. Tesis como compendio de artículos. Publicación de investigaciones locales en revistas internacionales.

Impartida per: Dra. Montse Planes, Dra. M. Eugènia Gras

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 5, 12, 19 i 26 de febrer de 17:00 a 19.30 h

Lloc: Moodle

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

A l’hora d’escriure una tesi doctoral en Dret, sovint el doctorand s’enfronta a molts interrogants. Per on començo? Què he de fer exactament? En què ha de consistir la tesi? Què convé que llegeixi? On puc trobar la informació? Quin enfocament li dono? Com cito els documents? Com estructurar eficaçment les meves tasques i gestionar millor el meu temps? Qui em podria resoldre un dubte?

En aquest curs es donen indicacions bàsiques sobre aquestes i altres qüestions, amb l’objectiu d’encarar millor el procés, sovint llarg i complex, de confecció de la tesi en Dret.

Impartida per: Dr. Albert Ruda

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 3 i 4 d'octubre de 16:00 a 18:30 h

Lloc: Facultat de Dret Seminari 2 / Moodle 

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Dret, Economia i Empresa / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

La publicació d’un article científic és una part imprescindible en la tasca investigadora. Gestionar tot el procés, des de la cerca d’informació fins a la seva publicació així com afavorir-ne la visibilitat i l’ús, és essencial. Aquest curs presenta tot un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora: cercar, identificar i gestionar la documentació científica de més prestigi del seu camp d’investigació; conèixer les eines metodològiques existents per redactar i difondre un treball d’investigació i identificar tot l’ecosistema de la comunicació científica: mitjans, avaluació de la recerca, etc.

Impartida per: Sra. Isabel Planas (coordinadora i formadora), Andreu PulidoLourdes Oliva, Claudia Plana, Laia MolinaDr. Gerardo Boto,

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 8, 9, 10 i 11 d'abril  de 16:00 a 18:00 h (presencial) i 12 d'abril de 16:00 a 18:00 h (online) 

Lloc: Facultat de Dret. Aula informàtica 1 / Moodle

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia /  Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

The publication of research results is an integral part of a researcher’s job. Writing an article is not an easy task, and attempts by novice authors are often thwarted by a lack of a consistent and systematic approach to preparing the manuscript.
This course first introduces the world surrounding the publication of scientific articles (publishers, journals, editors, authors, reviewers, databases, etc.) and the parameters defined to evaluate the quality of journals, researchers and their work (h-index, impact index, etc.).
The course then provides clear guidelines on the organization of the manuscript and the appropriate flow of ideas to convey a scientific message. It also focuses on aspects of language to communicate scientific-technical results efficiently, and thus ensure that manuscripts are accepted and published.

Impartida per: Dr. Josep Costa

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 12, 19 i 26 de gener; 2 i 9 de febrer de 17:00 a 19:00 h

Lloc: Escola Politècnica Superior aula III-07 de l'edifici P3

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Bioinformàtica / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Medi Ambient / Tecnologia

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

En determinats camps cada dia més doctorands decideixen estructurar la tesi com un compendi de publicacions. Aquest fet crea la necessitat durant el transcurs del doctorat de fer front al procés de publicació, que inclou les revisions per parells anònims als articles produïts. Enfrontar-se correctament a les revisions no és una tasca fàcil. Aquest curs presentarà els elements clau per entendre els informes de revisió, afrontar-los i aprofitar-los per millorar l'article i maximitzar-ne la probabilitat d'acceptació.

Impartida per: Dr. Lluis Prats

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 22, 24, 26, 29 i 31 de gener d'11:00h a 13:00h.

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme aula A6

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia /  Turisme / Arts i Educació

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

En aquest curs s'exposaran els diversos gèneres de difusió de la recerca acadèmica dins l'àmbit de les humanitats i es proporcionaran una sèrie eines i criteris bàsics per redactar textos acadèmics. També s'exposaran les etapes del procés de publicació i les exigències editorials actuals, especialment pel que fa a les revistes.

Impartida per: Dra. Avel·lina Suñer i Dr. Enric Saguer

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 26 de febrer de 15:00 a 18:000h, 27 i 29 de febrer de 15:00 a 17:30h i 1 de març de 15:00 a 17:00h

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme Aula R3

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

L'objectiu del curs és formar als joves investigadors per a que puguin explicar els seus resultats a través de la cartografia. L’ús de cartografia digital permet representar de forma gràfica tant l’àrea d’estudi en la qual s’emmarca la recerca, com els resultats obtinguts.

Els mapes ajuden als investigadors a fer difusió de la seva recerca en tant que són un recurs il·lustratiu que donen suport tant a la comunicació oral com escrita. El recurs cartogràfic ajuda a sintetitzar la informació en un sol element que explica de forma territorial un fenomen, procés o esdeveniment. En aquest context, la realització de mapes és un recurs multidisciplinari i una competència bàsica per a investigadors d’àmbits molt diversos.

(el programari que s’utilitzarà durant el curs és el següent: https://qgis.org/ca/site/index.html)

Impartida per: Sr. Lluís Vicens Franquesa

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 8, 10, 13 i 15 de Novembre de 2023 de 10:00 a 12:30 h

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula informàtica 165 

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Tecnologia /Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Aquest curs dóna una breu introducció als temes bàsics de l'escriptura i l'organització dels treballs científics, i com aconseguir que es publiquen. El curs també descriu el procés de publicació d'articles d'investigació en revistes i actes de congressos, amb l'objectiu de proporcionar als investigadors en formació interessats una guia introductòria.

El paper dels diferents actors (científics, revisors, editors ...) es discuteix i es donen diversos consells que ajuden a què els documents s'acceptin. Es proposen diversos exercicis per als estudiants per ajudar-los a practicar sobre les qüestions tractades.

Impartida per: Dr. Miquel Solà

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 16, 18, 20, 23 i 25 d'octubre de 2023 de 17:00 a 19:00h

Lloc: Facultat de Ciències  Aula E10 / Moodle

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Educació / Medi Ambient / Química / Turisme/ Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Bioinformàtica

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Aquest curs té l’objectiu de posar a l’abast un conjunt de recursos per comunicar la recerca i fer-la accessible per al públic no expert amb un to entenedor i divulgatiu. La matèria s’impartirà en sessions presencials, pràctiques i diversos materials. Per superar el curs, cal assistir al 80% de les sessions.

Impartida per: Dra. Sílvia Simon, Dra. Lidia Feliu i Dr. Gerardo Boto

Crèdits (hores): 1 (12)

Calendari: 10, 17 i 24 d'abril i 8 de maig de 9:30 a 12:30h

Lloc: Facultat de Ciències  Aula PB24 (dia 10), la resta de dies Sala de Graus.

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Lideratge i desenvolupament professional

El curs tracta 9 punts clau que cal tenir en compte a l’hora d’emprendre un model de negoci. Els nou punts són: Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationship, Revenue Streams, Key resources, Key Activities, Key Partnerships and Cost Structure. Es poden dividir en tres àrees (estratègia, pla màrqueting, pla financer) però és molt important tractar el punts més transversalment per tal de no perdre l’orientació cap al client.

Impartida per: Sr. Edgar Nolla

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 13, 14, 15 i 22 de maig del 2024 de 11:30 a 14:00h

Lloc: Facultat de Dret Aula 5F

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

Curso dirigido a doctorandos del ámbito de las Ciencias Sociales, especialmente Educación. En este taller se proporcionará orientación y estrategias para la elaboración de artículos a partir de la tesis doctoral, susceptibles de ser publicados en revistes indexadas. Va dirigido especialmente a personas que estén trabajando en el ámbito educativo. El taller es de carácter práctico, en el que cada participante trabajará a partir de su propia investigación

Impartida per: Dra. Judit Fullana

Crèdits (hores): 1 (9)

Calendari: 3, 17 i 24 d'abril del 2024, de les 16:30 a les 19:30h

Lloc: Moodle

Places: places exhaurides (25)

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Turisme / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE)

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Accés al Detall de l'assignatura

 

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.