Facultat de Dret

Facultat de dret

Més de trenta anys d'experiència

Facultat de Dret

Accés als estudis de grau per trasllat d'expedient amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

Facultat de Dret

Més de 30 anys d'experiència en la formació en ciències jurídiques i socials.

Els estudiants es preparen per esdevenir professionals en un context econòmic, cultural i social global i canviant, amb capacitats d'anàlisi, reflexió i interacció. La Facultat gaudeix d'un gran reconeixement i molt bona relació amb les empreses i institucions catalanes i estrangeres.