Facultat de Dret

Comissions delegades

Òrgans de govern

Comissions delegades

 

Les comissions delegades són òrgans delegats de la Junta de Facultat, la qual n'establirà la composició i les funcions específiques.

 

Comissió de Biblioteca
Dr. Albert Ruda (president)

ruda@elaw.udg.es

Dr. Marco Aparicio marco.aparicio@udg.edu
Dra. Silvia Pereira silvia.pereira@udg.edu
Dra. Gemma Geis gemma.geis@udg.edu
Dr. Jordi Ferrer jordi.ferrerb@udg.edu
Dra. M. Jesús Gutiérrez maria.gutierrez@udg.edu
Dr. Esteve Quintana esteve.quintana@udg.edu
Dr. Luis Fco. Carrillo luis.carrillo@udg.edu
Dr. Ramon Paniagua

ramon.paniagua@udg.edu

Dr. Josep Oriol Llebot oriol.llebot@udg.edu
Dr. José M. Pérez
josemaria.perez@udg.edu
Dr. Daniel Varona daniel.varona@udg.edu
Sra. Judit Baseiria judit.baseiria@udg.edu
Dr. Jose Luis Linares
jose.linares@udg.edu
Dr. Agustí Bosch agusti.bosch@udg.edu
Sra. Àngels Merino angels.merino@udg.edu
Sra. Cristina Pararols
u1929854@campus.udg.eduComissió de Qualitat


Dr. Albert Ruda
Dra. Gemma Ubasart
Dra. M. Jesús Gutiérrez   
Dr. Daniel Varona    
Dr. Salvador Martí
Dra. M. Elena Boet  
Dr. Josep M. Bech  
Dr. José Luis Linares  
Dra. M. Luisa Esteve  
Sra. Clara Bonfils  
Sr. Pere Bosch  
Sra. Pilar del Acebo  
Sra. Imma Ribas  
Sra. Assumpció Rodriguez