Matrícula 2017

Normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2017-2018

Document aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/2017, de 29 de juny de 2017 (eBOU-1027 )

Document PDF