Calendari de cobraments i devolucions

Matrícula curs 2018-19

Cobraments de rebuts domiciliats

REBUTS CURS 2018-19 DATA DE COBRAMENT DEL REBUT*
Matrícula del 05/07/2018 al 12/07/2018 18/07/2018
Matrícula del 13/07/2018 al 22/07/2018 25/07/2018
Matrícula del 23/07/2018 al 29/07/2018 01/08/2018
Matrícula del 30/07/2018 al 05/08/2018 05/09/2018
Matrícula del 06/08/2018 al 16/09/2018 19/09/2018
Matrícula del 17/09/2018 al 29/09/2018 05/10/2018
Matrícula del 30/09/2018 al 28/10/2018 05/11/2018
Matrícula del 29/10/2018 al 02/12/2018 05/12/2018
Matrícula del 03/12/2018 al 16/12/2018 22/12/2018
Matrícula del 17/12/2019 al 05/01/2019 09/01/2019
Matrícula del 06/01/2019 al 28/01/2019 05/02/2019
Matrícula del 29/01/2019 al 24/02/2019 05/03/2019
Matrícula del 25/02/2019 al 31/03/2019 05/04/2019
Matrícula del 01/04/2019 al 28/04/2019 05/05/2019
Matrícula del 29/04/2019 al 02/06/2019 05/06/2019
Matrícula del 03/06/2019 al 16/06/2019 19/06/2019
Matrícula del 17/06/2019 al 03/07/2019 05/07/2019

IMPORTANT: El mes d'agost està tancat per vacances (si ens arriba retornat un rebut durant l'agost es gestionarà a partir del dia 3 de setembre).

Matrícules fraccionades en 2 o 3 terminis
Graus i màsters oficials
DATA DE COBRAMENT DEL REBUT*
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
2n termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)  17/10/2018
2n termini (matrícules fraccionades en 2 terminis)  12/12/2018
3r termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)
Matrícules fraccionades en 2 o 3 terminis
Doctorat
DATA DE COBRAMENT DEL REBUT*
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
2n termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)  12/12/2018
2n termini (matrícules fraccionades en 2 terminis)  13/03/2019
3r termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)
Matrícules fraccionades en rebuts mensuals DATA DE COBRAMENT DEL REBUT*
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
Altres mensualitats El dia 5 de cada mes (de 05/09/2018 a 05/05/2019)

(*) La data de cobrament correspon al dia en què la UdG negocia el rebut amb l'entitat financera col·laboradora. En funció de l'operativa de les entitats financeres el càrrec al vostre compte es pot fer efectiu 1 o 2 dies més tard.

Notes:

  1. En el cas de devolució d’un rebut bancari , s’aplicarà una despesa d’impagat de 3€ per rebut, i us enviarem una notificació. En a quest correu us informarem de la forma en què podeu liquidar el deute pendent a una de les entitats financeres col·laboradores en el termini que s'hi indica. (Aquest impagament no suposa l'anul·lació automàtica de la matrícula).
  2. En el cas que el dia 5 del mes sigui festiu es domiciliarà el rebut el següent dia hàbil, excepte en el cas del rebut mensual del mes de gener de 2019, que es domiciliarà el dia 09/01/2019.
  3. A partir de l'endemà de formalitzar la matrícula i en qualsevol moment del curs podeu veure el detall dels vostres rebuts pendents de domiciliar així com la data prevista de domiciliació a "La Meva UdG", accedint a Expedient -> Matrícula -> Liquidació. També hi trobareu la informació dels rebuts liquidats.
  4. Els estudiants queen data 30 de maig no hagin efectuat el pagament de la seva matrícula, se’ls aplicarà una despesa d’impagament del 5 % sobre l’import pendent.

Devolucions

Durant els darrers dies de cada mes es gestionen les devolucions dels imports que s'han informat a l'aplicació de gestió acadèmica durant el mes.

Totes les devolucions es realitzen per transferència bancària durant els darrers dies del mes.