Instituto de Ciencias de la Educación > Innovación docente > Redes de innovación docente > XID Evaluación
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Avaluació

Xarxa d'Innovació Docent

La Xarxa d'Innovació Docent sobre Avaluació té com a objectiu comú aplicar millores i innovacions per tal d’avaluar d’una forma més efectiva i justa als nostres estudiants, tot allò a partir de la posada en comú d’experiències i la formació específica.

En particular, han centrat el seu treball en com l’entrada a l’EEES ha modificat la forma de fer classe i en conseqüència, com s’estableixen nous procediments d’avaluació. Els seus darrers treballs se centren en: a) l’avaluació dels treballs finals de grau, b) la coavaluació, l'autoavaluació i l'avaluació entre igual i c) el treball en equip i les presentacions orals. També participen en activitats de formació de l’ICE amb cursos específics. Els seus membres són professors dels departaments següents: Enginyeria química, agrària i tecnologia agroalimentària, Informàtica i matemàtica aplicada, Química, Geografia, Pedagogia i Física.

Membres Departament
Gerard Arbat Pujolràs Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Francisco Castro Villegas Informàtica i Matemàtica Aplicada
Lidia Feliu Soley Química
Sara Malo Cerrato Psicologia
Carolina Martí Llambrich Geografia
Anna Planas Lladó Pedagogia
Joan Pujol Planella Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Joan Josep Suñol Martínez Física

Coordinador: Joan Josep Suñol