Life at the UdG > UdGsalut > Preventing addiction
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Prevenció d'addiccions

Unitat de Compromís Social

La Universitat de Girona, a través de la Unitat de Compromís Social, treballa per establir accions concretes per a la correcta prevenció de les addiccions i promoure el consum responsable d’alcohol i tabac.

  • Promoure el coneixement i la prevenció d’addiccions, també d’aquelles comportamentals, com les addiccions tecnològiques.
  • Promoure la reflexió sobre les alternatives a diverses addicions.
  • Informar sobre els efectes nocius de certes substàncies.
  • Realitzar les accions necessàries per a afavorir un consum responsable d’alcohol i tabac entre els membres de la comunitat.
  • Desenvolupar campanyes antitabac i preventives pel que fa al consum d’alcohol.