Research > Research at the UdG > Lines of research > Detail
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Investiga

Línia de recerca: Desenvolupament de macroestructures i química supramolecular

Aquesta línia engloba, per una banda, la síntesi i caracterització de nous lligands macrocíclics nitrogenats contenint diferents tipus i nombre d’insaturacions en la seva estructura. Aquests lligands macrocíclics i els seus precursors sintètics de cadena oberta tenen utilitat en la preparació de complexos de diferents metalls de transició (dels que s'efectua també un estudi estructural complet), així com en processos de reconeixement molecular. S'estudien també de manera qualitativa i quantitativa els diferents factors que intervenen en els fenòmens de reconeixement molecular d'anions, a través de mètodes potenciomètrics. Per altra banda, es duu a terme el desenvolupament de supramolècules d’escala nanoscòpica d’alta complexitat, preparades a través de mecanismes d’autoensamblatge de molècules senzilles dirigides per coordinació a ions metàl•lics. Aquestes supramolècules tenen potencials aplicacions com a sensors, reactors o materials multifuncionals.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
2304 Química macromolecular
2304.08 Macromolècules
2304.23 Síntesi de les macromolècules

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.