Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).El docent a l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització de l'escola infantil (0-3 anys). Les relacions entre família i escola als centres de 0 a 3 anys. Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc. Treball en equip. El procés educatiu a l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup FD

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Rosa Terradellas Piferrer
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Identificar i analitzar els aspectes organitzatius dels centres educatius i les accions que comprèn el seu funcionament.

Continguts

1. L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys.

2. El personal dels centres d'educació infantil. Membres que el composen. L'organització del personal dels centres d'educació infantil. El treball en equip en els centres d'educació infantil (0-3 anys). Rols que sorgeixen en el treball en equip i paper del coordinador. Tècniques de treball en equip.

3. L'organització de l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Característiques dels edificis, espais, mobiliari, materials dels centres de 0 a 3 anys. Condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que han de reunir aquests centres. L'organització dels espais i dels materials en els centres d'educació infantil de 0 a 3 anys.

4. El procés educatiu en l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies. Importància de les rutines diàries i el joc en les primeres edats. L'adaptació dels infants en els centres d'educació infantil 0-3 anys. Organització del treball a l'aula i en els diferents espais del centre. L'organització dels infants en grups i models d'agrupament.L'organització del temps.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 17,00 6,00 25,00
Elaboració individual de treballs 0 12,00 5,00 17,00
Sessió participativa 5,00 14,00 10,00 29,00
Treball en equip 2,00 21,00 6,00 29,00
Total 9,00 64,00 27,00 100

Bibliografia

 • AAVV (2006). Recomanacions per a la construcció d’escoles bressol municipals. Col·lecció Guies Metodològiques, núm. 9 (1a.). Barcelona : Diputació de Barcelona .
 • AAVV (2012). Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives (1a. reimpressió ). Barcelona : Fundació Jaume Bofill .
 • L'Infant travessa el mirall (1991 ) (2a ed.). Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Maneres d'acollir els infants (1990 ). Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Alpi, Laura (cop. 2003 ). Adaptación a la escuela infantil : niños, familias y educadores al comenzar la escuela . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Anton, Montserrat Fusté, Susanna (2007 ). Planificar la etapa 0-6 : compromiso de sus agentes y práctica cotidiana . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barbosa, M. Carmen Silveira (2002 ). Rutines, activitat a l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Benlloch, Montse (2002 ). Com fer escola de tots i per a tots . Barcelona: A. M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Blanch, Sílvia (2017). COM REDISSENYAR LES REUNIONS AMB FAMÍLIES? (1a.). Barcelona : Fundació Jaume Bofill .
 • Blasco, Jaume (2017). De l’escola bressol a les polítiques de primera infància: l’educació i cura de la primera infància a Catalunya. (1a.). Barcelona : Fundació Jaume Bofill .
 • Cabanellas, Isabel (DL 1998 ). Momentos : Cantos entre balbuceos . Pamplona: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Falk, Judit (1991 ). Educar els 3 primers anys : l'experiència de Lóczy . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Fortunati, Aldo (2016). Por un curriculo abierto a lo posible (1a.). San Miniato : La Bottega di Gepeto.
 • Jubete, Montserrat (2004 ). Espais i temps per al joc . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Geli, A.M i Terradellas, M. R. (2019). Formación de maestros mediante Aprendizaje Basado en Retos y procesos de Cocreación. Dins (Ed.), Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, (primera, p. 8). Granada : Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). .
 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament (2012). Currículum i orientacions educació infantil Primer cicle (1a.). Barcelona : Servei de Comunicació i Publicacions .
 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament (2017). Despertem mirades a l’entorn de l’espai escolar (1a.). Barcelona : Servei de Comunicació i Publicacions .
 • Goldschmied, Elinor (1998 ). Educar l'infant a l'escola bressol . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • González-Agàpito, Josep (1989 ). Ser infants abans d'ara . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2015). Reporte Edu Trends: Aprendizaje basado en retos. (1a.). Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey .
 • Intxausti, M. José (2014). L'entrevista: Construir la relació amb les famílies (1a.). Barcelona : Graó.
 • Majem, Tere (1994 ). El Joc de la descoberta . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Òdena, Pepa (1987 ). L'Infant i l'escola bressol . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Pikler, Emmi (2004 ). La Conquesta de l'autonomia . Barcelona: A. M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Ritscher, Penny (2003 ). El Jardí dels secrets : organitzar i viure els espais exteriors a les escoles . Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Sabadell, LL. (2011). Guia pràctica per co-crear a l’escola. Barcelona (1a.). Barcelona : Co-creable .
 • Terradellas Piferrer, M.R. (2018). “Aprendizaje Basado en Retos en la Formación Universitaria”. . Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) ,,
 • Terradellas Piferrer, M. R., Lleonart Sitjar, A (2018). Formación de maestros mediante Aprendizaje Basado en Retos y procesos de Cocreac. Memoria CIIE. Editorial: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte, (3),
 • Terradellas Piferrer, M.R. (2020). Aprendizaje basado en retos y procesos co-creativos. Una oportunidad para aborda. CITECMA- Ciencia, Tecnología y Mainstreaming Social , (4), 49-60. Recuperat , a http://polipapers.upv.es/index.php/citec
 • Terradellas Piferrer, M.R. (2020). Aprenentage Basat en Reptes i processos de co-creació . Dins Calafell,G; Junyent, M.; Geli, A.M (Coord) (Ed.), Congrés Nacional d'Educació Ambiental . Teixint aliances per avançar (Primera , p. 82-85). Girona: Documenta Universitaria.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
3- En petit grup. Cerca d'informació i presentació visual sobre la legislació, l'organització de centres i serveis d'educació de 0 a 3 anys i ajuts familiars d'un país europeu. S'avaluarà:
-Aprofundiment en la recerca de les dades.
-Nivell d'elaboració i presentació acurada del treball
-Creativitat i claredat d'idees de la presentació tecnològica.
-Correcció i domini de l'expressió oral i escrita.
-Recursos utilitzats per a la obtenció de les dades.
-La professora avaluarà el treball amb una rúbrica, que presentarà prèviament a l'alumnat. Aquesta avaluació valdrà el 80% de la nota d'aquest treball.
- L'alumnat valorarà el treball en equip realitzat mitjançant una rúbrica que els facilitarà la professora abans d'iniciar el treball. Aquesta avaluació valdrà el 20% de la nota d'aquest treball.
33 No
7-En petit grup. Realització d'un repte, el tema del qual serà elegit pel grup-classe, en relació als continguts 3 i 4 de l'assignatura i centrat en centres de 0 a 3 anys. El repte inclourà: Presentació de la problemàtica que es vol millorar o innovació que es vol introduir. Referents teòrics en què es fonamenta. Descripció dels processos de co-creació que inclourà. Si és pertinent: objectius, espais, materials, normes, avaluació, etc. que ens proposem. Aspectes de sostenibilitat, tecnologies de la comunicació que inclourem.
Tractament de la diversitat familiar i dels estereotips de gènere. Bibliografia consultada i utilitzada. Reflexió final sobre la solució o proposta presentada.

S'avaluarà:
-Aprofundiment en la recerca de les dades.
-Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball
-Creativitat i claredat d’idees de la presentació tecnològica.
-Correcció i domini de l’expressió oral i escrita.
-Diversitat de recursos emprats per obtenir les dades.
- -La professora avaluarà el treball amb una rúbrica, que presentarà prèviament a l'alumnat. Aquesta avaluació valdrà el 70% de la nota d'aquest treball.
- L'alumnat valorarà el treball en equip realitzat mitjançant una rúbrica que els facilitarà la professora abans d'iniciar el treball. Aquesta avaluació valdrà el 30% de la nota d'aquest treball.

33 No
8-Individual. Es realitzarà una treball de reflexió sobre l'assignatura, mitjançant un DAFO, amb la finalitat de poder constatar els coneixements, habilitats i actituds, desenvolupats en aquesta, les fortaleses i debilitats que constata cadascú a nivell intern; i les oportunitats i dificultats que es podran trobar a nivell extern a la pràctica educativa. S'avaluaran els següents aspectes: Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball. La correcció i domini de l’expressió escrita. La reflexió portada a terme en els diferents apartats, tant a nivell de conquestes com de mancances. La coherència en les explicacions. Les capacitats d'anàlisi, crítica i autoreflexió.
34 No

Qualificació

D'acord amb la normativa aprovada per la Comissió de Govern de la FEP, sobre els criteris i pautes d'avaluació en les assignatures dels estudis de grau:

- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquests tipus d'errors por comportar la qualificació de suspès.
- La copia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.


En l'avaluació continuada, les activitats d'avaluació són obligatòries per l'estudiantat.

Per aprovar caldrà haver aprovat totes les activitats d'avaluació.

Els treballs s'hauran de presentar dins el període establert. La presentació fora de termini no es comptabilitzarà, a no ser que, per raons excepcionals, es pacti un allargament del termini de presentació amb la professora.

Els criteris d'avaluació de cada activitat es detallaran prèviament a la realització de cadascuna d'aquestes.

Per avaluar els treballs la professora utilitzarà rúbriques que prèviament presentarà a l'alumnat.

Respecte a l'avaluació del treball en equip, l'alumnat participarà en la determinació de la nota individual de cadascun dels membres de l'equip, mitjançant una rúbrica que prèviament lliurarà la professora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant serà qualificat com a NO presentat quan:

- En l'avaluació continuada, no lliuri el 100% de les tasques de l'assignatura
- En l'avaluació única: No realitzi les proves d'avaluació establertes

Avaluació única:
D'acord amb la normativa aprovada per la Comissió de Govern de la FEP, sobre els criteris i pautes d'avaluació en les assignatures dels estudis de grau:

- L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada.

- Caldrà sol·licitar-la dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.

- El període de sol·licitud, fixat segons el calendari acadèmic de cada curs, s’obrirà un mes després d’iniciada l’assignatura. S’haurà d’omplir la sol·licitud d’avaluació única i presentar-la a la secretaria d’estudis.

- L’avaluació única és recuperable i, es fixarà data de recuperació en el calendari acadèmic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mentre no ho permetin les directius de la COVID-19, les tutories es faran de manera virtual des de Google Meet o Blackboard Collaborate i podran ser individuals o de grup de treball.

Els horaris de tutoria es pactaran amb l'estudiantat i s'adaptaran a les necessitats de professorat i alumnat. Es tindrà en compte respectar els períodes de descans de cap de setmana o festius.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà:

- A les sessions presencials, amb la deguda protecció.
- De manera virtual, utilitzant diferents mitjans:
- Correu electrònic
- Llistes de distribució
- Fòrum del moodle.
- Telèfon
- Whatsapp
- Google Meet
- Blackboard Collaborate.

Observacions

Per promoure el desplegament efectiu del treball en equip, posar en pràctica diferents rols, i adaptar-se a diferents grups, en els treballs que es realitzin en grup, la seva composició l'establirà la professora de manera aleatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.