Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els origens i l'evolució històrico-jurídica de la Ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de goven i Administració a Espanya. La gestió pública.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA CAPELL FABRI  / MARIA MERCE DARNACULLETA GARDELLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política

Continguts

1. LA CIÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ COM A DISCIPLINA. 1.1. Orígens i evolució de l’Administració. 1.2. Administració pública, poder públic i Estat. 1.3. L’impacte de la crisi de l’Estat en l’administració pública. 1.4. Concepte i mètode: la interdisciplinarietat com a característica de la Ciència de l’Administració. 1.5. Efectes de la globalització en la Ciència de l’Administració. 1.6. Temes i continguts de la Ciència de l’Administració

2. L’ADMINISTRACIÓ EN LA SEVA DINÀMICA EXTERNA. LES FORMES D’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA 2.1. Les diverses classificacions de l’activitat administrativa i la seva significació històrica. 2.2. L’activitat administrativa de policia i la seva transformació en activitat de gestió de riscos. 2.3. La liberalització de serveis públics i el sorgiment de l’activitat garant de l’administració. 2.4. Transformacions de l’activitat administrativa de foment. 2.5. Noves formes d’activitat administrativa

3. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN LA SEVA DINÀMICA INTERNA. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 3.1. Bases i principis de l’organització administrativa. 3.2. Estructures organitzatives de l’administració pública. 3.3. Models d’organització administrativa. 3.4. La cooperació administrativa nacional i transnacional. 3.5. L’administració en xarxa

4. ADMINISTRACIÓ I SISTEMES ADMINISTRATIUS EN EL DRET COMPARAT. 4.1. Sentit i funcionalitat de de la comparació de sistemes administratius. 4.2. Els sistemes administratius d’Europa continental: Alemanya, França i Itàlia. 4.3. Els sistemes administratius anglosaxons: Regne Unit i Estats Units. 4.4. Altres sistemes administratius de Dret comparat: Canadà i Suècia

5. UN NOU MODEL D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: LA GOVERNANÇA. 5.1. Aproximació conceptual i factors del sorgiment del concepte de governança.5.2. El paper de l'Estat en la governança: diferents aproximacions.5.3. Relació entre governança i democràcia. 5.4. Principis de bona governança. 5.6. Les xarxes d'actors i el seu paper en la governança

6. CIÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ I ÈTICA PÚBLICA. 6.1. Raons que expliquen el creixent interès de l'ètica en l'àmbit de l'Administració. 6.2. Enfocaments metodològics sobre l'ètica dels treballadors públics. 6. 3. Factors que incideixen en el comportament ètic en el servei públic. 6.4. Sistemes de gestió i control de l’ètica pública. 6.5. El paper dels codis de conducta. 6.6. La formació en valors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 15 30
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 3 27 30
Lectura / comentari de textos 2 18 20
Prova d'avaluació 2 18 20
Seminaris 5 5 10
Tutories 5 0 5
Total 42 83 125

Bibliografia

 • ARENILLA SÁEZ, M. (Coord.) (2011). La administración pública entre dos siglos: Homenaje a Baena Alcázar. INAP.
 • BAENA, M. (2000). Curso de ciencia de la administración. Tecnos.
 • BALLART, X./ RAMIÓ, C. (2000). Ciencia de la administración. Tirant lo Blanch.
 • EMERSON, K./NABATCHI, T (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
 • KETTL, D. F. (2015). The transformation of governance. Johns Hopkins University Press.
 • KLIJN, E.-H./KOPPENJAN, J. (2016). Governance Networks in the Public Sector. Routledge.
 • MAYNTZ, R. (1985). Sociología de la Administración Pública. Alianza. Catàleg
 • OLMEDA GÓMEZ, J. A./PARRADO DÍEZ, S./COLINO, C. (2017). Las administraciones públicas en España. Tirant lo Blanch.
 • PARRADO DÍEZ, S./COLINO, C./OLMEDA GÓMEZ, J.A. (2013). Gobiernos y administraciones públicas en perspectiva comparada. Tirant lo Blanch.
 • PERRY, J. L./CHRISTENSEN, R. K. (2015). Handbook of public administration. John Wiley & Sons.
 • VILLORIA MENDIETA, M. (2000). Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa. Tecnos. Catàleg
 • VILLORIA MENDIETA, M. (2016). La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos. Atelier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i exposició de treballs Es valorarà la capacitat de recerca i la capacitat d'argumentació i d'exposició escrita i oral 30
Prova d'avaluació Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 70

Qualificació

Per superar l’assignatura hi ha un únic sistema d’avaluació: l’avaluació continuada.
L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de tres activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d’una prova escrita. La prova escrita constarà de preguntes de desenvolupament (50%) i de preguntes tipus test(20%). S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries. Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.
Aquell alumne que no entregui una pràctica obligatòria es considerarà que no segueix aquesta part de l’avaluació continuada i que, per tant, només farà la prova escrita, a raó del 70% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita

Observacions

- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la web de la facultat.
- L’assistència a classe s’ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret Administratiu
 • Organització i activitat de les administracions públiques