Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivència. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Realitzar el seguiment i l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge, utilitzant les tècniques i estratègies necessàries.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Plantejar propostes d’aula que abordin la resolució pacífica i creativa de conflictes.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Dissenyar i promoure projectes d'actuació a l'aula i al centre escolar, justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Ser capaç de dissenyar projectes d’innovació identificant indicadors d’avaluació.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Analitzar la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius en el marc de projectes de centre i en col•laboració amb el territori i altres agents.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

2. Intervenció didàctica a l'aula de tipus generalista. Porgramació i experimentació d'una seqüència didàctica referida a les àrees curriculars, i/o interdisciplinària i/o d'un projecte relacionat mab els projectes d el'escola.

3. El TFG pot estar més o menys relacionat amb el pràcticum o amb el context escolar. Cada tutor donarà les instruccions pertinents i exemplificarà el què es pot plantejar i desenvolupar.

4. Anàlisi de la intervenció en els processos d'organització de l'aula i el centre, dels processos d'aprenentatge, de l'atenció a la diversitat i a la resolució de conflictes, i dels processos de comunicació i interacció amb l'alumnat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 55,00 70,00
Elaboració individual de treballs 0 80,00 80,00
Total 15,00 135,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball final de grau Treball relacionat amb l’activitat docent, de caràcter aplicat, teòric
  o de recerca, en el qual s’han d’integrar els coneixements i les experiències
  adquirides al llarg dels estudis.
  Rigor metodològic i conceptual.
  Fonamentació teòrica.
  Compliment de les normes d’estil, estructura i dimensió definits per la
  comissió de coordinació de TFG.
  Capacitat d'anàlisi, relació, reflexió.
  Correcció lingüística.
  Presentació i defensa pública del treball.
  100

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada del treball escrit i de la seva presentació pública.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap a les tasques avaluables del mòdul.