Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és aproximar-nos, des de la perspectiva del cicle vital, a les característiques dels/les joves i adults/es com a persones immerses en processos d’ensenyament-aprenentatge. També es pretén abordar la naturalesa d'aquests processos d'ensenyament-aprenentatge i que en fer-ho els i les alumnes es situïn en la perspectiva crítica de la Sociologia de l’Educació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA AMADO CODONY
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. Psicologia del desenvolupament més enllà de la infància

          1.1. Reconceptualitzant el desenvolupament

          1.2. Els conceptes d'adolescència, joventut, adultesa i vellesa

          1.3. Desenvolupament físic, cognitiu i afectiu al llarg del cicle vital

2. Educació de persones joves i adultes

          2.1. Possibilitats formatives

          2.2. Característiques de l'aprenentatge en persones adultes

          2.3. Aspectes normatius de l'ensenyament de persones adultes

3. Sociologia de l'educació

          3.1. Introducció a la Sociologia i a la Sociologia de l'Educació

          3.2. Temes de debat en Sociologia de l'Educació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30 4 34
Elaboració individual de treballs 2 15 17
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Coleman, JC (1982). Psicología de la adolescencia. Madrid: Morata. Catàleg
 • Delgado, B. (Coord.) (2008). Psicología del desarrollo desde la infancia a la vejez.. Aravaca: McGraw-Hill. Catàleg
 • Enguita, M.F. (1999). Sociología de la Educación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fernández, F. (Coord.) (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Fernandez, Evaristo (1991). Psicopedagogia de la adolescencia. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Ferrandez, Adalberto; Puente, Juan Manuel. (1991). Educación de personas adultas. Vol 1 i 2. Madrid: Anagrama. Catàleg
 • Funes, J. (2010). 9 ideas clave. Educar en la adolescencia.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Leyens, Jacques-Phillipe. (1991). Psicologia Social. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Maisonneuve, J. (1985). Psicologia Social. Mèxic: Paidós. Catàleg
 • Marín, Gerardo (1976). Lecturas de psicología social contemporánea. Mèxic: Trillas. Catàleg
 • Moraleda, Mariano (1992). Psicología del desarrollo. Barcelona: Buixareu universitaria. Catàleg
 • Moreno, A. (2001). Sociología de la Educación. Claves teóricas. Oviedo: Septem. Catàleg
 • Moreno, A. (2009). Psicologia del desenvolupament II. Adolescència, joventut, edat adulta i vellesa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Santrock, J.W. (2003). Adolescencia. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Varis autors (2001). Psicologia de la educación y el desarrollo en la edad escolar. Grupo editorial universitario. Catàleg
 • Varis autors (2009). La formació bàsica de persones adultes. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup Es requerirà la realització d'un treball en grup que consistirà en l'anàlisi de les necessitats educatives d'un col·lectiu de persones i el disseny d'una proposta per a millorar les possibilitats formatives d'aquest. 50
Avaluació individual final (a concretar) A l'inici de curs es pactarà amb els/les estudiants quina modalitat d'avaluació prefereixen. 50

Qualificació

Per a poder aprovar l'assignatura cal entregar les dues activitats d'avaluaicó (treball en grup i activitat d'avaluació individual final) dins del termini establert.

- A l'inici de l'assignatura es concretarà l'objectiu del treball en grup així com també els continguts i els criteris d'avaluació. La nota del treball equivaldrà al 50 % de la nota final de l'assignatura.

- El tipus d'activitat d'avaluació individual es negociarà a l'inici de curs amb els/les alumnes. La nota en aquesta activitat equivaldrà al 50 % de la nota final de l'assignatura.

No cal obtenir una nota mínima de 5 punts en cap de les activitats d'avaluació. Per tant, no hi haurà possibilitat de recuperar-les.


Totes les activitats d'avaluació hauran de tenir una bona presentació, amb un vocabulari clar i comprensible, els documents consultats hauran d'estar correctament citats en el text i referenciats a l'apartat de Referències (segons la sisena versió de la normativa APA), i sense faltes d'ortografia (es penalitzarà 0'1 punts per cada falta fins a un màxim de 1,5 punts).

Qualsevol treball copiat, parcialment o totalment, d'algun altre company/a o material es puntuarà amb un 0 sense possibilitat de repetir-lo.

No es controlarà l’assistència a classe però si que es tindrà en compte l’assistència i la participació en la qualificació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat aquell estudiant que no presenti o realitzi totes les activitats d'avaluació.

Observacions

Es recomana assistir a classe el primer dia per tal de conèixer quin és el funcionament de l'assignatura i sobretot, per tal de poder negociar el sistema d'avaluació conjuntament.

Aquells estudiants que no puguin assistir a classe el primer dia cal que es posin en contacte, a través del correu electrònic, amb la professora.