Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La vida quotidiana com a àmbit d'intervenció de l'educador social. Definició dels principals contexts de vida quotidiana (família, escola, formació, món laboral, temps lliure i lleure). Factors de risc i de protecció en els diferents contexts. La intervenció socioeducativa en els diferents contexts. Elaboració de propostes d'intervenció en contexts de vida quotidiana. L'entrevista com a instrument per a la intervenció socioeducativa.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIONA LLOPART ROSSELL  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA  / MYRTE MONSENY MARTINEZ  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA  / MONTSERRAT MUSELLAS SALA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
 • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
 • 20. - Intervenir en situacions de crisisi familiar i social
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Desenvolupament i relacions entre escola, família i comunitat: el rol de l'educador/a

          1.1. El desenvolupament humà en els principals contextos de vida quotidiana.

          1.2. Intervenció socioeducativa en contextos de vida quotidiana: escola, família i comunitat.

          1.3. L’educador social en les relacions interpersonals: comportaments prosocials, agressius i disruptius.

2. Unitat Formativa 2: Metodologies, eines i instruments per a la intervenció en crisi i en la vida quotidiana.

          2.1. Eines i instruments d’observació, registre i diagnòstic.

          2.2. Metodologies d’intervenció aplicats a contextos professionals.

          2.3. Tipus de intervencions.

3. Unitat Formativa 3: L’atenció a la persona i a les seves competències.

          3.1. Coneixement, consciencia i gestió d'un/a mateix/a i de les pròpies necessitats.

          3.2. Autoconcepte/identitats, autoestima i autoimatge.

          3.3. Maduresa psicològica: desenvolupament. Processos evolutius (maduració vs. aprenentatge), desenvolupament i adaptació a l’ambient, heretabilitat de trets psicològics i de caràcter, intel•ligència, socialització i diferències culturals. Fases del desenvolupament individual i característiques principals (primera infància, infància tardana, adolescència, joventut, maduresa i vellesa).

          3.4. Resiliència. Definició des de la vessant individual i psicològica. Característiques individuals, factors de risc i de protecció. Alguns exemples.

          3.5. Intervenció socioeducativa per a la millora de les competències personals. Factors i indicadors: risc, vulnerabilitat, protecció, desemparament, prevenció.

4. Unitat Formativa 4. L'atenció a la família.

          4.1. Cicle vital i família.

          4.2. Vincle familiar i aferrament.

          4.3. Resiliència familiar.

          4.4. Competències/habilitats parentals.

          4.5. Factors de risc i de protecció de la família.

          4.6. Intervenció en crisi.

5. Unitat Formativa 5. Vincles, dinàmiques i desenvolupament personal en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

          5.1. Comunitats de pràctica. Anàlisis de dinàmiques socials i/o comunitàries.

          5.2. Participació, afiliació, alineació, corredoria.

          5.3. Àrees de vida quotidiana.

                    5.3.1. Escola.

                    5.3.2. Oci

                    5.3.3. Treball

          5.4. Trajectòries i itineraris.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 50,00 50,00
Elaboració individual de treballs 20,00 80,00 100,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Sessió expositiva 50,00 5,00 55,00
Sessió pràctica 9,00 0 9,00
Visionat/audició de documents 6,00 25,00 31,00
Total 85,00 190,00 275

Bibliografia

 • Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Canclini, NG (2005). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Castells, M. (2003). L'Era de la informació: economia, societat i cultura. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castillo, M., Galán, D., i Pellissa, Bru (2012). Acció socioeducativa a l’escola. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Cava, MJ, y Musitu, G. (1999). Evaluación de un programa de intervención para la potenciación de la autoestima. Intervención psicosocial, 3(8), 369-383 Catàleg
 • Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Espacio. Catàleg
 • Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Dubet, F. (2002). El declive de la institución.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Freire, P. (1983). Pedagogía del oprimido. Méxic: Siglo XXI. Catàleg
 • González, M.P. (1995). Orientaciones teoricas fundamentales en psicología de los grupos. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Gracia, E., Herrero, J. y Musitu, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Gracía Vega, L. (1999). Configuración histórica del concepto de autoimagen. Revista de historia de la psicología, 3-4(20), 405-414 Catàleg
 • López, F (2008). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Llena, A i Parcerisa, A (2009). La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Sarrado, J.J., Fernández-Díaz, E. (2012). El educador social en centros educativos. Editorial Dykinson, S.L..
 • Manciaux, M. (2003). La resiliencia: resistir y rehacerse. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Tafjel, H. (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, N (2005). Temes de psicologia social: la interacció i la . Valls: Copssetània. Catàleg
 • Trenholm, S. & Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. NY: Oxford Press. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: ICE Ub - Horsori. Catàleg
 • Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Barcelona: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball 1 Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 15
Treball 2
Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 35
Treball 3 Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 30
Treball 4
Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 20

Qualificació

Qualificació
L’avaluació dels estudiants es farà mitjançant el següent sistema d’avaluació contínua.
1. Presentació de les 4 activitats de treball dirigit proposades per les professores, de les quals cal aprovar-les totes.
2. Cal assistir com a mínim al 80% de les classes.
3. En cas de suspendre alguna de les activitats, o de no assolir el mínim d'assistència requerit, caldrà presentar-se a l'examen final pel que fa a la part corresponent a l'activitat suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:

Es considera NO PRESENTAT
1. Si l'estudiant no presenta alguna de les 4 activitats ni tampoc l'examen.