Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures d'infermeria dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona, família i/o assistent. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració d'infermeria. Atenció i cures d'infermeria als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o assistents principals, infants i adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb infants i família.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / SILVIA CAIRO COROMINAS  / CONCEPCION CARLES PICART  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / ANGEL ROMERO COLLADO

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA CAIRO COROMINAS  / CONCEPCION CARLES PICART  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / ANGEL ROMERO COLLADO

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Embaràs.

          1.1. Desenvolupament embrionari i fetal

          1.2. Diagnòstic d'embaràs i canvis fisiològics

2. Embaràs. Visites i controls.

3. Patologia de l'embaràs. HTA.DTB.Isoinmunització. Atenció i cures.

4. Patologia de l'embaràs.Hiperhemesi. Mola. Avortament. SIDA. Atenció i cures.

5. Part. Fisiologia del bebé.Atenció i cures.

6. Part. Fisiologia de pelvis i moviment.Atenció i cures.

7. Part.Fisiologia del treball uterí i del periné.Atenció i cures.

8. Abordatge del dolor de part.Analgo-anestèsia. Atenció i cures.

9. Induccions de part. Atenció i cures.

10. Distòcies de part.Atenció i cures.

11. Emergències:DPPNI.Prolapse de cordó.Placenta prèvia. Atenció i cures.

12. Atenció i cures al puerperi

13. Adaptació a la vida extrauterina i característiques anatomofisiològiques del nadó pre terme i post terme. Atenció i cures al nadó i la seva família.

14. Atenció i cures a l'infant amb problemes de salut i a la seva família:

          14.1. Problemes respiratoris i/o cardíacs

          14.2. Problemes nutricionals i/o digestius

          14.3. Problemes infecciosos i/o neurològics

          14.4. Problemes nefrourinaris

          14.5. Problemes quirúrgics

15. Atenció i cures a l'infant en situacions especials i a la seva família.

          15.1. Inmunització i prevenció de la malaltia

          15.2. Malalties propies de la infància

          15.3. Accidents Infantils

          15.4. Situació crítica

          15.5. Maltractament infantil

16. Atenció a l'infant amb malaltia crònica i/o terminal i a la seva família.

17. SEMINARIS MATERNAL

          17.1. Climateri. Un nou inici.

          17.2. Alletament i vincle

          17.3. Postpart. El quart trimestre

18. SEMINARIS INFANTIL

          18.1. Càlcul i dosificació de medicació.

          18.2. Dolor a la infància.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 10,00 15,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 13,00 18,00
Seminaris 10,00 20,00 30,00
Sessió expositiva 57,00 105,00 162,00
Total 77,00 148,00 225

Bibliografia

 • Díaz Gómez, Marta (2006 ). Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia . Madrid, (etc.): McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tamez, Raquel Nascimento (2008 ). Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal : asistencia del recién nacido de alto riesgo (3a ed.). México: Médica Panamericana. Catàleg
 • Seguranyes Guillot, Glòria (cop. 2000 ). Enfermería maternal . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Donat Colomer, Francisco (2000 ). Enfermería maternal y ginecológica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Inarejos García, María (cop. 2001 ). Enfermería pediátrica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Amigó, Esteve (1999 ). Protocol de salut mental infantil i juvenil : programa deseguiment del nen sa . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Fernández Bardón, Rosa (2003 ). Protocol d'assistència al part i al puerperi i d'atenció al nadó . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Manual de vacunacions (2006 ) (4a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Salut. Catàleg
 • Cuidados en el parto normal (1996 ). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Departamento de Investigación y Salud Reproductiva. Recuperat 07-07-2011, a http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24_spa.pdf Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Calaf Alsina, Joaquim (2005 ). Manual básico de anticoncepción (3ª ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • González-Merlo, J. et al (2006). Obstetrícia (5ena). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Calais-Germain, B.; Vives, N. (2009). Parir en movimiento (1a). Barcelona: La liebre de marzo. Catàleg
 • Ball, Jane W (DL 2011 ). Enfermería pediátrica : asistencia infantil (4a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Alario, Anthony J (cop. 2010 ). Guía práctica para la asistencia del paciente pediátrico . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ruza Tarrio, Francisco (2010 ). Manual de cuidados intensivos pediátricos : terapéutica, técnicas, medicaciones . Madrid: Norma-Capitel. Catàleg
 • Castán Mateo, Sergio Tobajas, Homs, José Javier Gotor Colás, Sofía. Gotor Colás, Mª Luz (D.L. 2013 ). Obstetricia para matronas : guía práctica . Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Aguilar Cordero, María José (cop. 2012 ). Tratado de enfermería del niño y del adolescente : cuidados pediátricos (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • MacDonald, Mhairi G. (cop. 2005 ). Atlas de procedimientos en neonatología (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Medica Panamericana. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Schulte, Elizabeth B (cop. 1999 ). Enfermería pediátrica de Thompson . México: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Cloherty, John P. (cop. 2012 ). Manual de neonatología (7ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Magistrals. Per superar aquesta part, caldrà aprovar amb nota de 5, cadascuna de les 2 activitats d'avaluació continuada programades (mitjançant prova escrita) que inclourán els continguts corresponents treballats a classe.

Cada activitat d'avaluació s'ha d'aprovar per separat i si no se supera es podrà optar a l'activitat recuperable de la o les part/s suspesa/es, sempre i quan l'estudiant s'hagi presentat a la prova d'avaluació continuada corresponent.

Cal tenir les dues proves d'avaluació continuada d'aquesta part aprovades per fer mitjana amb la resta d'activitats programades a l'assignatura
60
Seminaris Maternal L'assitència als 3 seminaris de maternal es 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada inclou tots els continguts treballats en els 3 seminaris. Cal superar-la amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
Seminaris Infantil L'assitència als 2 seminaris d'infantil és 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada inclou tots els continguts treballats en els 2 seminaris. Cal superar-la amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
Aprenentatge Basat en Problemes (procés) Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

10
Aprenentatge Basat en Problemes (contingut) Conjuntament amb l'avaluació dels continguts de les classes magistrals de maternal i/o d'infantil, s'avaluarán mitjançant prova escrita els continguts de l'assignatura treballats a l'abp.

Per superar aquesta part, caldrà aprovar-la emb nota de 5.

Cada activitat d'avaluació s'ha d'aprovar per separat i si no se supera es podrà optar a l'activitat recuperable de la o les part/s suspesa/es, sempre i quan l'estudiant s'hagi presentat a la prova d'avaluació continuada corresponent.

Cal tenir la prova d'avaluació continuada d'aquesta part aprovada per fer mitjana amb la resta d'activitats programades a l'assignatura
10

Qualificació

LA NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a les 2 proves escrites de la part teòrica, 60% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris de maternal, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris d'infantil, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'ABP (procés), 10% de la nota final.
La nota obtinguda a la prova escrita de l'ABP (contingut), 10% de la nota final.

Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats.

És IMPRESCINDIBLE haver assistit a TOTS els seminaris de maternal i d'infantil per poder accedir a la prova d'avaluació continuada de cada bloc a cada bloc.

L'assitència a l'ABP es 100% obligatòria.

Els seminaris d'infantil i de maternal així com l'ABP, son activitats recuperables si no s'han superat les activitats d'avaluació continuada corresponents, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

Es farà una única activitat recuperable a final de curs, aquesta estarà formada per una sola prova escrita que inclourà les diferents parts de teoria, seminaris i ABP (contingut). L'estudiant farà només la/les parts de la prova corresponent a la/les no aprovades amb l'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

En cas de no superar-se ni amb l'avaluacio continuada ni amb l'activitat recuperable algun dels criteris de qualificacio de l'assignatura amb nota de 5, l'assignatura quedarà suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti a alguna de les activitats d'avaluació continuada (magistrals, seminaris, abp)i/o la no assitència a les activitats obligatòries.Observacions

Es recomana l'assitència a les classes magistrals

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.