Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA Reflexió sobre la contemporaneïtat i la seva implicació en la qüestió de gènere. Les classes d'aquesta assignatura seran fetes en castellà. ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL Identificació de diferents formes de gestió cultural, atenent exemples d'aplicació en l'àmbit públic i en el privat, i anàlisi de la seva incidència en la producció, difusió i recepció de la cultura al món contemporani. Les classes d'aquesta assignatura seran en fetes en català.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Amanda Braga de Melo Fadigas  / Ingrid Guardiola Sanchez
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE5- Analitzar i desenvolupar coneixements i continguts específics sobre la gestió de la cultura
 • CE6- Integrar la perspectiva de gènere en les ciències socials
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA (Amanda Braga/6ECTS/1S/Castellano) 1. LA MODERNIDAD Y LA CONTEMPORANIDAD DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 1.1. La 1ª Ola feminista 1.2 La 2ª Ola feminista 1.3 La 3ª Ola feminista 1.4 La 4ª Ola feminista 2. ENFOQUE DE GÉNERO 2.1. Entendiendo los conceptos básicos 2.2 La construcción de la discriminación 2.3 Interseccionalidad 3. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO APLICADA A LA COMUNICACIÓN 3.1 La comunicación y las representaciones de género 3.2 Ejes para una comunicación con equidad de género 4. TÓPICOS ESPECIALES 4.1 Género e identidad cultural 4.2 Identidad LGBT+ y cultura 4.3 Nuevas masculinidades 4.4 Comunicación sexista 4.5 La representatividad de género en los medios y en la cultura

2. ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL (Íngrid Guardiola/6ECTS/2S/Català) Tema 1. Per a què serveix la cultura Tema 2. Diferents models de gestió cultural • Canvis en les formes de gestió i consum cultural. • Finançament i cultura: inversions privades, subvencions públiques, microfinançament, mecenatge • El cas del Teatre Lliure. • Cas pràctic. Sortida La Volta Tema 3. Polítiques culturals • Panoràmica i anàlisi de les institucions culturals • Panoràmica i anàlisi dels equipaments culturals • Polítiques culturals, el cas de l’ICUB. • Legislació, documents i cultura: dels llibres blancs als plans estratègics i els informes de cultura Tema 4. Gestió d’activitats culturals. Elaboració de projectes. • Fases dels projectes culturals. • Projectes editorials. • Projectes expositius. o Estudi de cas pràctic. o Orígens dels museus i algunes lectures critiques o Anàlisi sobre algunes exposicions: de la idea al públic o Incorporació del vídeo i les noves tecnologies al museu • Activitats culturals. Tema 5. Internet: nous espais i reptes en la gestió cultural. l

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 34,50 76,00 27,50 138,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 16,00 43,00 0 59,00
Sessió participativa 22,50 0 22,50 45,00
Total 73,00 119,00 50,00 242

Bibliografia

 • Amorós, Cèlia (DL 2001 ). Feminismo y filosofía . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Duby, Georges (1992- ). Historia de las mujeres en Occidente . Madrid: Taurus [etc.]. Catàleg
 • Rodríguez Magda, Rosa María (1997 ). Mujeres en la historia del pensamiento . [Rubí]: Anthropos. Catàleg
 • Rodríguez, Rosa María (1999 ). Foucault y la genealogía de los sexos . México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Catàleg
 • McDowell, Linda (cop. 2000 ). Género, identidad y lugar : un estudio de las geografías feministas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Sabaté Martínez, Ana (DL 1995 ). Mujeres, espacio y sociedad : hacia una geografía del género . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Butler, Judith (2006 ). Gender trouble : feminism and the subversion of identity . New York: Routledge. Catàleg
 • Gender, place and culture (1994- ). Abingdon: Carfax. Recuperat 02-07-2012, a http://www.informaworld.com/openurl?genre=journal&issn=0966-369X Catàleg
 • Cavana, María Luisa Puleo, Alicia H. Segura, Cristina (2004 ). Mujeres y ecología : historia, pensamiento, sociedad . [Madrid]: Asociación Cultural Al-Mudayna. Catàleg
 • Puleo, Alicia H (2000 ). Filosofía, género y pensamiento crítico . Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid. Catàleg
 • Carbonell, Neus (2003 ). La Dona que no existeix : de la Il·lustració a la Globalització . Vic: Eumo :Universitat de Vic. Catàleg
 • AAVV (2011). Arte y eficiencia : el sector de la cultura visto desde la empresa. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra : IESE Business School. Catàleg
 • Cultura de la gestión : reflexiones sobre el oficio de administrar proyectos par (2010). Marchiaro, Pancho . Caseros, Argentina: RGC Libros. Catàleg
 • Roselló, David (2010). Institucions, empreses i entitats culturals : els agents culturals . Barcelona: UOC. Catàleg
 • AAVV (2009). Gestión de proyectos culturales : análisis de casos . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Friedmann, Reinhard (2009). Arte y gestión : una poética para el gerente del tercer milenio . Gijón: CICEES. Catàleg
 • Vives, Pedro A. (2007). Glosario crítico de gestión cultural . Granada: Comares : Junta de Andalucía,. Catàleg
 • Roselló, David (2007). Diseño y evaluación de proyectos culturales : de la idea a la acción . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cuadrado García, Manuel (2002). El Consumo de servicios culturales . Madrid: ESIC. Catàleg
 • Subirós, Pep (1999). Estratègies culturals i renovació urbana . Barcelona: Aula de Barcelona. Catàleg
 • Francesca R. Uccella (2013). Manual de patrimonio literario. Ediciones Trea. Catàleg
 • (2010). Notes on women in the global city: Chicago. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist ,, . Recuperat , a http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09663691003737678#.U7SC5_l_t6c Catàleg
 • (2011). LGBTQs in the City, Queering Urban Space. International Journal of Urban and Regional Research,, . Recuperat , a http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2010.01030.x/abstract Catàleg
 • Dones treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere (2011). . Recuperat , a http://punt6.files.wordpress.com/2011/03/dones-treballant-final-baixa.pdf
 • Coll-Planas, Gerard (DL 2010 ). La Voluntad y el deseo : la construcción social del género y la sexualidad : el caso de lesbianas, gays y trans . Madrid: Egales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ASSIGNATURA "GÉNERE, SOCIETAT I CULTURA". Lectura de text i relació amb fets reals trobats als mitjans de comunicació -La pertinència i coherència del treball presentat - L'aplicació de la teoria al treball pràctic - L'originalitat i qualitat acadèmica del treball. 30 No
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA.Avaluació Basada en Problema (ABP) -La pertinència i coherència del treball presentat - L'aplicació de la teoria al treball pràctic - L'originalitat i qualitat acadèmica del treball.
20 No
ASSIGNATURA GESTIO CULTURAL (Ingrid Guardiola) Treball de reflexió
• Què és la cultura, per a què serveix (màx.1pàg., 1,5punts)
• Diferents models de gestió cultural (màx.2 pàg. 2,5p.)
• Gestió d’activitats expositives (màx. 2 pàg. 2,5p.)
• Polítiques culturals locals (màx. 1 pàgina 2p.)
• Diccionari de conceptes claus. (màx. 1 pàg. 1,5p.)
• Es valorarà:
o Correcció ortogràfica i gramatical. Redacció i estil.
o Capacitat discursiva, maduresa intel·lectual.
o Assimilació dels continguts i dels conceptes treballats a classe i en les diferents sortides i flexibilitat intel·lectual per a utilitzar-los.
50 No

Qualificació

BLOC "GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA":

L'avaluació és continuada i es fonamenta en dos blocs d'activitats:

1. AVALUACIÓ INDIVIDUAL (60% de la nota del bloc)
Lectura de text i relació amb fets reals trobats als mitjans de comunicació

Totes les pautes de les activitats avaluatives i els criteris seran donats a l'aula en una sessió prèvia. La detecció de plagi suposarà una nota 0. Els treballs lliurats fora de termini no seran acceptats.


2. AVALUACIÓ EN GRUP (40% de la nota del bloc)
APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMA (ABP)
- Totes les pautes i criteris d'avaluació de l'ABP seran donats a l'aula en una sessió prèvia.
- Consta sessions obligatòries a l'aula amb supervisió i mentoria de la professora.
- A més, es faran sessions de presentació dels treballs en grup, també a l'aula.
- Totes les activitats relacionades a l'ABP puntuen.

NOTA: totes les avaluacions de l'ASSIGNATURA "GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA", tan oral com escrita, han de ser lliurades en castellà.

ASSIGNATURA "GESTIÓ CULTURAL", CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
- La pertinència i coherència del projecte general.
- L'adequació dels continguts impartits a l'aula aplicats com a referències.
- L'originalitat i risc del projecte.
- L'elaboració d'un pressupost viable.
- La bona redacció i presentació del mateix.
Es prendrà en consideració que quedi reflectit el següent:
- Coneixement de les institucions culturals.
- Coneixement del "mercat cultural" actual en l'àmbit discogràfic, editorial i museogràfic, des del funcionament de les institucions, els agents culturals que treballen en el sector, fins a conèixer els diferents processos de producció en els respectius àmbits.
- Coneixement dels canvis que ha implicat l'aplicació de les TIC als projectes culturals.
- Coneixement del marc legal en el qual es desenvolupa la gestió cultural avui en dia.
- Es tindrà en compte la correcció en la redacció dels projectes tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramàtical com lèxic.

ASSIGNATURA "GESTIÓ CULTURAL", ACTIVITAT D'AVALUACIÓ:

TREBALL 01 · PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE EDITORIAL / CULTURAL:

Data de presentació:
Final de curs

Extensió:
5-8 pàgines (índex, bibliografies i annexos apart)

Tema:
ideació i elaboració d’un projecte cultural ja sigui en l’àmbit musical, en l’àmbit editorial literari o periodístic o en l’àmbit dels festivals. Els projectes poden centrar-se en un tema determinat, en una àrea cultural específica o ser transversals. Els mitjans de comunicació implicats poden ser exclusivament digitals, impresos o en altres suports físics, basats en l’activitat puntual, en l’activitat seqüencial, etc.

Estructura:
- Descripció general del projecte
- Entitat que organitza el projecte i descripció de la mateixa
- Objectius artístics-culturals
- Programa d’activitats
- Calendari de producció
- Pla de comunicació
- Resultats previstos
- Descripció dels recursos i viabilitat econòmica
- Conclusions
- Material gràfic
- Descripció dels referents: projectes o referències que han influenciat o motivat el vostre projecte. Poden ser tant els que han estat comentats a classe o d’altres projectes (sempre ben referenciats). Argumentar l’àmbit d’influència.


TREBALL 02 · PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE CURATORIAL:

Data de presentació oral:
Primera quinzena de maig

Data de presentació escrita:
Final de curs

Extensió:
10 pàgines (índex, bibliografies i annexos apart)

Tema:
elaboració d’un projecte curatorial. El tema i l’àmbit expositiu, així com el material a utilitzar són completament flexibles. Cal tenir present que fer una exposició no és exclusiu dels museus i que l'àmbit d'acció no necessàriament s'ha de referir al passat o a autors morts. Cal escollir un tema en el qual tingueu molt d’interés.

Estructura:
- Descripció general del projecte
- Entitat que organitza el projecte i descripció de la mateixa
- Objectius artístics-culturals i context motivacional del projecte
- Estructura del projecte
- Àmbit expositiu
- Calendari de producció
- Pla de comunicació
- Resultats previstos
- Descripció dels recursos i viabilitat econòmica
- Conclusions
- Material gràfic
- Descripció dels referents: projectes o referències que han influenciat o motivat el projecte. Poden ser tant els que han estat comentats a classe o d’altres projectes (sempre ben referenciats). Argumentar l’àmbit d’influència.

Nota: La nota podrà baixar o pujar en funció de la implicació de l'alumne/a i el treball a l'aula.

Avaluació única:
Els alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un treball per a cada bloc de l'assignatura. Cada treball valdrà el 50%, sumant així el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
El docent estarà disponible per a l'atenció a l'estudiant, tant presencial com virtual, demanant cita prèvia per correu electrònic.


ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL
En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle.
Si es necessita recórrer a les tutories virtuals, es podrà fer amb el programari GoogleMeet.

ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL
La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle. Les classes virtuals es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: GoogleMeet) o es podran usar programaris alternatius com Zoom o Jitsi en el cas que s’acordi prèviament amb l’alumnat.
Si es necessita recórrer a les tutories virtuals es podrà fer amb el programari Zoom si no és un inconvenient ni per al professor ni per a l'estudiant.

Observacions

.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
En el cas de l'escenari de semi-presencialitat, la part virtual de la classe es farà amb l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate) dins de l'horari habitual de classe.
En el cas de l'escenari de confinament, la virtualització de la docència es farà a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: Blackboard Collaborate) dins de l'horari habitual de classe.

NOTES:
En el cas d'impossibilitat eventual de la tutora de fer alguna classe virtual, aquesta serà gravada i lliurada als estudiants dins de l'horari habitual de l'assignatura.
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.


ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia.
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.

Modificació de l'avaluació:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
Es mantenen els criteris d'avaluació. Les activitats avaluatives seran online. L'Avaluació Basada en Problemes també serà online, i les instruccions detallades es donaràn a l'aula.

ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL
Es mantenen els criteris d'avaluació. Les activitats avaluatives seran online.

Tutoria i comunicació:
ASSIGNATURA GÈNERE, SOCIETAT I CULTURA
Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, la comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet. Les tutories es faran per Google meet, o si necessari amb Zoom o amb algun altre programari que faciliti la UdG.

Tant a l'escenari de semi-presencialitat quant de confinament, es mantindrà l'horari de classe. Per a les tutories virtuals s'haurà de demanar cita prèvia per correu electrònic.

ASSIGNATURA GESTIÓ CULTURAL
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle, correu electrònic o google meet.

També es podrà recórrer al Zoom o al Jitsi, ja que no necessita de cap descàrrega, és software lliure i funciona per enllaç, per tant, només es necessita connexió a internet i un navegador (s'informarà prèviament a l'alumnat a través del chat del Moodle).


Es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.