Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. Anàlisi de la gènesi i el desenvolupament de la comunicació de masses. Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup SD

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Identificar i descriure les estructures i processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • Analitzar els fets a partir d’una guia externa, identificant les causes i expressant l’opinió personal de forma sintètica.
 • Comunicar en llenguatge propi de cada un dels mitjans tradicionals, en les seves formes combinades (multimèdia) o suports digitals
 • Comunicar-se de manera efectiva i correcta oralment i per escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats, i de diferent procedència i format, respectant l’autoria de les fonts.
 • Identificar l’ús de les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives en els diferents mitjans o sistemes mediàtics i interactius (multimèdia), més adequades a cada situació, en l’àmbit personal i professional.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ (Lluís Costa)

          1.1. La comunicació en el context de la societat

          1.2. Gènesi i consolidació de la premsa de masses

          1.3. La comunicació local en l'era de la globalitat

          1.4. 1.4 Comunicar i informar a les administracions locals

2. LLENGUA ORAL I ESCRITA (Anna-Maria Corredor)

          2.1. Oralitat i llengua escrita

          2.2. Parlar en públic: tècniques i recursos

          2.3. Elaboració i organització del discurs oral

          2.4. Elaboració i organització del discurs escrit

          2.5. L'operació de llegir

          2.6. Tipologies de comunicació

3. Teoria de la Comunicació (Lluís Muntada)

          3.1. Societat, cultura i Comunicació social

          3.2. Esfera pública i esfera privada

          3.3. L'opinió pública

          3.4. Mitjans de comunicació i cultura de masses

          3.5. Principals grups comunicatius catalans i espanyols

          3.6. Qualitat informativa i democràtica de la comunicació

          3.7. Ètica i informació

          3.8. Principals teories de la Comunicació

          3.9. Principals teories de la recepció comunicativa

          3.10. Tecnologia i comunicació. Globalització de la informació

          3.11. Sistemes d'audiències

4. Pràctica de la teoria de la comunicació

          4.1. Gèneres periodístics

          4.2. Gèneres informatius i gèneres d'opinió

          4.3. La notícia i el reportatge

          4.4. Casos d'estudi

5. INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES (Mònica Puntí)

          5.1. La Publicitat i les Relacions Públiques en el context mediàtic

          5.2. Publicitat

                    5.2.1. Història de la publicitat

                    5.2.2. Conceptes de publicitat

                    5.2.3. El procés de la comunicació publicitària

                    5.2.4. La investigació i l'eficàcia publicitària

          5.3. Relacions Públiques

                    5.3.1. Conceptes de relacions públiques

                    5.3.2. Tècniques de relacions públiques

                    5.3.3. Processos de treball

          5.4. Noves tendències en Publicitat i Relacions Públiques

6. RESEARCH IN SOCIAL COMMUNICATION (Jordi Serra)

          6.1. Presentation. Research in Social Communication: Basic aspects.

          6.2. Main techniques applied to social sciences.

                    6.2.1. Qualitative Techniques

                    6.2.2. Quantitative Techniques

          6.3. Theoretical Framework

                    6.3.1. Kinds of quotations

          6.4. Kinds of Research in Social Sciences

          6.5. Bibliography

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 100,00 55,00 155,00
Anàlisi / estudi de casos 150,00 165,00 315,00
Sessió expositiva 5,00 25,00 30,00
Total 255,00 245,00 500

Bibliografia

 • BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós.
 • BERGANZA, Mª Rosa; RUIZ SAN ROMÁN, José A.; GARCÍA GALERA, Carmen... [et al.] (2005). Investigar en comunicación: guia práctica de métodos y técnicas de investigación. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • BERRIO, Jordi (1990). L'opinió pública i la democràcia. Barcelona: Pòrtic.
 • BERRIO, Jordi (dir) (1997). Un segle de recerca sobre comunicació a Catalunya.. Bellaterra: UAB.
 • CASASÚS, Josep Maria (1987). El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial edicions catalanes.
 • Cebrián, Juan Luis (2009 ). El Pianista en el burdel . Barcelona: Galaxia Gutenberg [etc.]. Catàleg
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2001). Informe sobre la revisió del model de televisió local a Catalunya. Document marc. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2004). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • COSTA, Lluís (2000). El Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona. Girona: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2009 ). La Comunicació local . Barcelona: UOC. Catàleg
 • COSTA, Lluís (2003). Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003). Girona: Institut d'Estudis Gironins/Ajuntament de Girona.
 • COSTA, Lluís (2005). Televisió de Girona. La comunicació de proximitat en l'era de la globalització. Girona: Televisió de Girona.
 • CHOMSKY, Noam; RAMONET, Ignacio (2006). Como no venden la moto. Información, poder y concentración de medios (20). Barcelona: Icaria-Mas Madera.
 • Diezhandino Nieto, Mª Pilar (2007 ). Periodismo y poder : políticos, periodistas y ciudadanos voluntariamente desinformados . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2005. CAC,, Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe de la comunicació a Catalunya, 2005-2006. InCom-UAB,, Catàleg
 • EGUIZÁBAL, RAÚL (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • EPSTEIN, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets.
 • FENOLL, Carme; LLUECA, Ciro (2006). Ajuntament a Internet: anàlisi a les comarques de Girona, 2001-2006. Item. Revista del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, (42), Catàleg
 • GIRONA DURAN, Ramon (2009). Why We Fight de Frank Capra. El cinema al servei de la causa aliada. (1ª). València: Edicions de la Filmoteca. Catàleg
 • GOMERY, Douglas (1991). Hollywood: el sistema de estudios. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís (1992). La gènesi de la premsa de masses a Catalunya (1902-1923). Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles; PRIETO DEL PINO, Mª Dolores (2009). Manual de publicidad (1a). Madrid: ESIC. Catàleg
 • GUBERN, Román (1996). Historia del cine. Barcelona: Ed. Lumen. Catàleg
 • GUIMERÀ, Josep Àngel (2006). La televisió local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions (1976-2005. Bellaterra: UAB.
 • Jiménez Morales, Mònika (2010 ). Introducció a la publicitat . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • MICÓ, Josep Lluís (2006). Periodisme a la xarxa. Llenguatge nou d'un ofici vell. Barcelona: Eumo editorial.
 • MORAGAS, Miquel de; PRADO, Emili (2000). La televisió pública a l'era digital. Barcelona: Pòrtic/Centre d'Investigació de la Comunicació.
 • PEREZ PERUCHA, Julio (ed.) (1991). Surrealistas, surrealismo y cinema. Barcelona: Fundació La Caixa. Catàleg
 • PRADO, Emili; MORAGAS, Miquel de (2002). Les televisions locals a Catalunya. De les experiències comunitàries.... Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • RABADÁN PEREA, Josep Vicenç (2002). Els butlletins d'informació municipal (BIM): entre la informació i la propaganda. Dins R.López, F. Fernández, A. Durán (Ed.), La prensa local y la prensa gratuita (, p. 301-309). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. Catàleg
 • RODRÍGUEZ, M. del Mar; MARAURI, I; PÉREZ, Jesús A. (2006). La comunicación institucional y de servicios. Las páginas web municipales de.... Anàlisi/UAB, (33), 63-78 Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1992). Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1919-1933. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1996). El montaje cinematográfico. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (2004). Cine y vanguardia. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SEOANE, M. Cruz; SÁIZ, M. Dolores (1996). Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936. Madrid: Alianza Editorial Textos. Catàleg
 • TERRICABRAS, Josep M. (1996). La comunicació. Tòpics i mites de la filosofia social. Barcelona: Proa.
 • Bourdieu, Pierre (1997 ). Sobre la televisió . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003 ). L'Era de la informació : economia, societat i cultura . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Eco, Umberto (cop. 2013 ). Interpretación y sobreinterpretación|cUmberto Eco ; con colaboraciones de Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ; compilación de Stefan Collini ; traducción, Juan Gabriel López Guix . Madrid: Akal. Catàleg
 • McQuail, Denis (cop. 2000 ). Introducción a la teoría de la comunicación de masas (Nueva ed. rev. y ampl.). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Wolfe, Tom (2012 ). El Nuevo periodismo (1a ed. en "Compactos"). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bernays, Edward L (cop. 2008 ). Propaganda . [Barcelona]: Melusina. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives. Proves escrites. Lectures. Treballs pràctics i anàlisi de casos (Lluís Muntada) Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 20
- Pràctiques d'expressió oral (exposició d'un tema davant la classe).
- Lectures de textos a determinar.
- Activitats de comprensió lectora.
- Pràctiques d'expressió escrita.
- Anàlisi de textos. (Anna-Maria Corredor)
L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada, per tant, es controlarà l'assistència a classe. La nota final serà la mitjana ponderada de les notes de tots els exercicis realitzats. 20
Conferències Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 5
Introducció a la Publicitat i les Relacions Públiques (Mònica Puntí): classes expositives, activitats a classe, lectures de bibliografia, treballs i proves escrites L'avaluació continuada constarà de l'assistència a classe i les pràctiques, els treballs (part pràctica, 50%) i dos proves escrites (part teòrica, 50%). S'han d'aprovar ambdues parts (teòrica i pràctica) per a fer mitjana i aprovar aquesta part del mòdul. 25
Classes expositives. Proves escrites. Lectures. Treballs pràctics i anàlisi de casos (Lluís Costa). Treballs (60%). Proves escrites (40%) 20
Research in Social Communication (Jordi Serra) - Entregar els exercicis i no venir a classe no implica seguir el model d’Avaluació Continuada.
- En aquesta part del mòdul només es contempla el model d’avaluació continuada.
- El 100% d’aquesta part del mòdul serà en anglès.
- Totes les activitats seran individuals. No hi haurà recuperacions de les pràctiques individuals.
- Presentar un treball / pràctica plagiada implicarà suspendre aquesta part del mòdul. La utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs comporta la qualificació de 0 (suspens).
- Es considera com a No Presentat l’alumne que no assisteix a classe i/o no entrega els exercicis a temps.
10

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor/ i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Altres consideracions d'avaluació:
- Dins les parts del mòdul es pot establir que es descomptarà nota de les activitats en cas d'errors ortogràfics i/o tipogràfics.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.