Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. Anàlisi de la gènesi i el desenvolupament de la comunicació de masses. Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques.
Crèdits ECTS:
20
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA M. CORREDOR PLAJA  / Lluís Costa Fernàndez  / Josep Lluís Fecé Gomez  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / Monica Punti Brun

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA M. CORREDOR PLAJA  / Lluís Costa Fernàndez  / Josep Lluís Fecé Gomez  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / Monica Punti Brun

Competències

 • Identificar i descriure les estructures i processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • Analitzar els fets a partir d’una guia externa, identificant les causes i expressant l’opinió personal de forma sintètica.
 • Comunicar en llenguatge propi de cada un dels mitjans tradicionals, en les seves formes combinades (multimèdia) o suports digitals
 • Comunicar-se de manera efectiva i correcta oralment i per escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats, i de diferent procedència i format, respectant l’autoria de les fonts.
 • Identificar l’ús de les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives en els diferents mitjans o sistemes mediàtics i interactius (multimèdia), més adequades a cada situació, en l’àmbit personal i professional.

Continguts

1. -INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ (Lluís Costa)

          1.1. La comunicació en el context de la societat

          1.2. Gènesi i consolidació de la premsa de masses

          1.3. La comunicació local en l'era de la globalitat

          1.4. 1.4 Comunicar i informar a les administracions locals

2. LLENGUA ORAL I ESCRITA (Anna-Maria Corredor)

          2.1. Oralitat i llengua escrita

          2.2. Parlar en públic: tècniques i recursos

          2.3. Elaboració i organització del discurs oral

          2.4. Elaboració i organització del discurs escrit

          2.5. L'operació de llegir

          2.6. Tipologies de comunicació

3. INTRODUCCIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS (Josep Lluís Fecé/Lluís Muntada)

          3.1. Introducció. La societat xarxa i la cultura de la convergència de mitjans (Josep-Lluís Fecé)

          3.2. Estructura del sistema audiovisual (Josep-Lluís Fecé)

          3.3. El treball als media: Publicitat, Relacions Públiques i marketing (Josep-Lluís Fecé)

          3.4. Publicitat i finançament dels mitjans audiovisual: Introducció a la programació i als estudis d’audiència (Josep-Lluís Fecé)

          3.5. Els mitjans de comunicació i la cultura de masses (Lluís Muntada)

          3.6. Esfera pública i esfera privada (Lluís Muntada)

          3.7. L'opinió pública (Lluís Muntada)

          3.8. Comunicació i societat (Lluís Muntada)

4. INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES (Mònica Puntí Brun)

          4.1. La Publicitat i les Relacions Públiques en el context mediàtic

          4.2. Publicitat

                    4.2.1. Conceptes de publicitat

                    4.2.2. El procés de la comunicació publicitària

                    4.2.3. Tipologia de la publicitat i mitjans publicitaris

                    4.2.4. La investigació i l'eficàcia publicitària

          4.3. Relacions Públiques

                    4.3.1. Conceptes de relacions públiques

                    4.3.2. Tècniques de relacions públiques

                    4.3.3. Processos de treball

          4.4. Noves tendències en Publicitat i Relacions Públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 72,00 101,00 173,00
Anàlisi / estudi de casos 38,00 112,00 150,00
Seminaris 40,00 20,00 60,00
Sessió expositiva 14,00 0 14,00
Total 164,00 233,00 397

Bibliografia

 • BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós.
 • BERRIO, Jordi (1990). L'opinió pública i la democràcia. Barcelona: Pòrtic.
 • BERRIO, Jordi (dir) (1997). Un segle de recerca sobre comunicació a Catalunya.. Bellaterra: UAB.
 • CASASÚS, Josep Maria (1987). El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial edicions catalanes.
 • Cebrián, Juan Luis (2009 ). El Pianista en el burdel . Barcelona: Galaxia Gutenberg [etc.]. Catàleg
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2001). Informe sobre la revisió del model de televisió local a Catalunya. Document marc. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2004). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • COSTA, Lluís (2000). El Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona. Girona: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2009 ). La Comunicació local . Barcelona: UOC. Catàleg
 • COSTA, Lluís (2003). Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003). Girona: Institut d'Estudis Gironins/Ajuntament de Girona.
 • COSTA, Lluís (2005). Televisió de Girona. La comunicació de proximitat en l'era de la globalització. Girona: Televisió de Girona.
 • CHOMSKY, Noam; RAMONET, Ignacio (2006). Como no venden la moto. Información, poder y concentración de medios (20). Barcelona: Icaria-Mas Madera.
 • Diezhandino Nieto, Mª Pilar (2007 ). Periodismo y poder : políticos, periodistas y ciudadanos voluntariamente desinformados . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2005. CAC,, Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe de la comunicació a Catalunya, 2005-2006. InCom-UAB,, Catàleg
 • EGUIZÁBAL, RAÚL (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • EPSTEIN, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets.
 • FENOLL, Carme; LLUECA, Ciro (2006). Ajuntament a Internet: anàlisi a les comarques de Girona, 2001-2006. Item. Revista del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, (42), Catàleg
 • GIRONA DURAN, Ramon (2009). Why We Fight de Frank Capra. El cinema al servei de la causa aliada. (1ª). València: Edicions de la Filmoteca. Catàleg
 • GOMERY, Douglas (1991). Hollywood: el sistema de estudios. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís (1992). La gènesi de la premsa de masses a Catalunya (1902-1923). Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles; PRIETO DEL PINO, Mª Dolores (2009). Manual de publicidad (1a). Madrid: ESIC. Catàleg
 • GUBERN, Román (1996). Historia del cine. Barcelona: Ed. Lumen. Catàleg
 • GUIMERÀ, Josep Àngel (2006). La televisió local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions (1976-2005. Bellaterra: UAB.
 • Jiménez Morales, Mònika (2010 ). Introducció a la publicitat . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • MICÓ, Josep Lluís (2006). Periodisme a la xarxa. Llenguatge nou d'un ofici vell. Barcelona: Eumo editorial.
 • MORAGAS, Miquel de; PRADO, Emili (2000). La televisió pública a l'era digital. Barcelona: Pòrtic/Centre d'Investigació de la Comunicació.
 • PEREZ PERUCHA, Julio (ed.) (1991). Surrealistas, surrealismo y cinema. Barcelona: Fundació La Caixa. Catàleg
 • PRADO, Emili; MORAGAS, Miquel de (2002). Les televisions locals a Catalunya. De les experiències comunitàries.... Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • RABADÁN PEREA, Josep Vicenç (2002). Els butlletins d'informació municipal (BIM): entre la informació i la propaganda. Dins R.López, F. Fernández, A. Durán (Ed.), La prensa local y la prensa gratuita (, p. 301-309). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. Catàleg
 • RODRÍGUEZ, M. del Mar; MARAURI, I; PÉREZ, Jesús A. (2006). La comunicación institucional y de servicios. Las páginas web municipales de.... Anàlisi/UAB, (33), 63-78 Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1992). Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1919-1933. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1996). El montaje cinematográfico. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (2004). Cine y vanguardia. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SEOANE, M. Cruz; SÁIZ, M. Dolores (1996). Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936. Madrid: Alianza Editorial Textos. Catàleg
 • TERRICABRAS, Josep M. (1996). La comunicació. Tòpics i mites de la filosofia social. Barcelona: Proa.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
–Classes expositives. Proves escrites. Treballs pràctics i anàlisi de casos (Lluís Costa). Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 25
- Pràctiques d'expressió oral (recitació, exposició...)
- Lectures de textos a determinar.
- Activitats de comprensió lectora.
- Pràctiques d'expressió escrita.
- Anàlisi de textos. (Anna-Maria Corredor)

- L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada. Cal assistir al 75% de les classes i presentar totes les pràctiques per poder ser avaluat. La nota final serà la mitjana ponderada de les notes de tots els exercicis realitzats.
25
Classes expositives Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 25
INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT (Mònica Puntí):
- Classe expositiva
- Al final de la classe sempre es farà una activitat de 5 o 10 minuts per tal de repassar els conceptes exposats i veure si han quedat clars
- En alguna classe es farà una activitat més llarga de comentari de text. El text serà relacionat amb la publicitat. Es presentarà un treball individual (treball 1)
- Es farà una anàlisi del procés d'una campanya publicitària des de l'inici de la idea fins que arriba al seu públic (treball 1).
- Hi haurà dues proves, una parcial i una final.
Hi ha dos sistemes d'avaluació: avaluació continuada o examen final. Cada alumne/a n'escollirà un a principi de curs i no es pot canviar d'opció. L'examen final serà la lectura de la bibliografia i la realització d'un examen. L'avaluació continuada constarà de l'assistència a classe i les pràctiques (10%), els treballs (part pràctica, 45%) i dos controls (part teòrica, 45%). Hi haurà dos treballs, un individual i l'altre en grup. Pel que fa als controls, un serà a meitat de curs i l'altre a final. El primer control alliberarà matèria, sempre i quan s'aprovi. S'han d'aprovar ambdues parts (teòrica i pràctica) per a fer mitjana i aprovar aquesta part de l'assignatura. 25

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.