Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en la seva bioproducció.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Anglès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
  • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
  • CE-13. Conèixer i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques.

Continguts

1. Introducció, definició i classificació de productes naturals. Aspectes generals: aillament, elucidació estructural, síntesi, biogénesi. Principals rutes biosintètiques.Elucidació de rutes biosintétiques. Síntesi de Productes Naturals. Síntesi química. Síntesis biomimétiques. Semisíntesi. Síntesi enzimàtica i quimioenzimàtica. Bioproducció.

2. Lípids: introducció i biosíntesi. Glicérids: clasificació. Síntesi de prostaglandines. Altres compostos relacionats. Aplicacions.

3. Policétids. Definició i exemples. Unitats de Acil-CoA. Mecanisme general de la biosíntesi de policètids. Policètids derivats de l’acetat. Policètids derivats de distintes unitats de l’acetat. Macrólids. Aplicacions.

4. Policétids. Definició i exemples. Unitats de Acil-CoA. Mecanisme general de la biosíntesi de policètids. Policètids derivats de l’acetat. Policètids derivats de distintes unitats de l’acetat. Macrólids. Aplicacions.

5. Isoprenoids. Origen metabólic a partir del mevalonat. Unitat estructural isoprenoide. Hemiterpens. Monoterpens. Sesquiterpens. Diterpens. Triterpens. Esteroïdes. Carotenoïdes. Aplicacions.

6. Compostos derivats del Ac. Shikímic: introducció, ruta biosintética. Metabolits ArC3. Metabolits ArC1 y ArC2. Polifenols. Lignans. Aplicacions.

7. Alcaloïdes y altres compostos derivats d’aminoàcids. Rutes biosintétiques. Alcaloïdes derivats del metabolisme de la ornitina i lisina. Alcaloïdes derivats del metabolisme de fenilalanina i tirosina. Alcaloïdes derivats del metabolisme del triptofà. Alcaloïdes derivats del metabolisme de l’àcid antranílic. Altres compostos derivats d’aminoàcids. Pèptids i derivats. Aplicacions.

8. Biosíntesi de carbohidrats, pèptids i proteïnes en relació a la seva Bioproducció i les seves aplicacions.

9. Química de Nucleósids, nucleótids i ácids nucleics: estructures primaria y secundaria. ARN. Síntesi de nucleósids i nucleótids. Síntesi d’oligonucleótids. Compostos mimètics de ADN i ARN: PNAs, siRNAs. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 40 35 75
Total 40 35 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els estudiants han de preparar un treball al llarg del curs i exposar-lo oralment al final. L'avalució es fa tenint en compte el treball, la presentació oral i el nivell de coneixement de la matèria que demostrin a les preguntes.

Els continguts s'agrupen en tres grans blocs:

1. Coneixement estructural de cadascuna de les families de productes naturals estudiades. Tasca d'avaluació: Elaboració d'un resum d'estructures, nomenclatura, origen, aplicacions(biològiques i no-biològiques) dels productes naturals.

2. Coneixement sobre els aspectes biosintètics dels productes naturals. Tasca d'avaluació: Estudi d'un cas de biosíntesi amb detall mecanistic.

3. Estudi d'un cas de bioproducció. Aplicacions i impacte tecnològic.
treball, continguts, compressió, format i aplicació conceptes bàsics 100

Qualificació

Mètodes docents:

Els estudiants tenen a la seva disposició via internet material divers per preparar i seguir els diverssos temes del curs. web: www.eduardbardaji.com.

Les sessions magistrals d'aula es dediquen a centrar i consolidar cada tema.

Els estudiants ha de preparar un treball i exposar-lo oralment al final del curs. L'avalució es fa tenint en compte el treball, la presentació i el nivell de coneixement de la matèria que demostrin a les preguntes.

Els continguts s'agrupen en tres grans blocs:

1. Coneixement estructural de cadascuna de les families de productes naturals estudiades. Tasca d'avaluació: Elaboració d'un resum d'estructures, nomenclatura, origen, aplicacions(biològiques i no-biològiques) dels productes naturals.

2. Coneixement sobre els aspectes biosintètics dels productes naturals. Tasca d'avaluació: Estudi d'un cas de biosíntesi amb detall mecanistic.

3. Estudi d'un cas de bioproducció. Aplicacions i impacte tecnològic.


Tipus d'exàmens:

La data oficial per l'avaluació final es la dels examens oficials.
En cas d'avançar la presentació de treballs, de mutu acord, a les últimes sessions de curs, aquesta substituirà la data d'examen.

Observacions

El material de l'assignatura pot ser trobat a la web del professor: http://www.eduardbardaji.com
Altre material accessori es distribuirà via la Meva UdG o Moodle.