Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CLAUDIA FONTAS RIGAU

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CLAUDIA FONTAS RIGAU

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • CE-7. Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • CE-15. Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics, legals i socials relacionats amb el disseny, producció i comercialització de productes biotecnològics.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Introducció

2. Mostreig i anàlisi de dades

3. Determinació de la humitat i sòlids totals

4. Anàlisi de cendres i minerals

5. Anàlisi de lípids

6. Anàlisi de proteïnes

7. Anàlisi de carbohidrats

8. Components especials i additius

9. Tòxics,contaminants i alteracions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 12 14
Cerca i anàlisi d'informació 0 3 3
Exposició dels estudiants 2 7 9
Prova d'avaluació 3 10 13
Seminaris 4 4 8
Sessió expositiva 10 5 15
Sessió participativa 9 4 13
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Matissek, Reinhard (DL 1998 ). Análisis de los alimentos : fundamentos, métodos, aplicaciones . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Badui Dergal, Salvador (2006 ). Química de los alimentos (4a ed.). Naucalpan de Juárez: Pearson Educación. Catàleg
 • Bello Gutiérrez, José (DL 2000 ). Ciencia bromatológica : principios generales de los alimentos . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Primo Yúfera, Eduardo (1997 ). Química de los alimentos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vollmer, Günter (DL 1999 ). Elementos de bromatología descriptiva . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Nielsen, S. Suzanne (2007 ). Análisis de los alimentos : manual de laboratorio . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Nielsen, S. Suzanne (1998 ). Food analysis (2nd ed.). Gaithersburg (Maryland): Aspen. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seminaris Assistència al seminari i respondre adequadament les possibles qüestions a la prova final. PART NO RECUPERABLE 5
Anàlisi/Estudi de casos Es valorarà la idoneïtat de la proposta presentada en la ressolució del cas proposat. PART NO RECUPERABLE 20
Exposició oral Es valorarà l'adequació de la proposta presentada al problema original. També es valorarà la claredat en l'exposició i la discussió amb el professor. PART NO RECUPERABLE 15
Prova d'avaluació Realització d'una prova escrita que inclourà aspectes teòrics i pràctics de tots els continguts. Cal una nota mínima de 3.5 per fer mitjana amb les altres notes.
PART RECUPERABLE
60

Qualificació

CRITERIS GENERALS:
La nota de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació (recuperables i no recuperables). Cal una nota mínima de 3.5 de la prova d'avaluació escrita perquè pugi fer mitjana.
S'aprova amb una nota igual o superior a 5.

OPCIONS DE RECUPERACIÓ:
En el cas que no s'aprovi, l'estudiant té l'oportunitat d'examinar-se en una sola prova de l' activitat recuperable, que representa un 60% de la nota final de l'assignatura. Les notes de la part no recuperable no es podran modificar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap activitat d'avaluació. Comparèixer a alguna prova d'avaluació atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi instrumental
 • Anàlisi instrumental avançada
 • Principis de química analítica
 • Química analítica avançada