Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
<i>Al voltant del 21% de turistes d’Espanya provenen d’un país de parla alemanya (18% provenen d’Alemanya i un 3% d’Àustria).</i> (Informació: Instituto de Estudios Turísticos 2008) Durant aquest curs es perfecciona l'idioma, amb especial aplicació al sector turístic. L'objectiu primordial és que l’estudiant sigui un usuari independent de la llengua (nivell B1.1. del MER), assolint uns coneixements d'expressió i comprensió oral i escrita satisfactoris per tal de poder actuar en situacions reals a l’àmbit personal o laboral en les quals es pot trobar el futur professional del sector. Continuem activant i aprofitant els vostres coneixements de llengües, d’una banda. D’altra banda, volem familiaritzar-vos amb mètodes, estratègies i recursos que us facilitin l’aprenentatge de l’alemany i us donin els mitjans per poder ampliar els vostres coneixements més enllà de la classe. Exploreu pàgines web autèntiques, algunes adaptades a aprenents de la llengua.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Alemany
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell mig
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. STUDIUM, BERUF UND ARBEIT: Einrichtungen der Universität, Studienfächer, Praktika, die sie gern machen würden; Berufe im Tourismus, Arbeitsbedingungen, was ist wichtig im Beruf; Lebenslauf, Bewerbungsschreiben <i>Els estudiants parlen sobre els seus estudis, pràctiques on els agradaria treballar i com voldrien que fos la seva feina. Quines condicions de treball ofereixen els diferents àmbits del turisme; què exigeixen les empreses. Els estudiants redacten el seu CV i una carta de presentació.</i>

2. DIENSTLEISTUNGEN: Mit Hilfe der eigenen Erfahrung der Studenten in der Welt des Tourismus sprechen wir über Dienstleistungen, die angeboten werden. Die Studenten stellen in Roleplays Situationen dar, die sie erlebt haben oder erleben können. Über die Erfahrungen wird in einem informellen Schreiben reflektiert. <i>A partir de les experiències dels propis estudiants en el mon del turisme es treballa sobre els serveis que es presten en diferents llocs d’atenció als turistes. Els estudiants representaran en grups petites situacions que van experimentar treballant en empreses turístiques o durant les pràctiques. Explicaran les seves experiències en una redacció (individualment, carta informal).</i>

3. RUNDFAHRTEN, REISEN, LEIHWAGEN, KULTURELLE ANGEBOTE VERMITTELN: Die Studenten planen und präsentieren Rundfahrten, empfehlen Sehenswürdigkeiten und vermitteln Konzert- und Theaterkarten. <i>Els estudiants planifiquen i presenten rutes, recomanen llocs d'interès turístic i fan roleplays en l'àmbit d'esdeveniments i reserva d'entrades.</i>

4. STADTFÜHRUNG: In Roleplays üben die Studenten, Touristen über die Sehenswürdigkeiten einer Stadt zu informieren und beraten. Sie lernen Vokabular, Ausdrücke und Strukturen, um die Geschichte einer Stadt zu vermitteln. Eine Stadtführung wird vorbereitet. <i>VISITA A UNA CIUTAT: Es practica a informar sobre monuments i altres llocs d’interès turístic i recomanar la seva visita. Els estudiants aprenen el vocabulari i les estructures per poder donar informació sobre aspectes de l’historia d’una ciutat. Es tracta de com donar a una informació presa de textos escrits una forma adequada per a la comunicació oral en un espai públic, de la sintaxi i algunes característiques de la llengua parlada, fórmules per dirigir-se als oients, es prepara i fa un visita guiada.</i>

5. BIOGRAFIE, GESCHICHTE EINER STADT: Die Studenten vertiefen die Themen Biografie und Aspekte der Geschichte einer Stadt. Dazu erarbeiten sie gemeinsam ein Dossier mit kleinen Texten zu verschiedenen Persönlichkeiten aus der Geschichte und Kultur Kataloniens und zu verschiedenen Städten, die für Kulturtourismus von Interesse sind. <i>BIOGRAFIA, HISTÒRIA D'UNA CIUTAT:</i> Els estudiants aprofundeixen en la temàtica de biografia i història d'una ciutat. Elaboren conjuntament un dossier amb petits textos sobre personatge d'interès històric i cultural i sobre ciutats i llocs que tenen un interés per al turisme cultural.

6. REISEPLANUNG UND RESERVIERUNG: Die Studenten üben das Vokabular, die Strukturen und Strategien, um eine Reise für bestimmte Kunden zu empfehlen, zu planen, zu buchen. Sie müssen über Reisedestinationen, Aktivitäten und Unterkünfte sprechen, Hotels und ihre Ausstattung beschreiben, kurze Werbe- und Informationstexte formulieren, schriftlich und am Telefon Fragen zu beantworten. <i>PLANIFICACIÓ I RESERVA D’UN VIATGE: Els estudiants practiquen vocabulari, estructures, estratègies per recomanar, planificar, reservar un viatge per a uns clients determinats. Hauran de parlar de destinacions, activitats i allotjament, descriure hotels i equipaments, redactar anuncis i petits textos informatius, i aprenen a contestar preguntes per escrit i per telèfon.</i>

7. TRANSPORTMITTEL UND REISEZIELE: Die Studenten sprechen über das aktuelle Image verschiedener Transportmittel und ihrer Vor- und Nachteile. Sie wiederholen Situationen aus diesem Kontext (Mietwagen, Buchung von Tickets). Die Studenten suchen Kriterien, um verschiedene Reiseziele zu bewerten und zu vergleichen. In Teams drücken sie Meinungen, Argumente und Gegenargumente aus, finden Konsens und zeigen ein Stärke-Schwäche-Profil, das sie vor der Klasse erklären. <i>MITJANS DE TRANSPORT I DESTINACIONS TURÍSTIQUES. Els estudiants parlen sobre l’imatge actual dels diferents mitjans de transport, i dels seus avantatges i desavantatges. Es practiquen / repassen algunes situacions relacionades amb mitjans de transport, com lloguer de cotxes, reserva de tiquets … Els estudiants cerquen criteris per qualificar i comparar diferents destinacions. En petits equips, expressen opinions, arguments i contraarguments, es posen d’acord i representen els resultats en un perfil de punts forts i punts febles i ho expliquen davant la classe.</i>

8. REISEMODALITÄTEN UND TOURISTENTYPOLOGIEN. Reisemotivation von Touristen: Die Studenten setzen sich mit der Motivation, den Erwartungen und Bedürfnissen der Touristen auseinander. Wir setzen die Reisemodalitäten mit Typen von Touristen in Verbindung. Welche Transportmittle verwenden sie? Welche Reisedestinationen haben sie, welche Unterkünfte ziehen sie vor? Was bedeutet dies für die Reisedestinationen? <i>MODALITATS DE VIATGES I TIPUS DE TURISTES. Els motius dels turistes: Els estudiants treballen sobre les finalitats amb les que es viatja, les expectatives i necessitats dels turistes. Relacionen modalitats de viatges i tipus de turistes. Quins mitjans de transport utilitzen, quines destinacions visiten i quins tipus d’allotjaments prefereixen? Què significa per a les destinacions?</i>

9. FESTE UND TRADITIONEN: Die Studenten lernen einige Traditionen und Feste der deutschsprachigen Länder kennen und erklären katalanische Feste und Traditionen: Wie wird gefeiert, wann und wo. Dieses Thema erlaubt es, kulturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten festzustellen. <i>FESTES I TRADICIONS: Els estudiants coneixen algunes festes i tradicions típiques dels països de parla alemanya, i expliquen festes i tradicions catalanes: què es fa, quan i on ; també es tractarà de menjars especials. Aquest tema permet prendre de manera especial consciència de similituds i diferències culturals, ja que les festes del calendari cristià són comuns a molts llocs del món però tenen una expressió diferent a cada regió i país.</i>

10. NACHHALTIGER UND ALTERNATIVER TOURISMUS: Wir behandeln aktuelle Themen im Tourismus und ihre Vor- und Nachteile und Alternativen; Folgen für die Umwelt und Möglichkeiten, diese zu verringern. Wir arbeiten mit Texten zur Zukunft des Tourismus und sprechen über Prognosen, Hoffnungen und Sorgen. <I>TURISME SOSTENIBLE I ALTERNATIU: Es tracten problemes del turisme actual i les seves alternatives, dificultats i oportunitats; les conseqüències pel medi ambient i possibles maneres per reduir-ne l’impacte. Els estudiants treballen sobre textos que parlen del futur del turisme i aprenen com expressar preocupacions, prognosis, esperances. </i>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 5,00 5,00 10,00
Sessió participativa 75,00 25,00 100,00
Visionat/audició de documents 10,00 15,00 25,00
Total 90,00 60,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Es fa a les classes participatives. Consisteix en presentacions orals, role plays i discussions. 25
Escrits a classe Es fan a dins de les classes participatives. N'hi haurà entre 3 i 5 de puntuables. 20
Escrits a casa No es fan a les classes participatives. N'hi haurà entre 20 i 25 escrits puntuables. 15
Comprensió lectora Es fa a dins de les classes participatives. Se'n enter 3 i 5 puntuables. 10
Comprensió oral Se'n fan entre 3 i 5 de puntuables a les classes participatives. 10
Tests de lliçó Es fan durant les classes participatives. Se'n faràn 10. 20

Qualificació

Els criteris de qualificació de l'assignatura és Avaluació Continuada (CA).

Assistència: Es requereix un mínim d'assistència del 80% a les classes.

Parts de l’avaluació continuada:

• Els tests de lliçó, les notes obtingudes dels exercicis orals i escrits, una nota mitjana dels treballs puntuables fets a casa i les comprensions orals i escrites.
• Perquè la nota tingui validesa s’ha de fer almenys el 80% dels treballs i aquests s’hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.
• La nota mínima és un 6.

Els percentatges que s'atorguen a les diferents competències:
Expressió oral - 25%
Tests - 20%
Escrits a classe - 20%
Escrits a casa - 15%
Comprensió oral - 10%
Comprensió escrita - 10%


En cas de no superar l'AC
L'estudiant que hagi obtingut una nota inferior a 6 a l'AC o no arribi al 80% d'assistència haurà de fer un examen global.

Criteri imprescindible per aprovar aquest examen és obtenir com a nota mínima un 5 tant a l’àrea d’expressió oral com al conjunt de gramàtica i expressió escrita.

Expressió oral - 30%
Comprensió oral - 20%
Comprensió escrita - 20%
Gram. i vocab. - 10%
Expressió escrita - 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

La condició primordial per a a assolir satisfactòriament els objectius fixats és el compromís de treballar conjuntament formant un mateix equip. Les claus de l'èxit en l'aprenentatge d'una llengua són la CONSTÀNCIA i la REGULARITAT.

Els horaris de tutoria dels respectius professors d'alemany es comunicaran al principi del curs acadèmic. Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb els respectius professors d'alemany.

Llibre de text: Deutsch im Hotel: Gespräche führen
Gramàtica: Schritte: Übungsgrammatik A1-B1
Dossiers

Assignatures recomanades

  • Alemany bàsic
  • Alemany inicial
  • Preparatori I d'alemany (nivell I)
  • Preparatori II d'alemany (nivell II)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.