Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme. Patologia. Hàbits. Diagnosi a través de la imatge. Tractaments bàsics en alteracions de l'ATM. Treball interdisciplinari per al maneig de lesions de l'articulació temporomandibular.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANTIAGO-JORGE CRUCCI VÁZQUEZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

Continguts

1. Theory • Epidemiology, Stomatognatic system, sensitive inervation • Osteology, the temporal bone and the mandibule • Periarticular structures; the muscle: temporal, masseter, medial and lateral pterigoid, suprahyoid muscle (digastric) • Articular structures: capsule, synovial m., bilaminar zone, disc, temporomandibular ligament • Biomechanics: artro and osteocinematic of the TMJ. Protraction, retraction, lateral movement, protrution, retrution. Overbite and overjet • Pathology: disc displacement, hypermovility • Cervical spine: biomechanical and neurophysiological relation between cervical spine and TMJ. Stabilization • Relationship TMJ ~ Global Body Posture

2. Practice • Muscular palpation: intra and extraoral palpation • Articular palpation: intra and extra articular palpation • Measurement of the different mandibular movements • Treatment: passive movilization, intra and extraoral techniques. PA, AP, transversal lateral and medial movement, longitudinal caudal movement, compression • Muscle treatment • Differential diagnostic between cervical and TMJ • Cervical movilization, accesory and physiological movement off upper cervical spine • Cervical stabilization

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 11 30 41
Classes pràctiques 11 0 11
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 4 22 26
Total 30 52 82

Bibliografia

 • Jeffrey P. Okeson (2013). Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. Mosby.
 • Peter E. Dawson (2007). Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design. Mosby.
 • Cesar Fernandez de las Peñas; Juan Mesa Jimenez (2018). Temporomandibular Disorders. Handspring Publishing.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Final Theorical Exam Theoretical exam 30
Final Practical Exam Practical exam 50
Written Group work 10
Oral presentation (group work) 10

Qualificació

The student will be assessed by means of a Final Exam; the minimal mark to pass will be 5.00 out of 10.