Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia. Anatomia del sistema cardiovascular. Anatomia del sistema respiratori. Anatomia del sistema digestiu. Anatomia del sistema urinari. Anatomia del sistema endocrí. Anatomia del sistema limfàtic i immunitari. Anatomia del sistema reproductor. Anatomia del sistema nerviós.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Comunicar-se de mode efectiu i clar
  • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
  • Resoldre problemes
  • Tenir capacitat de gestió d'informació
  • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
  • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
  • Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Continguts

1. THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: The heart (structure and location). The pulmonary and systemic circulation. The blood vessels (structure and function). The arterial, venous and capillary systems.

2. THE RESPIRATORY SYSTEM: The anatomical and functional division. The upper and lower respiratory tract (structure and function)

3. THE DIGESTIVE SYSTEM: The digestive tube and appendix organs. Functional anatomy of the digestive tube: mouth, pharynx and esophagus. Stomach. Small and large intestines.

4. THE URINARY SYSTEM: The macroscopic and microscopic anatomy of the kidney. Structure and function of the ureter, urinary bladder and uretra.

5. THE IMMUNE SYSTEM: The lymphatic system structure and function. The lymphatic cells and tissues. The lymphatic organs (spleen, tonsils and thymus).

6. THE ENDOCRINE SYSTEM: General structure and functional anatomy. Hormones secreted by the hypophysis, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, and pineal and reproductive glands.

7. THE REPRODUCTIVE SYSTEM: Functional anatomy of the male and female reproductive systems.

8. THE INTEGUMENTARY SYSTEM. The epidermis, dermis and hypodermis (structure, function and clinical significances)

9. THE NERVOUS SYSTEM: Functional and anatomical division. The central nervous system: brain and spinal cord. The meninges and the cerebrospinal fluid. The peripheric nervous system.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 77 123 200
Total 77 123 200

Bibliografia

  • Drake et al (2014). Gray's Anatomy for Students (3rd). Elsevier.
  • Atlas: Your choice (2015). Netter's, Sobotta's, Thieme's.... ....

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Online tests (Kahoot) 6 online MCQ tests (kahoot.it) will be done throughout the course. For evaluation purposes, the lowest mark will be discarded. This evaluation will count as 10% of the final mark. 10
Practical exam The practical exam will consist of identifying anatomical structures in pictures and in the mannequin. 30
Theoretical exam The semester mark will consist of: the average of the 5 highest marks obtained in the Kahoot tests (10% of the final mark), the practical exams (30% of the final mark), and the final theoretical exam (60% of the final mark).
The theoretical exam will consist of 40 multiple choice questions about all the contents given in lectures.
60

Qualificació

The final mark will consist of: average of the 5 highest marks obtained in the Kahoot tests (10%), practical exams (30%), and final theoretical exam (60%).
The theoretical exam will consist of multiple choice, whereas the practical will consist of identifying structures in given pictures and/or mannequin.

Note: A minimum score of 5 is required to obtain the weighted average score, which includes the Kahoot tests, the final theoretical and the practical exams. This average will be the overall score of the subject. If the student scores less than 5 on the theoretical exam, he/she will not be able to count the continuous assessment (Kahoot tests and practical exams) as part of their final mark. In this case, the student will have to do the Basic Competences Exam (BCE).

Observacions

The contents studied in Anatomy II are very extensive, so it is recommended a daily routine of studies. The success in this subject comes from knowing the terminology, the three-dimensional visualization of the structure(s) and using that knowledge to solve problems.

The Anatomy II course is organized under the systemic approach, which consists in the description of the major systems of the body – cardiovascular, respiratory, digestive, urinary, endocrine, immune, reproductive and nervous.