Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràctiques de diagnòstic clínic i dinàmic, amb l’ús de tecnologies aplicades en les ciències de la salut. Es resoldran casos clínics reals utilitzant eines vàlides i fiables que es desenvoluparan en tres grans blocs: l’anàlisi biomecànica sobre la bicicleta, l’anàlisi de la carrera i calçat esportiu, i l’anàlisi de la marxa fisiològica i patològica. S’utilitzarà tecnologia de fotogrametria postural, vídeo enregistrament, plataforma de pressions i programari informàtic. Al llarg del curs, els alumnes treballaran en grup utilitzant el mètode científic, a fi d’obtenir dades qualitatives i quantitatives del pacient, que permetin d’elaborar un informe precís de la seva ergonomia laboral i del moviment durant la pràctica d’activitat esportiva. En cada cas, caldrà decidir quin és l’abordatge terapèutic mes adient i quines mesures de correcció ergonòmica requereix l’individu per millorar la seva salut i rendiment segons els resultats obtinguts en l’anàlisi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • T3. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació.
 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. GENERALITATS, INTRODUCCIÓ AL MON DE LA BIOMECÀNICA CLÍNIC-ESPORTIVA: 1.1- Presentació, definició i classificació de les tecnologies de diagnòstic de moviment. 1.2-Importància de l'anàlisi BIOMECÀNICA en l’àmbit de la salut i l’esport. 1.3-El rol del fisioterapeuta en la indicació, prescripció i disseny de millores ergonòmiques. 1.4-Classificació internacional OSICS-10 per a la comunicació específica i tècnica entre diferents disciplines sanitàries. 1.5- Llenguatge científic en l’elaboració de informes clínics.

2. ANÀLISI BIOMECÀNICA I TRACTAMENT DE L’ERGONONOMIA POSTURAL ESTÀTICA I DINÀMICA DEL CICLISTA: 2.1-Introducció dels estudis biomecànics del CICLISME, aplicació i ús dels ajuts tècnics de valoració de biomecànica, patronatge de talles, materials i visionat de vídeos i casos clínics. 2.2-Metodologia científica internacional per a la correcció dels paràmetres angulars i lineals del ciclista. 2.3-Descripció i tractament de les patologies múscul-esquelètiques mes comuns en el ciclista 2.4-Taller pràctic: cas clínic de pressa de mides antropomètriques i valoració estàtica postural del ciclista de carretera i muntanya. 2.5-Taller pràctic BIKE FITTING: cas clínic d’anàlisi biomecànica dinàmica de l’ergonomia postural sobre la bicicleta de carretera (BC), bicicleta de muntanya (BMT) i tractament correctiu dels paràmetres angulars i lineals (fisioterapèutic/ortopèdic/ergonòmic-tècnica de pedalada).

3. ANÀLISI BIOMECÀNICA I TRACTAMENT DE L’ERGONONOMIA POSTURAL ESTÀTICA I DINÀMICA DEL CORREDOR: 3.1-Introducció dels estudis biomecànics de la CARRERA i visionat de vídeos i casos clínics. 3.2-Metodologia científica internacional per a l’anàlisi de la carrera i petjada (footprint). 3.3-Descripció i tractament de les patologies múscul-esquelètiques mes comuns en el corredor (Tronc, i tren locomotor ). 3.4- Calçat: ús del calçat esportiu, patronatge de talles i materials, indicació i efecte terapèutic en el rendiment. 3.5-Taller pràctic: cas clínic de pressa de mides antropomètriques i valoració estàtica postural del corredor. 3.6-Taller pràctic: cas clínic d’anàlisi biomecànica dinàmica en cinta de la marxa, de l’ergonomia postural del corredor i tractament específic (fisioterapèutic/ortopèdic/ergonòmic-tècnica carrera).

4. ANÀLISI BIOMECÀNICA I TRACTAMENT DE L’ERGONONOMIA POSTURAL ESTÀTICA I DINÀMICA DE LA MARXA FISIOLÒGICA i PATOLÒGICA: 4.1-Introducció dels estudis de biomecànica de la MARXA i visionat de vídeos i casos clínics. 4.2-Metodologia científica internacional per a l’anàlisi de la marxa 4.3-Descripció i tractament de les patologies múscul-esquelètiques mes comuns en la marxa (Tronc, i tren locomotor). 4.4- Calçat: ús correcte del calçat, patronatge de talles, materials, recomanacions, indicació i efecte terapèutic en la postura. 4.5-Taller pràctic: cas clínic de pressa de mides antropomètriques i valoració estàtica postural amb fotogrametria, anàlisi de la petjada (footprint) en plataforma de pressions i la seva relació en la postura. 4.6-Taller pràctic: cas clínic d’anàlisi biomecànica dinàmica en cinta de la marxa i plataforma de pressions, de l’ergonomia postural del i tractament específic (fisioterapèutic/ortopèdic/ergonòmic).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 38,00 1,00 50,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 2,00 0 3,00
Prova d'avaluació 34,00 15,00 0 49,00
Sessió pràctica 10,00 38,00 0 48,00
Total 56,00 93,00 1,00 150

Bibliografia

 • Wirhed R (2022). Habilidad atlética y anatomía del movimiento (2a). EDIKAMED.
 • Burt, P (2022). Bike Fit Optimise Your Bike Position for High Performance and Injury Avoidance (2a). Bloomsbury Sport.
 • Marcos, S, Marcos, D. (2022). Cadenas musculares. Fundamentos. Exploración. Tratamiento. Prevención.. Bradu 20, S. L.
 • Planella J, Marcos, D., Bonastre, J (2019). Fisica para fisioterapeutas. L’Hospitalet de Llobregat: Book-print Auvi, S. L.
 • Dufour, M., Pillu, M (2018). Biomecánica funcional. Miembros, cabeza, tronco (2a). Elsevier.
 • Anderson, O (2018). Técnica de carrera: Cómo evaluar y mejorar la técnica para correr más rápido y prevenir lesiones. Tutor.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona . AFEDI.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (6a). Médica Panamericana.
 • S.b. Brotzman (2012). Rehabilitacion ortopedica clinica (3a). Elsevier España.
 • Perry J, Burnfield JM (2010). Gait analysis: normal and pathological function (2a). Thorofare, NJ : SLACK Incorporated.
 • Calais-Germain B (2009). Anatomía para el movimiento I-II. La Liebre de Marzo.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Sánchez, J (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Instituto de Biomecánica de Valencia.
 • Kirtley C (2005). Clinical Gait Analysis. Theory and Practice. London-Churchill Livingstone: Elsevier.
 • Viel E (2002). La Marcha Humana, la Carrera y el Salto. Barcelona: Masson.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer: Verlag Ibérica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVALUACIÓ CONTINUADA EN GRUP: Cas clínic a resoldre en rendiment i patologies del ciclisme (cicling). TASCA en grup, que consisteix en el tractament de fisioteràpia i l'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISTA, valorant el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre corró kinetic i software informàtic. 23,5 No
AVALUACIÓ CONTINUADA EN GRUP: Cas clínic a resoldre en rendiment i patologies de la carrera (running). TASCA en grup, que consisteix en el tractament de fisioteràpia i l'anàlisi de biomecànica dinàmica del CORREDOR, valorant el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre tapís rodant, plataforma de pressions i software informàtic. 23,5 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Cas clínic a resoldre en fisiologia i patologia de la marxa (gait). TASCA individual, que consisteix en el tractament de fisioteràpia i l'anàlisi de biomecànica de la MARXA, en estàtica i dinàmica, valorant el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre tapís rodant i plataforma de pressions i software informàtic. 53

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA que consta de tres ÀREES diferents:
1. TASCA en grup, amb un valor del 23.5% del pes total de l’assignatura. Consisteix en l'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISME per obtenir un diagnòstic quantitatiu i acurat. Es valora el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre corró kinetic i software informàtic i el tractament de fisioteràpia en dos camps: L’ergonòmic i la intervenció amb tècniques d’abordatge terapèutic esportiu. L'objectiu és que l'alumne pugui treballar l'aspecte d’anàlisi dinàmic de biomecànica, rehabilitació i abordatge clínic ergonòmic del CICLISTA. Que faci una reflexió sobre els continguts rebuts a classe i realitzi una recerca científica per recolzar la realització de l'activitat.

2. TASCA en grup, amb un valor del 23.5% del pes total de l’assignatura. Consisteix en l'anàlisi de biomecànica dinàmica de la CARRERA per obtenir un diagnòstic quantitatiu i acurat. Es valora el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre tapís rodant, plataforma de pressions i software informàtic i el tractament de fisioteràpia en dos camps: L’ergonòmic i la intervenció amb tècniques d’abordatge terapèutic esportiu. Constarà en la realització d'un estudi funcional de la morfologia anatòmica del tren inferior i de la trepitjada dinàmica en carrera amb calçat esportiu i sense, mitjançant l'ús de noves tecnologies i aplicacions de biomecànica.
L'objectiu és que l'alumne pugui treballar l'aspecte d’anàlisi dinàmic de biomecànica, per determinar factors de risc lesiona’l i millora en el rendiment, i poder implementar la rehabilitació més adient i l’abordatge clínic ergonòmic del CORREDOR.

3. TASCA individual, amb un valor del 53% del pes total de l’assignatura. Consisteix en l'anàlisi de biomecànica dinàmica de la MARXA per obtenir un diagnòstic quantitatiu i acurat. Es valora el tronc i tot el tren locomotor (pelvis genoll i peus), analitzat sobre tapís rodant, plataforma de pressions i software informàtic i el tractament de fisioteràpia en dos camps: L’ergonòmic i la intervenció amb tècniques d’abordatge clínic. Constarà en la realització d'un estudi funcional de la morfologia anatòmica del tren inferior i de la trepitjada dinàmica en la marxa amb calçat i sense, mitjançant l'ús de noves tecnologies i aplicacions de biomecànica.
L'objectiu és que l'alumne pugui analitzar la biomecànica estàtica i dinàmica, per determinar factors de risc, identificar possibles patologies derivades de la marxa, relacionar la postura amb la dinàmica i el recolzament plantar, i poder implementar la rehabilitació més adient i l’abordatge clínic ergonòmic del MARXANT.

En el cas de circumstàncies alienes excepcionals, que no permetin de realitzar a tot l'alumnat, les tasques 1, 2 i 3, de mode presencial, l’avaluació consistirà en la realització d'una tasca associada a un cas clínic a on caldrà afegir l’anàlisi de biomecànica, i un treball de rehabilitació de fisioteràpia específic segons el cas clínic.

IMPORTANT NOTES D'AVALUACIÓ CONTINUADA: no es guarden notes de l’avaluació continuada (classes pràctiques o tasques) de cursos anteriors. No es guarden les activitats realitzades d'un any per l'altre per a aquells alumnes repetidors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. CONSIDERACIÓ SOBRE “NO PRESENTAT” (NP): Es consideraran no presentats aquells alumnes que no realitzin cap TASCA d'avaluació continuada, o la TASCA DE SUFICIÈNCIA/RECUPERACIÓ.
2. Quan un alumne realitza una TASCA avaluadora (per exemple: lliura una TASCA de grup o individual), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat” (NP).
3. L’alumne que NO s’hagi presentat a cap activitat de l’avaluació continuada, també podrà presentar-se a la TASCA DE SUFICIÈNCIA/RECUPERACIÓ i optar per aquesta avaluació directa.

Avaluació única:
Si l'estudiant NO vol/pot realitzar L'AVALUACIÓ CONTINUADA, podrà acollir-se EXCEPCIONALMENT a L’AVALUACIÓ ÚNICA. En acollir-s’hi, renuncia a l’avaluació continuada. Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, ho ha de comunicar/sol·licitar per correu electrònic, al professor responsable de l'assignatura i també al coordinador de grau en un termini màxim establert durant les dues primeres setmanes del semestre.

Qui s'aculli a l'AVALUACIÓ ÚNICA haurà de fer haurà de realitzar una prova que inclou el tot el contingut de les tres avaluacions continuades de l'assignatura en una sola TASCA. Per garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura, pot comportar el requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a l’avaluació de determinades competències.

Per a la realització de la TASCA, és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això, saber-se el codi UdG. En cas contrari, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

L’alumne que no hagi superat l’avaluació CONTINUADA, té la opció de superar els crèdits repetint la TASCA D’AVALUACIÓ CONTINUADA INDIVIDUAL que és recuperable i representa el 53% del còmput d'avaluació de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
1. Les qualificacions finals en totes les assignatures es donaran en l’escala 0-10, arrodonint a un decimal.
2. Per considerar superada una assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de cinc (5,0).
3. Una vegada superada una assignatura, no podrà ser objecte d’una nova avaluació.

IMPORTANT SOBRE L’APROVAT de l’assignatura: es requerirà la superació de les TASQUES D'AVALUACIÓ CONTINUADA amb l’obtenció d’una nota TOTAL de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 3 ÀREES (1-3).
El requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 3 àrees, és obtenir una assistència mínima del 80% de les classes. Els treballs no lliurats en la data límit establerta computaran amb una nota de cero (0).
IMPORTANT ALUMNES NO APROVATS: sobre els alumnes NO aprovats que son els de nota FINAL inferior a cinc (<5.0), podran presentar-se a la TASCA DE SUFICIÈNCIA/RECUPERACIÓ, on la nota mínima per superar-la serà de cinc (=5.0) i aquesta és la nota màxima que podran obtenir.

L’alumne que no hagi superat l’avaluació CONTINUADA, té la opció de superar els crèdits repetint la TASCA D’AVALUACIÓ CONTINUADA INDIVIDUAL que és recuperable i representa el 53% del còmput d'avaluació de l'assignatura.

IMPORTANT REVISIÓ DE LES TASQUES: es farà la data i hora establerta per coordinació i seguint el calendari a l’aula disposada per la universitat. Per a sol·licitar la revisió de l‘examen caldrà enviar un correu electrònic 24h abans sol·licitant la revisió al professor titular de l’assignatura.
1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà "negociar" la nota amb el professorat de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de la TASCA.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Aquesta assignatura està presentada per a que l'estudiant avançat en Fisioteràpia, imminent fisioterapeuta, adquireixi els màxims coneixements PRÀCTICS vinculats en el camp de l’anàlisi dinàmic en biomecànica, ergonomia, esport i rehabilitació.
Se suggereix que l'actitud de l'alumne sigui PARTICIPATIVA i es demana que l'alumne trenqui amb el clàssic rol de receptor passiu d'una formació teòrica.


Els objectius d'aprenentatge són:

OA1 Identificar el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.

OA2 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.

OA3 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

OA4 Reconèixer diferents eines de diagnòstic biomecànica i prescriure quina és la millor opció ergonòmica i de tractament per al pacient.

El camp de l’anàlisi del moviment és ampli i altament canviant.
L'estudiant d'aquesta assignatura rebrà la formació d'un variat grup de tècniques de diagnòstic, qui l'aproparan a un abordatge pràctic i actualitzat en aquest camp tant especialitzat i dinàmic.
Per a fomentar encara més l'interès per aquesta temàtica tant important per a qualsevol fisioterapeuta, s'ha volgut fomentar l'aprenentatge per sobre de tot.
Un grup de classe molt variat i amb la inclusió de material tecnològic molt especialitzat, permetran que l'alumne de valoració del moviment, adquireixi i consolidi uns coneixements altament tècnics.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I. PRESENCIAL:
Classes teòric-pràctiques presencials.
Les classes pràctiques són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
AVALUACIÓ CONTINUADA:
1. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
2. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISME: valor 23.5%.
3. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica dinàmica de la CARRERA: valor 23.5%.
4. TASCA individual d'anàlisi de biomecànica dinàmica de la MARXA valor 53%.


ESCENARI IV. CONFINAMENT:
Presentació a través del moodle (on-line) de la programació de teòric-pràctiques de l’assignatura.
Recursos: audiovisuals (vídeos) i d’altres materials de suport docent (articles, enllaços, lectures, etc.) i altres documents sobre la programació i continguts de l’assignatura.
Les classes són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
AVALUACIÓ CONTINUADA: En no ser possible la presència física dels estudiants a l’aula mentre duri el confinament, es realitzarà la docència a través del moodle.
Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISME: valor 23.5%.
2. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica dinàmica de la CARRERA: valor 23.5%.
3. TASCA individual d'anàlisi de biomecànica dinàmica de la MARXA valor 53%.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I. PRESENCIAL:
Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
Classes teòric-pràctiques presencials.
Les classes pràctiques són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
AVALUACIÓ CONTINUADA:
1. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
2. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISME: valor 23.5%.
3. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica dinàmica de la CARRERA: valor 23.5%.
4. TASCA individual d'anàlisi de biomecànica dinàmica de la MARXA valor 53%.
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)

ESCENARI IV. CONFINAMENT:
Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
Assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
AVALUACIÓ CONTINUADA: En no ser possible la presència física dels estudiants a l’aula mentre duri el confinament, es realitzarà la docència a través del moodle.
Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica del CICLISME: valor 23.5%.
2. TASCA en grup d'anàlisi de biomecànica dinàmica dinàmica de la CARRERA: valor 23.5%.
3. TASCA individual d'anàlisi de biomecànica dinàmica de la MARXA valor 53%.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

TUTORIA:
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ AMB L’ESTUDIANT:
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

ESCENARI IV. CONFINAMENT:
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.