Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Coneixements i bases del tractament osteoarticular estructural des de la vertent fisioteràpica
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Joan Gomez Tomas  / Raul Troyano Ruiz
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Joan Gomez Tomas  / Raul Troyano Ruiz
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. Importancia del tratamiento de la columna vertebral desde el punto de vista fisioterapéutico y osteoarticular.

2. Principales autores. 2. 1.- Definición. 2. 2.- Principios

3. Intruducción a la disfunción somática. 3. 1.- Anatomía de la disfunción articular 3. 2.- Funciones de la columna vertebral 3. 3.- Movimiento vertebral según Fryette 3. 4.- Análisis Biomecánico de raquis según Littlejohn 3. 5.- Integridad tensional 3. 6.- Biotipología 3. 7.- Movimientos de ilíaco y sacro

4. Sistema nervioso 4. 1.- Organización básica 4. 2.- Reflejos y receptores 4. 3.- Relación entre estructuras 4. 3. 1.- Modelo de inervación segmentaria 4. 3. 2.- Modelo viscero-somático

5. Hipomovilidad- hipermovilidad.

6. Fisiología de la marcha.

7. Adaptaciones – compensaciones.

8. Cadenas de lesión ascendentes y descendentes.

9. Técnicas de ajuste específico.

10. Indicaciones y contraindicaciones.

11. Fascias.

12. Valoración. Exploración.

13. COLUMNA CERVICAL. 13. 1.- Generalidades. 13. 2.- Características de las vértebras. Sistema vertebral muscular. 13. 3.- Movilizaciones del grupo cervical superior. 13. 3.1.- MPS en sentido flexión. 13. 3.1.1.- Opción 1. 13. 3.1.2.- Opción 2. 13. 3.2.- MPS en sentido extensión 13. 3.2.1.- Opción 1 13. 3.2.2.- Opción 2 13. 3.3.- MPS en sentido inclinaciones laterales 13. 3.4.- MPS en sentido rotaciones 13. 3.5. Tracción 13. 4.- Movilizaciones del grupo cervical inferior 13.4.1.- MPS en sentido flexión 13. 4.2.- MPS en sentido extensión 13. 4.3.- MPS en sentido de las inclinaciones laterales 13. 4.4.- MPS en sentido de las rotaciones 13. 4.5.- Tracciones 13. 4.6.- Maniobras globales de la columna cervical. 13. 4.7.- MPS en sentido de la traslación lateral 13. 4.8.- Maniobra de normalización de la incurvación lateral 13. 4.9.- Técnicas osteoarticulares cervicales

14. COLUMNA DORSAL 14. 1.- Generalidades 14. 2.- MPS en sentido de la flexión 14. 2.1.- Opción 1 en sedestación 14. 2.2.- Opción 2 en D/S 14. 3.- MPS en sentido de la extensión 14. 3.1.- Opción 1 terapeuta dorsal paciente 14. 3.2.- Opción 2 terapeuta ventral paciente 14. 4.- MPS en sentido inclinación lateral 14. 5.- MPS en sentido rotación 14. 6.- MPS de la carcasa costal 14. 6.1.- Opción 1 carcasa costal alta 14. 6.2.- Opción 2 carcasa costal baja 14. 7.- Técnicas osteoarticulares dorsales

15. COLUMNA LUMBAR 15. 1.- Generalidades. 15. 2.- Características de las vértebras y sistema vertebral muscular 15. 3.- MPS en sentido flexión 15. 3.1- Opción 1 terapeuta a los pies 15. 3.2.- Opción 2 des del sacro 15. 4.- MPS en sentido extensión 15. 5.- MPS en sentido inclinaciones laterales 15. 6.- MPS en sentido de las rotaciones 15. 7.- Técnicas osteoarticulares lumbares

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 6,00 2,00 12,00
Exposició dels estudiants 2,00 0 2,00 4,00
Sessió expositiva 15,00 17,00 0 32,00
Sessió pràctica 21,00 25,00 0 46,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00 6,00
Total 45,00 48,00 7,00 100

Bibliografia

 • Atlas fotográfico de anatomia humana (1989). Doyma.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatian Integral visceral. ANK gráfica.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatia Integral sacrocraneal. ANK gráfica.
 • Tratado de osteopatia (2000). panamericana.
 • Francois Richard (2000). Tratamiento osteopático de las lumbalgias i i II. panamericana.
 • François Ricard (2000). Tratamiento de las cervicalgias. panamericana.
 • Fraçois Richard (2000). radiologia des del punto de vista osteopático. panemericana.
 • Eduardo Zamorano (2013). Movilización neuromeníngea. Panamericana.
 • Wilson-Pasiwels (2013). Nervios Craneales. Panamericana.
 • Roller (2006). Fundamentos medicina osteopática . Panamericana.
 • Kisner (2010). Ejercicio Terapéutico. Panamericana.
 • Valeiser (2013). el libro de los músculos. Panamericana.
 • Cael (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Bases teóricas y fundamentos de la Fisioterapia (2007). Panamericana.
 • Bahr (2007). Lesiones deportivas. Panamericana.
 • Calderón (2012). Fisiologia humana. Panamericana.
 • Capel (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Möller (2011). Resonancia Magnética del sistema músculoesquelético. Panamericana.
 • Imágenes normales de TC y RMN (2000). Panamericana.
 • Kapandji: (2012). Fisiologia articular. Panameriana.
 • Latarjet (2004). Colección de anatomia humana. Panameriana.
 • Prometheus. Todos los tomos y fichas de autoevaluación (2011). Panamericana.
 • Atlas de anatomia humnaa (2012). panamericana.
 • Prácticas de anatomia humana (2010). Panamericana.
 • Anatomia clínica (2012). Panameriana.
 • Izquierdo (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad físcia y deporte. Panameriana.
 • Travell and Simons (2004). Dolor Miofascial. . Panameriana.
 • Greenman (2005). Principios y prácticas de la medicina manual. Panameriana.
 • Tutusaus, Ginés Potau (2015). Sistema Fascial. Anatomia, Valoración y tratamiento. Panamericana.
 • Hollins H. King, Wilfrid Jänig, Michael M. Patterson. (2011). The Science and clinical Application of manual therapy (Primera). Churchill Livingstone elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació continuada teòric-pràctic: classes pràctiques i participatives. Prova escrita, preguntes tipus test amb pregunta errada que resta 0,25 i preguntes curtes que no resten. 1 tècnica de prova pràctica. Situació docent presencial i semi presencial.
Prova escrita, preguntes tipus test amb pregunta errada que resta 0,25. 1 tècnica de prova pràctica en format vídeo per avaluar el professorat. Situació docent virtual.
50 No
Examen d'avaluació teòric final Prova escrita de preguntes tipus test amb pregunta errada que resta 0,25. Situació docent presencial i virtual. 50

Qualificació

- ASSISTÈNCIA
L'assistència a les classes teòric-pràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (fins a un total de tres classes; la quarta absència suposarà el suspens de l'avaluació ordinària.

-L'ASSIGNATURA CONSTARÀ DE:
A) Avaluació ordinària teòric-pràctic (50% nota). Constarà de 2 proves d'avaluació continuada, que es realitzaran: 1 al final del contingut corresponent a columna lumbar i l'altre en finalitzar tot el temari.
B) Examen d'avaluació teòric final (50% nota). Examen que es realitzarà durant la setmana d'exàmens.

Tipus d'exàmens:

A) Dins de l'avaluació ordinària teòric-pràctic (50% nota), l'activitat d'avaluació continuada "classes teòriques, pràctiques i participatives", es realitzaran dues proves d'avaluació continuada, cada una de les proves constarà d'activitat pràctica i teòrica. La primera avaluació continuada serà el 20% del total de la nota i la segona avaluació continuada serà el 30%. De manera que entre les dues formaran el 50% del total de la nota final. La nota mínima d'aquestes parts per realitzar mitjana amb l'examen d'avaluació teòrica ha de ser de 4,50 punts. Si no s'assoleix aquesta nota mínima de 4,50 punts dintre de l'avaluació continuada, directament s'ha de fer l'examen de suficiència, no es podrà fer l'examen d'avaluació teòrica final.

Les proves d'avaluació continuada constaran de:
* 1 part teòrica amb preguntes tipus test (resposta encertada 0,5 punts i resposta errada resta 0,25 punts) i preguntes curtes que no resten. La nota d'aquesta part seran 8 punts de la nota d'avaluació continuada.
* 1 part pràctica on es demanarà realitzar una tècnica del temari pràctic. La nota d'aquesta part seran 2 punts de la nota d'avaluació continuada. L'estudiant que faci la part d'avaluació pràctica amb rellotge, polseres, anells o qualsevol altre objecte a les mans quedarà automàticament suspès d'aquesta part pràctica.

Prova pràctica: Valorarem l'aprenentatge autònom i el raonament crític per determinar l'estat funcional del pacient, considerant aspectes físics, psicològics i socials. Dissenyar i coordinar plans d'intervenció atenent criteris teòrics i de casos clínics.

B) L'examen avaluació teòrica final (50% nota) constarà de preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Aquest examen tipus test es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder fer mitjana amb la part d'avaluació continuada. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. No es permet fer preguntes al professorat durant l'examen teòric.

L'alumne que al final entre l'avaluació continuada i l'examen final no arribi al 5, haurà de realitzar l'examen de suficiència que només serà tipus test i on la nota màxima serà d'aprovat, o sigui 5.

Aquest examen de suficiència constarà de preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder aprovar l'assignatura de teràpia manual. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. No es permet fer preguntes al professorat durant l'examen teòric.

Prova escrita: Aprendre a dirigir i coordinar la intervenció del fisioterapeuta envers l'usuari. Encaminades a un aprenentatge autònom i raonament crític.

Per altra banda, es poden crear tasques amb el Moodle amb la finalitat d'ajudar l'alumne.

- NORMES DE CONDUCTA
L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i uniformitat de vestiment podrà ser sancionada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.
Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Avaluació part pràctica (35%): Examen pràctic presencial (Si estiguéssim en una fase de confinament, valoraríem enregistrar les tècniques amb vídeo per enviar al professorat i ser avaluades), l’alumne s’examinarà de tot el contingut pràctic de l’assignatura seguint el format d’examen de l’avaluació continuada.
En aquesta part pràctica es demanarà realitzar 5 tècniques de tot el temari pràctic (Columna cervical, dorsal i lumbar). Cada pregunta té un puntuació de 2 punts. Per aprovar l'examen és necessari una puntuació de 5. L'estudiant que faci la part d'avaluació pràctica amb rellotge, polseres, anells o qualsevol altre objecte a les mans quedarà automàticament suspès d'aquesta part pràctica.

Prova d’avaluació teòrica (65%): L'examen avaluació teòrica constarà de 40 preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Aquest examen tipus test es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder fer mitjana amb la part pràctica. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. No es permet fer preguntes al professorat durant l'examen teòric.

Nota mínima de 5 en ambdues parts per poder fer mitja.

L'alumne que al final entre la part pràctica i l'examen teòric no arribi al 5, haurà de realitzar l'examen de suficiència que només serà tipus test i on la nota màxima serà d'aprovat, o sigui 5.

Requisits mínims per aprovar:
Dins de l'avaluació ordinària teòric-pràctic (50% nota), l'activitat d'avaluació continuada "classes teòriques, pràctiques i participatives", es realitzaran dues proves d'avaluació continuada on hi ha una qualificació mínima de 4,50 punts per realitzar mitjana amb l'examen d'avaluació teòrica.
L'examen avaluació teòrica final (50% nota) es considerarà aprovat amb una nota mínima de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder fer mitjana amb la part d'avaluació continuada.
Per considerar superada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Les tutories es realitzaran un % presencialment a les aules habilitades i també un % de manera virtual.
Fisioteràpia no inclou a l’horari ni a l’aulari les tutories, aquestes es programen en funció de la demanda dels estudiants, i en grups reduïts principalment. El professor, si el calendari acadèmic li permet, organitza classes de repàs dins de l’horari lectiu un % presencialment i també un % de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà un % presencialment i un % virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Mètodes docents:

S'impartiran classes teòriques i pràctiques, combinades entre si. En cas d'estadi II, III o IV també virtualment.
Les pràctiques es realitzaran en grups determinats al començament de l'assignatura.

Recomanem que cada setmana assistiu a classe haguent repassat el temari de la setmana anterior.


Objectius d'aprenentatge:

OA1 Comprendre i realitzar els mètodes i tècniques específics referits a l'aparell locomotor (incloent teràpies manuals, teràpies manipulatives articulars, osteopatia i quiropràxia) i a les alteracions de l'estàtica i la dinàmica.

OA2 Conèixer mètodes i tècniques específiques que tenen en compte les implicacions de les tècniques terapèutiques reflexes, així com altres mètodes i tècniques alternatives i/o complementàries

OA3 Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOMECÀNICA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- L'ASSIGNATURA CONSTARÀ DE:

Escenari I: Presencial. Es realitzarà com s'ha descrit als criteris de qualificació del disseny principal de l'assignatura.

Escenari IV; Virtual.
Es faran proves no avaluables de seguiment dels temaris durant els períodes de confinament per fer un control d'assistència.
A) Avaluació ordinària teòric-pràctic. Constarà de 2 proves d'avaluació continuada:
1. Es realitzarà una prova de 9 preguntes tipus test per Moodle i 1 tècnica de prova pràctica en format vídeo per avaluar el professorat (20% nota) al finalitzar el temari de columna lumbar.
2. Es realitzarà una prova de 9 preguntes tipus test per Moodle i 1 tècnica de prova pràctica en format vídeo per avaluar el professorat (30% nota) al finalitzar el temari de columna dorsal i cervical.

B) Examen d'avaluació teòric final (50% nota). Examen que es realitzarà durant la setmana d'exàmens per Moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I: Presencial. Es realitzarà com s'ha descrit als criteris de qualificació del disseny principal de l'assignatura.

Escenari IV: Virtual.
Tipus d'examen d'avaluació continuada:
La primera (20% nota) i la segona (30% nota) avaluació continuada constarà d'un examen Moodle amb temari pràctic i teòric. Examen amb 9 preguntes tipus test per Moodle (pregunta encertada val 1 punt, pregunta errada resta 0,25), i 1 tècnica de prova pràctica en format vídeo per avaluar el professorat.

No hi ha nota mínima d'aquestes parts per realitzar mitjana amb examen teòric.

Tipus d'examen final: L'examen avaluació teòrica final serà per Moodle i (50% nota) constarà de 40 preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Aquest examen tipus test es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder fer mitjana amb la part d'avaluació continuada. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25.

L'alumne que al final entre l'avaluació continuada i l'examen final no arribi al 5, haurà de realitzar l'examen de suficiència que només serà tipus test i on la nota màxima serà d'aprovat, o sigui 5.

Aquest examen de suficiència serà per Moodle i constarà de 40 preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta. Es considerarà aprovat amb una nota de 5,00 (4,9 ÉS UN SUSPÈS) per poder aprovar l'assignatura de teràpia manual. Cada resposta encertada sumarà 1 punt, i cada resposta errada en restarà 0,25. No es permet fer preguntes al professorat durant l'examen teòric.


TOTES LES DATES D'EXÀMENS INDICADES SERAN LES PREVISTES EN EL CALENDARI I ESTAN SUPEDITADES A POSSIBLES CANVIS SEGONS LA SITUACIÓ SANITÀRIA I RECOMANACIONS D'UDG I DIRECCIÓ D'EUSES.

Criteris específics de la nota No Presentat
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial. Es realitzarà com s'ha descrit als criteris de qualificació del disseny principal de l'assignatura: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades (prèvia reserva). Els estudiants han de sol·licitar prèviament tutoria amb el professorat corresponent via correu electrònic. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment. S’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle (clicant sempre la “envia motificacions dels missatges al fòrum sense període de retard per editar") i correu electrònic.Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle (clicant sempre la “envia notificacions dels missatges al fòrum sense període de retard per editar), videoconferències i correu electrònic.

Fisioteràpia no inclou a l’horari ni a l’aulari les tutories, aquestes es programen en funció de la demanda dels estudiants, i en grups reduïts principalment. El professor, si el calendari acadèmic li permet organitza classes de repàs dins de l’horari lectiu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.