Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / CARLOS NADAL SAGUER  / RAUL TROYANO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / CARLOS NADAL SAGUER  / RAUL TROYANO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Continguts

1. - Diferenciarla del resto de terapias manuales.

2. - Importancia del tratamiento de la columna vertebral des del punto de vista fisioterapéutico y osteopático.

3. 1. INTRODUCCIÓN A LA OSTEOPATÍA.

4. 1.1. Historia de los principales autores.

5. 1.2. Definición osteopática (quiropraxia).

6. 1.3. Principios osteopáticos.

7. 1.4. Biomecánica del raquis. Biomecánica osteopática del raquis.

8. 1.5. Biomecánica vertebral según las leyes de Fryette.

9. 1.6. Osteopatía moderna.

10. 1.7. Patología osteopática viscera y craneal.

11. 1.8. Hipomovilidad- hipermovilidad.

12. 1.9. Fisiología de la marcha.

13. 1.10. Adaptaciones – compensaciones.

14. 1.11. Cadenas lesionales ascendentes y descendentes.

15. 1.12. Técnicas osteopáticas.

16. 1.13. Indicaciones y contraindicaciones.

17. 1.14. Fascias.

18. 1.15. La postura.

19. 2. COLUMNA CERVICAL.

20. 2.1. Generalidades.

21. 2.2. Características de las vértebras. Sistema vertebral muscular.

22. 2.3. Movilizaciones del grupo cervical superior.

23. 2.3.1. MPS en sentido flexión.

24. 2.3.1.1. Opción 1.

25. 2.3.1.2. Opción 2.

26. 2.3.2. MPS en sentido extensión

27. 2.3.2.1. Opción 1

28. 2.3.2.2. Opción 2

29. 2.3.3. MPS en sentido inclinaciones laterales

30. 2.3.4. MPS en sentido rotaciones

31. 2.3.5. Tracción

32. 2.4. Movilizaciones del grupo cervical inferior

33. 2.4.1. MPS en sentido flexión

34. 2.4.2. MPS en sentido extensión

35. 2.4.3. MPS en sentido de las inclinaciones laterales

36. 2.4.4. MPS en sentido de las rotaciones

37. 2.4.5. Tracciones

38. 2.5. Maniobras globales de la columna cervical.

39. 2.5.1. MPS en sentido de la traslación lateral

40. 2.5.2. Maniobra de normalización de la incurvación lateral

41. 2.6. Técnicas osteopáticas cervicales

42. 3. COLUMNA DORSAL

43. 3.1. Generalidades

44. 3.2. MPS en sentido de la flexión

45. 3.1.1. Opción 1 en sedestación

46. 3.1.2. Opción 2 en D/S

47. 3.3. MPS de la carcasa costal

48. 3.2.1. Opción 1, de la carcasa costal alta

49. 3.2.2. Opción 2, de la carcasa costal baja

50. 3.4. Técnicas osteopáticas dorsales

51. 4. COLUMNA LUMBAR

52. 4.1. Generalidades.

53. 4.2. Características de las vértebras y sistema vertebral muscular

54. 4.3. MPS en sentido flexión

55. 4.3.1. Opción 1 terapeuta a los pies

56. 4.3.2. Opción 2 des del sacro

57. 4.4. MPS en sentido extensión

58. 4.5. MPS en sentido inclinaciones laterales

59. 4.6. MPS en sentido de las rotaciones

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes expositives 15 17 32
Classes pràctiques 21 30 51
Exposició dels estudiants 2 0 2
Prova d'avaluació 2 10 12
Tutories 1 0 1
Total 43 57 100

Bibliografia

 • Atlas fotográfico de anatomia humana (1989). Doyma.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatian Integral visceral. ANK gráfica.
 • Medina Ortega (2000). Tratado de Osteopatia Integral sacrocraneal. ANK gráfica.
 • Tratado de osteopatia (2000). panamericana.
 • Francois Richard (2000). Tratamiento osteopático de las lumbalgias i i II. panamericana.
 • François Ricard (2000). Tratamiento de las cervicalgias. panamericana.
 • Fraçois Richard (2000). radiologia des del punto de vista osteopático. panemericana.
 • Eduardo Zamorano (2013). Movilización neuromeníngea. Panamericana.
 • Wilson-Pasiwels (2013). Nervios Craneales. Panamericana.
 • Roller (2006). Fundamentos medicina osteopática . Panamericana.
 • Kisner (2010). Ejercicio Terapéutico. Panamericana.
 • Valeiser (2013). el libro de los músculos. Panamericana.
 • Cael (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Bases teóricas y fundamentos de la Fisioterapia (2007). Panamericana.
 • Bahr (2007). Lesiones deportivas. Panamericana.
 • Calderón (2012). Fisiologia humana. Panamericana.
 • Capel (2013). Anatomia funcional. Panamericana.
 • Möller (2011). Resonancia Magnética del sistema músculoesquelético. Panamericana.
 • Imágenes normales de TC y RMN (2000). Panamericana.
 • Kapandji: (2012). Fisiologia articular. Panameriana.
 • Latarjet (2004). Colección de anatomia humana. Panameriana.
 • Prometheus. Todos los tomos y fichas de autoevaluación (2011). Panamericana.
 • Atlas de anatomia humnaa (2012). panamericana.
 • Prácticas de anatomia humana (2010). Panamericana.
 • Anatomia clínica (2012). Panameriana.
 • Izquierdo (2008). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad físcia y deporte. Panameriana.
 • Travell and Simons (2004). Dolor Miofascial. . Panameriana.
 • Greenman (2005). Principios y prácticas de la medicina manual. Panameriana.
 • Tutusaus, Ginés Potau (2015). Sistema Fascial. Anatomia, Valoración y tratamiento. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric i preparació Apendre a dirigir i coordinar l'intervenció del fisioterapeuta envers l'usuari.
Encaminades a un aprenentatge autònom i raonament crític. Es valora mitjançant un examen teòric.
50
Classes pràctiques, participatives i d'avaluació continuada Valorarem l'aprenentatge autònom i el raonament crític per determinar l'estat funcional del pacient, considerant aspectes físics, psicologics i socials. Dissenyar i coordinar plans d'intervenció atenent criteris teòrics i de casos clínics. En aquestes classes farem una avaluació continuada, mitjaçant dues proves pràctiques per valorar les. 50

Qualificació

Tipus d'exàmens:

a. L'examen avaluació teòrica final (50% nota) constarà de 40 preguntes tipus test amb 5 possibilitats de resposta i 4 preguntes curtes. Aquest examen tipus test s'aprovarà amb 25 preguntes correctes.

b. En L'activitat d'avaluació continuada (50%) "classes pràctiques, participatives i d'avaluació continuada" es realitzaran dues proves d'avaluació continuada, cada una d'elles constarà d'activitat pràctica i teòrica . La primera serà el 20% del total de la nota i la 2º el 30%. De manera que entre les dues formaran el 50% del total de la nota final. La nota mínima d'aquestes parts per realizar mitjana ha de ser de 4,50.

L'alumne que en l'avaluació continuada no superi la nota de 4,50 no podrà realitzar l'examen final(descrit com a examen teòric).

L'alumne que al final entre l'avaluació continuada i l'examen final no arrivi al 5, haurà de realitzar l'examen de suficiència que només serà tipus test i on la nota màxima serà d'aprobat, o sigui 5.

Per altra banda, es poden crear tasques amb el moodle amb la finalitat d'ajudar l'alumne.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Observacions

Mètodes docents:

S'impartiran classes teòriques i pràctiques, combinades entre si.
Les pràctiques es realitzaran en grups determinats al començament de l'assignatura.

Recomanem que cada setmana assistiu a classe haguent repassat el temari de la setmana anterior.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOMECÀNICA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA