Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jason Daza Collier  / Jesus Planella Morato  / Nuria Puigtio Rebollo  / Mercedes Sala Bassó  / Juan Serrano Ferrer
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Francès (5%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jason Daza Collier  / Jesus Planella Morato  / Nuria Puigtio Rebollo  / Mercedes Sala Bassó  / Juan Serrano Ferrer
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%), Francès (0%)

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. BLOC FISIC.

          1.1. Ones electromagnètiques (I): Camps elèctrics i magnètics: 1.1.1. Conceptes bàsics i definicions. 1.1.2. Ones electromagnètiques. 1.1.3. Espectre electromagnètic. 1.2. Ones electromagnètiques: 1.2.1. Propietats generals de les ones electromagnètiques. 1.2.2. Interacció de la radiació electromagnètica amb el cos humà.

          1.2. Ones electromagnètiques (II): Microones. 2.1. Generació de microones. 2.2. Components i equip de microones. 2.3. Aplicacions de microones en fisioteràpia. 2.4. Tècnica d’aplicació de les microones.

          1.3. Ones electromagnètiques (III): Infrarojos. 3.1. Generació d’infrarojos. 3.2. Aparells d’infrarojos: Característiques. 3.3. Aplicació d’infrarojos en fisioteràpia. 3.4. Dosificació d’infrarojos: Estimacions.

          1.4. Ones sonores (I): Descripció i conceptes bàsics. 4.1. Què és una ona sonora? 4.2. Propietats de les ones sonores. 4.3. Interacció de les ones sonores amb el cos humà

          1.5. Ones sonores (II): Ultrasons. 5.1. Generació d’ultrasons. 5.2. Components i equips d’ultrasons. 5.3. Interacció dels ultrasons amb el cos humà. 5.4. Aplicació d’ultrasons a fisioteràpia.

2. BLOC CLÍNIC.

          2.1. Introducció als Agents Físics: 1.1. Concepte. 1.2.Classificacions i consideracions.

          2.2. Fisioteràpia basada en l’evidència: 2.1.Concepte. 2.2. Model tradicional. 2.3. Nivell d’evidència i grau de recomanació clínica

          2.3. El dolor: 3.1. Mecanismes fisiològics. 3.2.Tipus de dolor. 3.3.Fibres aferents. 3.4.Vies del dolor. 3.5.Mecanismes d’inhibició del dolor.

          2.4. Termoteràpia (I): 4.1.General. 4.1.1. Concepte. 4.1.2. Mode de transmissió del calor. 4.1.3. Efectes. 4.1.4. Efectes terapèutics. 4.1.5. Contraindicacions i precaucions. 4.2. Superficial. 4.2.1. Parafina: modalitat d’aplicació, indicacions, contraindicacions i precaucions. 4.2.2. Hotpack: modalitat d’aplicació, indicacions, contraindicacions i precaucions. 4.2.3. Infrarojos (IR): bases del IR., efectes, indicacions, aplicació clínica, contraindicacions i precaucions

          2.5. Termoteràpia (II): Profunda. 5.1. Microones (MO). 5.1.1. Concepte i bases. 5.1.2. Equipament. 5.1.3. Efectes. 5.1.4. Indicacions. 5.1.5. Aplicació clínica. 5.1.1. Contraindicacions i precaucions. 5.2. Ultrasò (US). 5.2.1. Concepte i bases. 5.2.2. Equipament. 5.2.3. Efectes. 5.2.3.1. Efectes tèrmics. 5.2.3.2. Efectes no tèrmics. 5.2.4.Indicacions clíniques. 5.2.5. Técnica d’aplicació clínica. 5.2.6. Contraindicacions i precaucions

          2.6. Crioteràpia. 6.1. Efectes. 6.2. Indicacions. 6.3.Tècniques i modalitats d’aplicació clíniques. 6.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.7. Banys de contrast. 7.1. Efectes. 7.2.Indicacions.7.3.Tècnica d’aplicació clínica. 7.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.8. Làser: 8.1. Bases i característiques del làser de baixa potencia. 8.2. Efectes. 8.3. Indicacions. 8.4. Tècnica d’aplicació clínica. 8.5. Contraindicacions i precaucions

          2.9. Introducció als corrents elèctrics (I). 9.1. Paràmetres dels corrents elèctrics. 9.1.1. Tipus d’ones dels corrents elèctrics. 9.1.1.1. Corrent continu o directe. 9.1.1.2. Corrent altern. 9.1.1.3. corrent polsat. 9.1.2. Paràmetres dependents dels temps: duració del pols, duració de la fase i duració del interval entre polsos. 9.1.3. Altres paràmetres importants dels corrents elèctrics: amplitud, freqüència, temps on/off, duració de la pendent del corrent. 9.1.4. Relació força y duració del corrent elèctric

          2.10. Corrents elèctrics (II): Electroteràpia aplicada al control del dolor. 10.1. TENS convencional. 10.2. TENS baixa freqüència. 10.3. TENS convencional Vs TENS baixa freqüència. 10.4. TENS modo ràfega. 10.5. Resum dels paràmetres del corrent elèctric analgèsic. 10.6. Col·locació del elèctrodes. 10.7. Contraindicacions i precaucions

          2.11. Corrents elèctrics (III): Electro-estimulació muscular (EMS). 11.1. Contracció muscular voluntària Vs contracció induïda elèctricament: ordre d’activació d’unitats motores, suavitat del inici de la contracció muscular, integració funcional del beneficis i repòs entre contraccions. 11.2. Aplicacions clíniques de l’EMS. 11.2.1. Traumatologia i ortopèdia. 11.2.2. Trastorns neurològics: concepte estimulació elèctrica funcional (EEF), Lesions medul·lars, Ictus, Esclerosis múltiple. 11.2.3. Cardiologia i pneumologia. 11.3. Paràmetres de l’EMS: ona, col·locació elèctrodes, posició pacient, duració del pols, amplitud, freqüència, temps on/off, duració de la pendent del corrent. 11.4. Contraindicacions i precaucions.

          2.12. Seminaris d’agents físics. 12.1. Tecarteràpia. 12.1.1. Bases i característiques de la Tecarteràpia. 12.1.2. Equipament. 12.1.3. Efectes. 12.1.4. Mode d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions. 12.2. Ona de xoc. 12.2.1. Bases i característiques de l’ona de xoc. 12.2.2. Tipus d’ona de xoc. 12.2.3. Equipament. 12.2.4. Efectes. 12.2.5. Indicacions. 12.2.6. Mode d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions. 12.3. Magnetoteràpia. 12.3.1. Bases i característiques de la magnetoteràpia. 12.3.2. Tipus de magnetoteràpia. 12.3.3. Equipament. 12.3.4. Efectes. 12.3.5. Indicacions. 12.2.6. Técnica d’aplicació clínica. 12.1.5. Tractaments. 12.1.5. Contraindicacions i precaucions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 1,00 24,00 1,00 26,00
Resolució d'exercicis 1,00 3,00 0 4,00
Sessió expositiva 42,00 44,00 1,00 87,00
Sessió pràctica 8,00 20,00 1,00 29,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 4,00 0 4,00
Total 52,00 95,00 3,00 150

Bibliografia

 • Cameron Michelle, H (2018). Agentes físicos en rehabilitación. (5º ed). Elsevier.
 • Rodríguez Martin (2014). Electroterapia en Fisioterapia (3ª). Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A.
 • Cabello, M. A., & Gallut, A. J. M. (2012). Procedimientos generales de fisioterapia: Práctica basada en la evidencia. ((1 ed)). Barcelona: Elsevier Health Sciences.
 • Tim Watson (2009). Electroterapia. Pràctica Basada en la Evidencia (12). Barcelona: Elsevier.
 • Hüter-Becker, A et al (2005). Terapia Física (1). Barcelona: Editorial Paidotribo.
 • Plaja, J (2004). Analgesia por medios físicos. Mc Graw Hill.
 • M. Martinez, J.M. Pastor, F. Sendra (1998). Manual de Medicina Física. (1). Madrid: Harcourt Brace.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada I (Bloc Físic) Qüestionari Moodle de 10 preguntes corresponents al bloc de Física i que inclou qüestions teòriques i exercicis de càlcul. 10 No
Activitats Proposades a l'Aula (APA) Qüestionaris Moodle relacionats amb exercicis de càlcul del bloc Físic a completar dins del periode establert. 10 No
Prova d'avaluació continuada II (SAC)
Mitjançant una prova tipus test de 10 preguntes sobre continguts derivats del SAC 20 No
Prova d'avaluació final escrita continguts teòrics
Examen de preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics. Examen on una sola resposta es correcte. Les respostes incorrectes resten -0.20. Es necessita la nota mínima de 3,5 per promediar amb la resta de proves.
60

Qualificació

ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les Sessions d'Actuació Clínica (SAC) és obligatòria per aquells alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada. Donat la natura clínica en situació real d'aquesta activitat, aixi com per motius d'organizatció i seguretat, els alumnes repetidors estan excusats de realitzar el SAC.
Es permet un absentisme de fins al 20% del total de les sessions sempre que sigui per una causa justificada.

En cas de preveure no poder assistir a les SAC s’haurà d’avisar amb antelació.

AVALUACIÓ CONTINUADA.

Constarà de:

- 2 proves d'avaluació continuada al llarg del curs.

- Activitats proposades a l'aula (APAs) que es faran dins del bloc físic.

Les proves d'avaluació continuada són les següents:

- Prova d’avaluació continuada I (Bloc de Física):

La qualificació d’aquest apartat correspon al 10% de la nota final de l’assignatura.

La prova és una prova presencial que es realitzarà a través d'un Qüestionari Moodle. La prova constarà de 10 qüestions relacionades amb conceptes teòrics desenvolupats a l'aula (5 qüestions) i exercicis de càlcul aplicats a casos clínics (5 exercicis). Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta, i les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.

Per a la realització de la prova d'avaluació continuada I és important que recordeu la següent informació:

1) 1) Atès que la prova es realitza sobre el Moodle, heu de disposar de portàtil/tableta durant la prova. Heu de verificar prèviament que el dispositiu electrònic tingui accés a Internet i per tant pogueu fer la prova adequadament. En cap cas poden utilitzar-se altres dispositius electrònics, com ara mòbils, per fer la prova.

2)Heu de tenir disponibles i a l'abast tot el material necessari per a realitzar la prova, inclosa la calculadora no programable.

3) NO es pot portar cap tipus de formulari ni apunts.

4) Es permet l'ús d'un full en blanc per fer càlculs i operacions.

Aquesta activitat no requereix de nota mínima per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'avaluació continuada.

- Activitats proposades a l'aula (APAs):

Aquesta activitat és una activitat no presencial que es realitzarà fora de l'horari lectiu. Consta d'un seguit de qüestionaris amb qüestions relacionades amb els continguts del bloc físic i inclourà també exercicis de càlcul. Cada una de les activitats s'haurà de completar dins del periode establert. La qualificació d’aquestes activitats correspon al 10% de la nota final de l’assignatura.

És important recordar que les activitats no lliurades computaran com a “0”.

Aquesta activitat no requereix de nota mínima per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'avaluació continuada.


- Prova d’avaluació continuada II:

Prova d’avaluació del SAC. Tindrà en compte tan l'actitud com l'assistència a classe, amés de la prova d'avaluació al moodle tipus test sobre continguts derivats del SAC.
Aquesta prova es fara mitjançant una prova moodle tipus test de 10 preguntes sobre continguts teòric-pràctics centrats en l'aplicació de agents físics.
Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta, i les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.
En el cas que el alumne no tingui complert aquest registre només podrà presentar-se al examen de recuperació.

La qualificació d’aquest apartat correspon al 20% de la nota final de l’assignatura.


PROVA TEÒRICA D’AVALUACIÓ FINAL:

Examen de preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics.
Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta de les quals només 1 opció és la resposta correcta, i les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.

Es requereix una nota minima de 3,5 en examen final per poder fer mitjana de curs amb les probes de l'avaluació continua.

La qualificació d’aquest apartat correspon al 60% de la nota final de l’assignatura per l'itinerari d'avaluació continuada i un 100% per l'itinerari d'avaluació única.


IMPORTANT:

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" ja cursades (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Fisiología Fonaments en Fisioteràpia, Massoteràpia) i les que es poden estar cursant de forma paral·lela (Cinesiteràpia, Teràpia Manual, Atenció de Fisioteràpia en lesions de l'aparell locomotor, Cadenes musculars) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de les Sessions d'Actuació Clínica.

Dins els criteris d'avaluació i qualificació es tindran en compte els continguts cursats en assignatures anteriors pel que podran ser re avaluats de forma intrínseca dins els marc d'Aplicació d'Agents Físics i les Sessions d'Actuació Clínica.

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, així com fer ús de telefòn mòbil.

Es recorda que les probes d l'avaluació continuada no tenen nota mínima, pero si la proba final amb un 3,5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
Els alumnes repetidors podran triar realitzar només la prova d'avaluació final única. En aquest cas el 100% de la seva nota serà el resultat de la prova d'avaluació final de continguts teòrics. L'examen son preguntes de calcul i preguntes tipus test.
L'alumne tindra dret a recuperar aquesta proba en l'examen de suficiència.

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
La nota final de l'assignatura correspon:
- Avaluació continua: no requereix d'una nota minima.
- Avaluació única: la nota final del examen final ha de ser almenys de 4.00.

En cas de no arribar al 5.00 l'alumne s'haurà de presentar a l'examen de suficiència, que constarà de preguntes tipus test amb uns sola resposta correcta.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i prèvia cita amb el/la professor/a. En determinats casos el professorat pot optar per realitzar les tutories de forma virtual.

En funció de les resolucions de les autoritats sanitàries i de la direcció d'EUSES, aquestes tutories poden passar a fer-se en format telemàtic quan es consideri oportú en funció de l'evolució sanitària.

En cas que les tutories es realitzin de forma virtual, els alumnes hauran de tenir la càmera oberta.

En casos de dubtes puntuals també es poden utilitzar altres canals per resoldre els dubtes, com ara el correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

És molt important repassar els continguts de les assignatures del curs anterior i en especial les que son qualificades com recomanables, donat que seran imprescindibles pel correcte desenvolupament de l'assignatura.

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi continu.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.


Objectius d'aprenentatge:

OA1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en Fisioteràpia.

OA2 Conèixer els principis de l'electrofisiologia i les seves principals aplicacions en l'àmbit de la Fisioteràpia.

OA3 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la Fisioteràpia.

OA4 Conèixer, dissenyar i aplicar les diferents modalitats i procediments generals de la intervenció en Fisioteràpia: Electroteràpia, Magnetoteràpia, Hidroteràpia, Termoteràpia…

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOLOGIA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • MASSOTERAPIA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: Tot i així la situació actual no permet coneixer si l'assitencia de pacients real seniors al SAC será desaconsellada per les autoritats sanitaries, ja que es un grup de risc. En aquest cas es practicará l'aplicació dels agents físics de forma pràctica entre alumnes del mateix grup. En aquest cas es permet l'assitencia de alumnes repetidors.

Les proves d'avaluació continuada I i II, les activitats de les que consta l'APA,la prova teòrica d'avaluació final i l'examen de suficiència mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa.Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i del aprenentatge de la metodologia d'aplicació d'agents físics es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

L'activitat del servei de actuació Clínica (SAC) aixi com els seus continguts es subtituirà per material audiovisual i tutories online.

Les proves d'avaluació continuada I i II, les activitats de les que consta l'APA,la prova teòrica d'avaluació final i l'examen de suficiència mantindran el mateix format i característiques que les indicades a la fitxa, pero es realitzaran de forma virtual.

Modificació de l'avaluació:
Cambis respecte a escenari II/III:

ASSISTÈNCIA:

Escenari IV. A causa del confinament, l’assistència presencial no serà possible. No serà avaluada.

AVALUACIÓ:

Escenari I. La proba teórica d'avaluació final es farà de manera presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.