Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura explica els diversos aspectes involucrats en la gestió de les empreses d'intermediació i distribució turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ROSA DOMINGUEZ GALCERAN
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. L'AGÈNCIA DE VIATGES

          1.1. Definició i antecedents històrics

          1.2. Estructura de les agències de viatge

          1.3. Associacions i entorn legal de les Agències de viatge

          1.4. Diagnòstic de les Agències de viatge

          1.5. Entorn de les Agències de viatge

          1.6. Punts forts i febles de les empreses d'intermediació i distribució turística

2. CREACIÓ I CONSTITUCIÓ D'UNA AGÈNCIA DE VIATGES

          2.1. Creació d'una Agència de viatges

          2.2. Legislació vigent

          2.3. Tipologies

3. GESTIÓ DE LA DEMANDA I DE L'OFERTA

          3.1. Gestió de la demanda

          3.2. Gestió de l'oferta

          3.3. Etapes de la producció de les Agències de viatge

          3.4. Normes per la cotització d'un producte

          3.5. Exemple de cotització d'un viatge

4. MÀRQUETING EN LES AGÈNCIES DE VIATGE

          4.1. Evolució del màrqueting en les Agències de Viatge

          4.2. Cicle de vida dels productes i serveis turístics

          4.3. Calendari anual dels serveis i productes turístics

          4.4. Comunicació comercial

          4.5. Mitjans de comunicació comercial

          4.6. Distribució dels serveis i productes turístics

          4.7. Recomanacions i consells pràctics per a la venda dels serveis i productes turístics en les Agències de viatge.

5. CONTROL I PRESSUPOSTOS

          5.1. Concepte de pressupost en les Agències de viatge

          5.2. Exemple de pressupost

          5.3. Compte de resultats

          5.4. Control en les Agències de viatge

          5.5. Model de cotització d'un viatge

          5.6. Escandall

6. OFERTA DE PRODUCTES I SERVEIS EN LES EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ I DISTRIBUCIÓ TURÍSTICA

          6.1. Oferta d'allotjament i restauració

          6.2. Oferta de transport aèri, ferroviari, marítim i per carretera

          6.3. Oferta de serveis diversos

          6.4. Principals productes turístics oferts per les empreses d'intermediació i distribució turística

          6.5. Oferta de viatges professionals en les empreses d'intermediació i distribució turística

7. SISTEMES DE QUALITAT I INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 1,00 15,00 0 16,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 27,00 20,00 0 47,00
Sessió pràctica 8,00 25,00 0 33,00
Treball en equip 6,00 30,00 6,00 42,00
Total 44,00 100,00 6,00 150

Bibliografia

 • Albert Piñole, Isabel (1999). Gestión, productos y servicios en las agencias de viaje. Madrid: Centro de estudios Ramón Areces.
 • Casanueva, C.; García del Junco, J y Caro, F.J. (2000). Organización y gestión de empresas turísticas. Madrid: Pirámide.
 • González Cobreros, Mª Ángeles (1999). Fundamentos teóricos y gestión práctica de las Agencias de Viaje. Madrid: Síntesis.
 • Martín Rojo, I. (2003). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. Madrid: Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Comprensió continguts de l'assignatura
Capacitat per desenvolupar la cotització d'un viatge
40
Anàlisi i comparativa d'articles d'actualitat Capacitat d'anàlisi de les empreses del sector
Visió crítica sobre els aspectes analitzats
10
Treball de creació, tarifació i comercialització d'un viatge Treball de creació d'un viatge real 20 No
Exercicis pràctics de cotització Capacitat de resoldre les activitats pràctiques proposades 10
Estudi de mercat de les agències de viatges Anàlisi del mercat de les agències i empreses d'intermediaciò turística 20 No

Qualificació

Es contemplen tres escenaris diferents durant el curs 20-21 segons l'evolució del COVID-19.
HI haurà per tant tres supòsits:

- Modalitat 100% presencial en la que els criteris de qualificació són els que figuren al programa
- Modalitat 100% online en la que es preveu que la part pràctica (treballs i activitats a l'aula) tinguin més pes que la prova final
- Modalitat Blended que segueix els mateixos criteris que l'avaluació 100% presencial

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera que el alumne que no presenti activitats ni examen estara suspés i es podrà presentar a la recuperació en dates i forma previstes
(examen final + treball)

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de la Universitat de Girona és, de manera general, la'avaluación continuada.

En el cas de la modalidat d'avaluació única només podrán optar de forma excepcional aquells alumnes que es trobin en algún dels següents supòsits :
- Si es tracta d'alguna assignatura suspesa que al repetir-la se li solapi amb una matriculada per primer cop
- Assignatures que han de fer-se mentre l'alumne està en un programa ERASMUS
- Causes de força major a valorar por parte de direcció general

En tot cas l'alumne haurà de superar una prova avaluatòria presencial i entrega d'un treball a determinar pel professor

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els alumnes podran sol.licitar tutoria mitjançant l'eina telemática que Euroaula posa a la seva disposició

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'alumne pot contactar amb el professor via correu electrònic sempre que ho necessiti.
El professor respondrà per la mateixa via no més tard a les 24 hores següents de la rebuda del correu i sempre que li sigui possible

Observacions

Es recomana el seguiment de l'avaluació contínua de l'assignatura per poder superar-la, així com l'assistència a classe.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Comercialització de productes turístics
 • Creació d'empreses turístiques
 • Creació d'itineraris turístics
 • Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques
 • Gestió d'empreses turístiques
 • Productes turístics
 • Programació d'itineraris turístics