Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’assignatura COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS pretén ensenyar als alumnes tècniques per a l’anàlisi de les eines de comunicació comercial basades en Internet i el seu caràcter decisiu per a l'empresa. Els alumnes coneixeran les principals xarxes socials i aprendran a escoltar i entendre quin paper poden jugar els diferents canals com; Twitter, Facebook, Linkedin... a les empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Oriol Cesena Melich  / Lluis Feliu Roe
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Oriol Cesena Melich  / Lluis Feliu Roe
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
 • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
 • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
 • 9E- Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades online
 • 12E- Definir l'estratègia de comunicació i relacions públiques

Continguts

1. Eines de comunicació basades en plataforma Internet, Blog, Xarxes socials, Màrqueting electrònic; perfil, avantatges, inconvenients, objectius, estratègies i models. Pla d'e-màrqueting. En aquest blog l’estudiant coneixerà la teoria de les principals xarxes socials utilitzades per les empreses, aprendrà a escoltar les audiències per a poder crear l’estratègia i obtenir resultats mesurables per a la bona presa de decisions.

2. Tipologies de xarxes socials. Horitzontals. Verticals: Professionals, Oci, Mixtes, Humanes, de contingut, sedentàries, nòmades. Dividirem les xarxes socials segons els seus usos i ens centrarem en l’ús professional de les principals xarxes socials. Sempre enfocant aquest bloc en com, les empreses, poden treure el màxim profit a les xarxes socials.

3. Ús professional de les xarxes socials. Funcions. Estratègies. Creació de comunitat. Rendibilització. Veurem casos pràctics de petites i mitjanes empreses que aposten per les xarxes socials a l’hora d’interactuar amb els seus públics, com grans empreses llancen al mercat novetats o millores de productes a través d’aquests canals

4. Desenvolupament d'una xarxa de recursos de mitjans socials. Estratègia. Factors de monetització. D'Internet 2.0 a 3.0. Analitzarem les xarxes socials d’avui, 2.0, i parlarem de les xarxes socials del futur, 3.0. Com la intel•ligència artificial canviarà la interacció de l’usuari amb les empreses.

5. Gestió de xarxes socials. Tàctica i estratègia, Cronograma diari. Anàlisi de resposta dels seguidors. Tot els alumnes hauran de preparar un Calendari Editorial d’un suposat projecte empresarial. Hauran de diferenciar molt bé els formats de continguts, saber trobar el significat de cada un dels missatges, escoltar les audiències per saber quan és el millor moment per publicar.

6. Mètrica de xarxes socials. Visites, posts, comentaris, likes. Reputació online (How Sociable). Posarem l’atenció a les mètriques que algunes xarxes socials ens ofereixen per a poder entendre les comunitats. Crearem anuncis dins plataformes com Twitter o Facebook amb l’objectiu d’analitzar i trobar les diferències entre un post posicionat orgànicament i un post que es posiciona mitjançant una inversió econòmica. Algunes xarxes socials, com Twitter, ofereixen poques mètriques. Per a poder obtenir-ne més veurem portals vinculats a xarxes socials, com SocialBro o HootSuite, que ens permetran obtenir més mètriques.

7. Conversió de negoci. Google Analytics. Amb aquesta eina de Google podrem valorar si les tasques dutes a terme en el Pla de Marketing (les accions als Social Media) compleixen l’objectiu. Aprendrem a saber detectar d’on venen les visites, quina és la reacció de l’usuari quan arriba a un portal web, si arriba gràcies a un post determinat publicat a una xarxa social... En definitiva, amb Google Analytics podrem comprovar si la inversió duta a terme a les Xarxes Socials és efectiva o no.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 8,00 0 10,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 8,00 0 12,00
Assistència a actes externs 2,00 8,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 4,00 0 6,00
Debat 2,00 4,00 0 6,00
Elaboració individual de treballs 2,00 12,00 0 14,00
Exposició dels estudiants 2,00 8,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 2,00 12,00 0 14,00
Prova d'avaluació 4,00 4,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 36,00 0 0 36,00
Sessió participativa 4,00 8,00 0 12,00
Total 64,00 86,00 0 150

Bibliografia

 • Fondevila Gascón, Joan Francesc; Herrando Soria, Carolina et altri. (2013). Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicaci. DOXA COMUNICACIÓN Revista Interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales , (16), 151-172
 • Grathon Sara (2012). De o a 1000000 Social Media para Profesionales y Pequeñas Empresas. Anaya Multimedia.
 • Gosende Grela, Javier, Macià Domene, Fernando (2011). Marketing con Redes Sociales . Anaya Multimedia.
 • Sanagustín, Eva (2013). Marketing de Contenidos. Anaya Multimedia.
 • Puro Marketing. Recuperat , a www.puromarketing.com
 • Marketing Director. Recuperat , a www.marketingdirecto.com
 • Feliu i Roe, Lluís (2023). Tarannà Emprenedor. Barcelona: Publicalis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Es farà anàlisi i estudi de casos referits als social media L'estudi de casos té un pes del 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de casos habituals del 2.0 L'aprenentatge basat en problemes val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Es farà cerca d’informació sobre xarxes socials i valoració d’investigacions La búsqueda d'informació sobre xarxes socials i valoración d'investigacions val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Hi haurà classes participatives La participació a classe val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Hi haurà un debat sobre l’ús de les xarxes El debat sobre l'ús de les xarxes socials valdrà el 5% de la nota en avalaució continuada. 5 No
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura L'elaboració de treballs val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria, un projecte emprenedor L'exposició dels estudiants val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No
Prova d’avaluació final L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric i pràctic per a qui no les hagi superat. 60 No
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura La resolución d'exercicis val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5 No

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua (40%) i mitjançant un examen final (60%). La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (mínim tres) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts.

L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric - pràctic per a qui no les hagi superat. L'examen comptarà amb una part inicial tipo test que serà eliminatòria. Si no s'aprova aquesta part tipo test no se seguirà corregint la resta de preguntes i l'alumne quedarà suspès. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Els alumnes que no han pogut seguir l’assignatura o que han fet més d’un 20% d’absències sense justificar, hauran de presentar-se a un examen final (60%) i entregar un treball final (40%).

ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL

Es manté el mètode d'avaluació inicialment previst.

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL

convocatòria Ordinària

Alumnes presencials (avaluació contínua)

Es valorarà el rendiment de l'estudiant en la resolució dels casos, exercicis i treballs que es realitzaran durant el semestre mitjançant:

• Treball monogràfic (ponderació de el 40% de la nota).
• Prova d'avaluació teoricopràctica (ponderació de el 60% de la nota): un examen final que inclourà la totalitat dels continguts de la matèria, contemplant l'anàlisi de casos i la resolució d'exercicis.

Per superar l'avaluació contínua, a més d'arribar a una nota de cinc punts en la mitjana ponderada de totes les qualificacions, la nota de la prova d'avaluació teoricopràctica ha de ser al menys de cinc punts.

Alumnes no presencials i alumnes d'avaluació única

Prova final teoricopràctica (100% de la nota).

convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials i no presencials

Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teoricopràctica en què se'ls avaluarà de la totalitat dels continguts que valdrà el 100% de la nota.

En aquest escenari està previst que les proves d'avaluació es duguin a terme de forma presencial (en convocatòria ordinària i extraordinària), excepte confinament de la població en les dates de la seva celebració.

ESCENARI 3: DOCÈNCIA EN LÍNIA 100%

convocatòria Ordinària

Alumnes presencials (avaluació contínua)

Es valorarà el rendiment de l'estudiant en la resolució dels casos, exercicis i treballs que es realitzaran durant el semestre mitjançant:

• Treball monogràfic (ponderació de el 40% de la nota).
• Prova d'avaluació teoricopràctica (ponderació de el 60% de la nota). Aquesta prova es durà a terme mitjançant l'ús de l'eina moodle garantint que els alumnes tindran exàmens diferents en els que han de donar resposta a qüestionaris de caràcter competencial.


Alumnes no presencials i alumnes d'avaluació única

Prova final teoricopràctica (100% de la nota). Aquesta prova es durà a terme mitjançant l'ús de l'eina moodle garantint que els alumnes tindran exàmens diferents en els que han de donar resposta a qüestionaris de caràcter competencial.

convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials i no presencials

Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teoricopràctica en què se'ls avaluarà de la totalitat dels continguts que valdrà el 100% de la nota. Aquesta prova es durà a terme mitjançant l'ús de l'eina moodle garantint que els alumnes tindran exàmens diferents en els que han de donar resposta a qüestionaris de caràcter competencial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Els alumnes que facis avaluació única realitzaran un examen més extens que els d'avaluació contínua, i a més, hauran de fer entrega d'un Social Media Plan.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es manté el mètode de tutories tradicionals. Les tutories amb alumnes es gestionaran, a petició d’aquests, mitjançant vídeo conferències.

Observacions

Cal intentar seguir les pràctiques, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada els estudiants acabin la carrera (o abans, si s’escau). Cal que l’alumnat intenti establir grups estables, i intentar evitar canviar de grup, ja que la cohesió del plantejament pedagògic (competències específiques) de les pràctiques es pot veure afectada. Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Farem les classes presencials i les activitats (pràctiques a classe) plantejades.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es poden sol·licitar via correu electrònic i depenent de la temàtica la resoldrem mitjançant una trucada telefònica, una vídeo trucada (Gotomeeting) o intercanviant correus.


La comunicació es portarà a terme mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, vídeo trucada (Meet o Gotomeeting) o intercanviant correus.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.