Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’empresa turística, com a organització, requereixi una especial i curosa atenció de la gestió dels recursos humans per al seu exitós funcionament. Per motius com l'estacionalitat, la gran rotació de personal, la importància de l'atenció al client. En aquest sentit, l’assignatura proporciona les eines per que els estudiants coneguin els objectius i la funció de Recursos Humans en les empreses del sector turístic. Al llarg del curs els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del tècnic en recursos humans, i finalment seran capaços d'aplicar les tècniques adequades a situacions concretes per a la gestió dels recursos humans en el sector turístic. Actualment la capacitat de treballar amb altres persones i funcionar com a un equip és fonamental, per això en aquesta assignatura aprendran a prevenir, resoldre problemes i conflictes, i prendre decisions mitjançant el treball en equip i l'autocrítica.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Gaspar Berbel Gimenez
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Gaspar Berbel Gimenez
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. T1. INTRODUCCIÓ Y CONTEXTUALITZACIÓ. LA FUNCIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH) O GESTIÓ DEL FACTOR HUMÀ 1.1. De la gestió de personal a la direcció de RRHH. 1.2. La direcció de RRHH a l’empresa turística. 1.3. Els programes de desenvolupament del factor humà.

2. T2. DISSENY I VALORACIÓ DEL PERFIL EMOCIONAL I PSICOLÒGIC 2.1. Concepte tasca/lloc. 2.2. Perfils psicològics i emocionals

3. T3. PROCESSOS D'INCORPORACIÓ DE PERSONES A L’EMPRESA. Perfils emocionals i psicològics – proves psicomètriques 3.1. La selecció de personal: models i estratègies. 3.2. Valoració de competències. 3.3. Disseny dels processos de selecció.

4. T4. PROCESSOS FORMATIUS. LA FORMACIÓ DURANT LA VIDA 4.1. La formació professional. Formació bonificada vs subvencionada. 4.2. Disseny d'un procés de formació, d’una acció formativa. 4.3. Els cursos MOOC.

5. T5. CREACIÓ D’EMPRESES. Loading STARTUPS. 5.1. Competències d’un emprenedor. 5.2. Vies i recursos per crear noves empreses.

6. T6. CULTURA I CLIMA ORGANITZACIONAL. COMUNICACIÓ I LIDERATGE 6.1. Importància de la comunicació en la gestió dels RRHH. 6.2. Comunicació interna: disseny d’un pla. 6.3. Clima i satisfacció laboral. 6.4. Cultura d’empresa. 6.5. Lideratge. 6.6. Concepte de coaching.

7. T7. LA GESTIÓ ESTRATÈGICA. Els INDICADORS. Innovació 7.1. Concepte de Planificació estratègica. 7.2. Quadre de comandament.

8. T8. LA QUALITAT, ELS PROCEDIMENTS DE TREBALL 8.1. Els sistemes de gestió de la qualitat aplicats a la gestió, ISO 9001:2015. 8.2. Els procediments de treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 0 25,00 3,00 28,00
Anàlisi / estudi de casos 0 30,00 0 30,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 28,00 15,00 27,00 70,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Editorial UOC, S.L.
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). CAS PRÀCTIC: CAS “PAU SIERRA” de recolza al disseny / elaboració d’un pla de for. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Bohlandder, G.; Sherman, A. y Snell, S. (2003). Administración de Recursos Humanos (12ª ed) . Madrid: Thomson.
 • Gan, F. y Berbel, G (2007). Guia pera desarrollar planes de formación. Consorci per a la formació contínua d. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Dolan, S.; Schuler, R.; Jackson, S. y Valle, R (2003). La Gestión de los recursos humanos. McGraw-Hill.
 • Gan, F. y Berbel, G. (2012). Modelos de dirección y factor humano. Signifcados e instrumentos. (2ª Edición). Grupo Aptabel e-books.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª Edición). Prentice Hall.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos . Prentice Hall 3ª Ed. .
 • Martín, I. y Gaspar, A.I. (2010). Administración de los Recursos Humanos en las empresas turísticas. Pirámide, 1ª ED. .
 • Pardo, M. y Luna, R (2001). Recursos Humanos para Turismo. Pearson.Prentice Hall..
 • Porret, M. (2007). Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones.. ESIC 2ª ED..
 • Valero Maras, J.A. (Coord.) (2008). Recursos Humanos. Tecnos.
 • area rrhh. Recuperat , a http://www.arearh.com
 • capital humano. Recuperat , a http://www.capitalhumano.es
 • Los recursos humanos. Recuperat , a http://www.losrecursoshumanos.com
 • Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones.. Recuperat , a http://www.rrhh.net
 • Recursos Humans Digitals. Recuperat , a http://www.rrhhdigital.es
 • Xarxa RRHH. Recuperat , a http://www.rrppnet.com.ar
 • Recursos Humans Web. Recuperat , a http://www.rrhh-web.com
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.edistorm.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.sneffel.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a https://bubbl.us/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://think.ajsands.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://mind42.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.wisemapping.com/c/home.htm
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a https://docs.google.com
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a http://www.dropbox.com
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a http://www.skype.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
A1. VÍDEO Tutorial Vídeo tutorial explicativo. Comunicació audiovisual. Canal Instagram de l'assignatura 25 No
A2. Article sobre tema de l'assignatura Article, tema assignatura 20 No
A3. Apunts en format dossier Apunts, segons la bitàcola del curs 5 No
Examen final Examen final 50

Qualificació

OPCIÓ A) AVALUACIÓ CONTINUADA

- Assistència mínima del 70 % (a través d'un test de control de coneixements/assistència a través de la plataforma Socrative o alternativa online, mai en paper).
En l'escenari 1 ó 2 (presencial o semipresencial) es podrà justificar una assistència.
- Es realitzaran 3 evidències o activitats durant el curs:
1) 2 treballs individuals consistents en un article i un dossier d'apunts.
2) 1 grupal consistent en un vídeo tutorial sobre algún aspecte de l'assignatura (en qualsevol dels escenaris hi haurà l'opció grupal).
Les evidències anteriors representaran un 50% de la nota d'avaluació continua.

- Evidència o examen final –confirmatori. Mínim d'un 4 per aprovar. Representa el 50% de la nota. Aquesta evidència –examen final- la realitzen tots els alumnes, els d'avaluació continua -aquests amb un 4 poden aprovar i els que no fan avaluació continua amb un 5.

- Qui hagi aprovat l'assignatura dins l'avaluació continua podrà sumar a la seva nota fins un 10% (1 punt) més, de participació (aquest l'assigna el professor en funció d'aportacions, iniciativa, i actitud dins l'aula -escenari 1, o bé través de les xarxes socials als escenaris 2 i 3).


OPCIÓ B) AVALUACIÓ FINAL

Modalitat oficial, no presencial, per aquells que no puguin assistir de manera regular o no aprovin per avaluació continua. Aquesta opció es similar en qualsevol dels escenaris, tot i que als escenaris 2 i 3 (semipresencial o online 100%) el farien a través d'una plataforma online (socrative, moodle o evalua-lo), a l'escenari 1 els exàmens, final o revàlida, es plantejan igualment sense paper, a través d'alguna de les plataformes referides però a l'aula d'informàtica.

Dues opcions per aprovar:
< EXAMEN FINAL Prova escrita de tota l’assignatura.
< EXAMEN DE REVÀLIDA. Prova escrita de tota l’assignatura. Solament permet aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Aquesta és l'examen final o revàlida.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran presencials (escenari 1 presencial i escenari 2 semipresencial) o online (escenari 2 i 3), segons les necessitats i circumstàncies. Gotomeeting seria la plafaforma escollida per fer tutories online als escenaris 2 i 3.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació són les classes presencials, les tutories, els mails, el nostre canal Youtube i Instagram, el foro de moodle...
A l'escenari 1, dins la normalitat, la comunicació i interacció és principalment presencial -classe i tutories.

Observacions

La metodologia de l’assignatura té la seva base en l’aprenentatge basat en problemes i en l’anàlisi de casos.

La matèria se centra en SABER FER, no en memoritzar aspectes teòrics.

El seguiment del curs es realitzarà mitjançant un EXCEL compartit -GUIA DE L’ASSIGNATURA o bitàcola-, per saber què hem fet, amb quin material, utilitat i què entra als exàmens. Element clau per seguir el curs amb normalitat.

Assignatures recomanades

 • Dimensió jurídica del turisme
 • Direcció i gestió de personal
 • Disseny de processos operatius en el turisme
 • Estratègies sobre distribució i logística de la distribució
 • Gestió d'empreses d'activitats turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats dissenyades requereixen presencialitat.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions entre alumnes i alumnes-professors es realitzen de forma presencial i amb l'ajuda dels delegats de classe (whatssap).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.